Nieuws uit Tiel, editie 25 April 2024

In deze editie:

– Financïele steun voor Fruitcorso

– Besluit over aanpassen Waalkade uitgesteld

– Onrust op camping Zennewijnen

– Bestrijding winkelleegstand in centrum

– Optreden tegen incidenten met agressie en drugs

College Tiel wil voortbestaan corso verzekeren, gemeenteraad gaat akkoord

4-Stromenland voorzitter Willem Gradisen en bestuurslid Gert-Jan van Ingen spraken woensdag de Tielse gemeenteraad toe met de boodschap: geen geld = geen fruitcorso 2024. Het fruitcorso komt geld tekort. De raadsleden gingen uiteindelijk unaniem onder voorwaarden akkoord maar vonden dat ze met de rug tegen de muur stonden. Zonder een extra geldinjectie vindt het bestuur van 4-Stromenland het onverantwoord om dit jaar een corso te organiseren. Dat is na de mooie presentatie van de corso-ontwerpen op 7 april door de corsoclubs flink schrikken. Maar eigenlijk kan het geen verrassing zijn. De laatste twee jaar op rij waren de weersomstandigheden door regenval ongunstig en dan komen er veel minder betalende toeschouwers. En juist die entreegelden moeten het huishoudboekje sluitend maken. Het college het koepelbestuur van het corso, de stichting 4-Stromenland, wil de helpende hand toesteken en de raad stemde er mee in. Het corsobestuur krijgt dit jaar van de gemeente 100.000 euro. Daar boven op stelt de gemeente Tiel zich garant voor een bedrag van 50.000 euro voor onvoorziene grote tegenvallers door bijvoorbeeld opnieuw een verregend corso. Los daarvan gaat het college met het corsobestuur op zoek naar samenwerkingsafspraken en duurzame oplossingen voor het corso nu door woningbouwactiviteiten het opstelterrein Veilingkwartier (vanaf dit jaar) en de tribuneruimte Het Taluud (vanaf volgend jaar) niet meer gebruikt kunnen worden. Het gemeentebestuur vindt met zeer velen het corso een uniek evenement dat nergens ter wereld zijn gelijke kent. Het staat op de Unesco werelderfgoedlijst en is heel belangrijk voor de streekpromotie, de middenstand en het bevorderen van de sociale cohesie in dorpen en steden in het Rivierengebied. Na het verdwijnen van de Rode Kruis Bloesemwandeltocht in Geldermalsen zou het verdwijnen van het fruitcorso een kleine ramp zijn voor stad en streek. “En als je er mee stopt komt het nooit meer terug “ is de gedachte.

Besluit over aanpassen Waalkade uitgesteld.

In de gemeenteraad van 24 april zou een besluit worden genomen over de aanpassingen op de Waalkade zodat er weer evenementen kunnen plaatsvinden zonder extra voorzieningen. De gemeenteraad had ook na 2 vergaderingen hierover twijfels of de voorgestelde oplossing zou werken en willen meer informatie over andere oplossingen. Dit houd in dat Appelpop en eventueel andere evenementen ook dit jaar nogmaals met noodvoorzieningen moeten werken.

https://detielenaar.nl/nieuws/2024/03/waalkade-modder-probleem-wordt-aangepakt/

 

Onrust in Hermoesestraat over veranderingen op camping Zennewijnen

Tot de verkoop van camping Zennewijnen leefden de bewoners van de rustige en schilderachtige Hermoesestraat in Zennewijnen vreedzaam samen. De camping zorgde niet voor overlast. Je trof er omwonenden regelmatig om een hapje te eten, wat te consumeren op het terras en ook kinderen in de buurt konden gebruik maken van het fraaie zwembad. Dat is flink veranderd sinds de camping verkocht is aan Flexibilistay. De omwonenden zien met droefheid hoe de lommerrijke keurig verzorgde camping in korte tijd is ontdaan van veel mooie bomen en hagen. Ze vinden het triest dat de vaste bewoners van de camping plaats moeten maken voor bungalows, waarvan er zoveel mogelijk op het relatief kleine terrein gepropt gaan worden. De campingbewoners, hebben de aanzegging gekregen dat ze voor 1 januari 2025 weg moeten zijn. “Erg vervelend voor die mensen.” zegt een omwonende “Het was een sociale camping, waar ook liefhebbers van rust en ruimte met een minder goed gevulde beurs terecht konden”. Camping Zennewijnen was een seizoenscamping. In advertenties stelt de nieuwe eigenaar echter dat het bungalowpark het hele jaar gebruikt kan worden. Dit terwijl de gemeente Tiel permanente bewoning niet toestaat. Omwonenden vrezen dat het park massaal internationale gastarbeiders gaat herbergen. Sinds enkele weken zien de bewoners al veel auto’s met Poolse kentekens. “Dat gaat overlast geven”. Hoewel daar geen directe aanleiding voor is, vreest men voor situaties zoals die zich op de parken van Oostappen hebben voorgedaan.

Tijdens een recente open dag attendeerden de omwonenden bezoekers op het verbod van permanente bewoning door de gemeente. De gemeente Tiel heeft toegezegd de ontwikkelingen op het vakantiepark nauwgezet in de gaten te houden.

De camping is aangekocht door Flexibilistay. Een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vakantieparken, het bouwen van permanente en tijdelijke huisvesting voor asielzoekers, statushouders en internationale werknemers.

Bestrijding winkelleegstand in centrum; Verplaatsingssubsidie wordt vestigingssubsidie

Zoals zoveel middelgrote en grote gemeenten kampt Tiel met het probleem van de winkelleegstand in het centrum. Tot nog toe hebben verschillende pogingen om deze te verminderen nauwelijks of geen succes gehad. Omdat leegstand een winkelcentrum niet aantrekkelijk maakt, heeft de gemeente in september 2021 besloten met een stimuleringsregeling het winkelgebied proberen te verkleinen. Winkeliers in de aanloopstraten van het centrum konden in aanmerking komen voor een verhuispremie. Van deze regeling is weinig gebruik gemaakt. Van de beschikbare 300.000 euro zit nog 280.000 in kas. Daarom stelt het college na overleg met de vereniging van pandeigenaren in de binnenstad en ondernemersvereniging Hart van Tiel voor de huidige regeling te verruimen. Nu is voor ondernemers ook subsidie mogelijk voor de kosten van advies voor het nemen van de beslissing om je in het kernwinkelgebied te vestigen. Voor een daadwerkelijke vestiging in het kernwinkelgebied kan iedere ondernemer wanneer zijn nering in het kernwinkelgebied past subsidie krijgen. Je hoeft dus niet meer in de aanloopstraten gevestigd te zijn en ook startende ondernemers in en buiten Tiel kunnen in aanmerking komen. Voorts is subsidie mogelijk om de ramen van leegstaande panden in de winkelstraten aantrekkelijk te bestickeren. Nieuw is ook dat om de aanloopstraten aantrekkelijker te maken er subsidie mogelijk is voor de vestiging van dienstverlenende of kleine ambachtelijke bedrijven.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights