Openbare ruimte

Video: Kappen kastanje op begraafplaats Ter Navolging Tiel

Video: Paardenkastanje begraafplaats Ter Navolging Tiel met spoed gekapt.

Bij een boominspectie door Avri is gebleken dat een monumentale 100 jaar oude paardenkastanje op begraafplaats Ter Navolging niet meer te redden is.  De veiligheid was niet meer te garanderen en de boom is woensdagochtend 9 augustus gekapt.

 
 

Proef groen geluidsscherm A15 Tiel

Rijkswaterstaat is gestart met een proef om een aantal segmenten van het geluidsscherm ter hoogte van hotel Van der Valk te vergroenen. Beeldend kunstenaar en geboren TIelenaar Jan van IJzendoorn heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. De proefplaatsing vond in twee fasen plaats. Eerst is door de firma van Doorn uit Geldermalsen grondverbetering toegepast langs het scherm en is een aantal segmenten voorzien van beplanting. Vervolgens is deze week het buizenframe geplaatst.


Dagelijkse ergernis

 
 

Video: Fluvia Tiel start en luchtbeelden

Tiel, 12 juli 2017
Starthandelingen bij Fluvia Tiel door wethouder Ben Brink, gedeputeerde Josan Meijers en Heemraad den Hartog van het Waterschap. Werkzaamheden tbv het versterken van de Echteldsedijk, aanbrengen klimaatdijk en natuur in de Kleine Willemspolder.

zie ook voor verslag en foto's:  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/uitvoering-fluvia-tiel-officieel-van-start

 
 

Uitvoering Fluvia Tiel officieel van start

Er wordt al even gewerkt aan versterking van de Echteldsedijk en de herinrichting van de uiterwaarden tussen de Haven en de monding van het Amsterdam Rijnkanaal. Het officiële startsein werd echter Woensdag 12 juli gegeven. De kersverse wethouder Ben Brink verklaarde met een pistoolschot het werk voor begonnen. Dat gebeurde in de stromende regen en in aanwezigheid van gedeputeerde Josan Meijers en vertegenwoordigers van Waterschap Rivierenland, de gemeente Tiel en de aannemerscombinatie.

 
 

Pagina's