Waalkade modder probleem wordt aangepakt

Na de herinrichting van de Waalkade bleek dat de afwatering anders dan daarvoor niet goed meer functioneerde. Na flink wat regen was het zonder speciale maatregelen niet mogelijk om de kade te gebruiken voor evenementen. Het werd dan in plaats van een feestterrein een modderige boel. Dat was een nare constatering voor het gemeentebestuur. Het zorgde ook voor onzekerheid en onrust bij de organisatoren van evenementen zoals Appelpop. Uitwijken voor Appelpop is onmogelijk en ook voor een aantal kleinere evenementen, waaronder de kermissen, ontbreekt door de terrassen op het Plein en het anders benutten van het Bleekveld een geschikte ruimte. Tiel onderscheidt zich als evenementenstad en dan is een goed weerbestendig flink evenemententerrein noodzakelijk.

Het college ziet de noodzaak van verbetering van de waterafvoer in en gaat als de raad dat goedkeurt het probleem oplossen. Dat kost naar schatting wel 900.000 euro aan investeringen. Dat is veel geld, maar de jaarlast van 27.000 euro die daarvan het gevolg is, kost – zo stelt het college – minder dan de tijdelijke maatregelen die nu nodig zijn om evenementen op de Waalkade mogelijk te maken.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente heeft een adviesbureau ingeschakeld. Uitgangspunten waren daarbij dat het terrein geschikt moet zijn voor evenementen, recreatie en overstroming bij hoog water in de Waal met behoud van het groene karakter van de kade. Het college neemt het advies van het ingeschakelde bureau over. Dat komt er op neer dat er een fijnmazige fundering komt van groene kunststofroosters, waar gras tussen groeit, zoals je op sommige parkeerplaatsen wel meer ziet. Sleuven met zand moeten er voor zorgen dat het water veel sneller afgevoerd wordt en het terrein ook bij zware regenval bruikbaar blijft. Het gras zal met een passend mengsel opnieuw ingezaaid worden en moet zich daarna nog even zetten.

Planning

De gemeente overlegd op dit moment met meerdere aannemers over de uitvoering en de prijs. Een definitieve aanneemovereenkomst is er nog niet. Die kan pas afgesloten worden wanneer de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 24 april ingestemd heeft met het plan en de kosten ervan goedkeurt. De uitvoering van de werkzaamheden zal ongeveer drie maanden duren. Het is de bedoeling dat zo snel mogelijk na de goedkeuring begonnen wordt, zodat Appelpop ook in 2024 op de Waalkade kan plaatsvinden. Andere evenementen zijn dit jaar op de Waalkade niet mogelijk. Sommige evenementen kunnen, als noodoplossing, dit jaar wel plaatsvinden op de onlangs aangelegde wandelboulevard langs de loskade.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights