Gemeente Tiel wil kwaliteit van de dienstverlening op breed terrein verbeteren

De gemeente Tiel wil een uitstekende dienstverlener worden voor inwoners, ondernemers en partnerorganisaties. Daarvoor moet je eerste weten hoe deze groepen de huidige dienstverlening ervaren, maar ook wat je onder excellente dienstverlening bestaat. Dat laatste zal waarschijnlijk duidelijk worden, wanneer de resultaten van een onderzoek onder de drie groepen uitgewerkt zijn en als basis is meegenomen in een visie en een plan van aanpak. Daarover zal de gemeenteraad in oktober beslissen. In dit artikel besteden we aandacht aan de resultaten van een onderzoek naar de waardering van de inwoners en de bewonersavond die gewijd was aan deze resultaten van dit onderzoek. Tevens was er deze avond een verdere zoektocht naar het functioneren van de gemeente en mogelijke verbeteringen hierin. Ook werden de inwoners geïnformeerd over de route om tot een (nog) betere dienstverlening te komen.

Het onderzoek

In totaal zijn 5000 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek dat een onpartijdig en deskundig extern bureau uitvoerde. 700 inwoners hebben de moeite genomen om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Dat is volgens deskundigen een hoge deelname. Het resultaat is door deze aanpak vrijwel gelijk aan wat alle inwoners samen van de dienstverlening zouden vinden. Deze conclusie geldt niet voor de dorpen en het buurtschap Zennewijnen. Daar was te deelname te laag voor betrouwbare gevolgtrekkingen..

De belangrijkste conclusies:

  • Inwoners beoordelen het wonen in hun eigen buurt als (zeer) prettig met een rapportcijfer van 7,7. Dat is wel iets lager dan het landelijk gemiddelde. Het wonen in de gemeente Tiel scoort met een 7 ook goed maar opnieuw ietsje lager dan het landelijk gemiddelde.

  • Driekwart van de inwoners voelt zich (bijna) altijd veilig. Een op de vier inwoners dus soms of bijna altijd niet. 44 % van de inwoners voelt zich niet bij alle buurtbewoners betrokken.

  • Over de voorzieningen in de gemeente (sport, cultuur, onderwijs en zorg is 88 % tevreden . Dat geld ook ondanks de zorgelijke leegstand van winkels in het centrum voor het winkelaanbod in de gemeente.

  • Over de parkeermogelijkheden is men minder positief. Er zijn op veel plekken en met name in het centrum te weinig parkeerplekken. Een op de vier Tielenaren is ontevreden over het groenonderhoud. Ruwweg een op de zes mensen blijkt ontevreden over het openbaar vervoer en de aanwezigheid van ontmoetingsplekken.

  • Een op de vier inwoners heeft veel vertrouwen in het bestuur en een op de zes juist weinig. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is dit geen slechte score voor het bestuur van Tiel.

  • Ook over het contact met de gemeente zijn de inwoners redelijk tevreden. 60 % heeft goede ervaringen. Een op de vier inwoners is minder tevreden. Zij vinden dat de gemeente beter moet luisteren en de inwoners betere moet betrekken en informeren. De 25 % die ontevreden is, hadden vooral contacten in het sociale domein.

  • Een meerderheid is ook tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Een derde van de inwoners vindt wel dat de gemeente dichter bij de inwoners kan staan. Inwoners vinden het belangrijk dat de gemeente betrouwbaar is. Inwoners zijn meer tevreden wanneer het contact via de publieksbalies plaatsvond dan wanneer dit via internet, email of telefoon verliep.

  • Een op de drie inwoners geeft aan mee te willen denken over het beleid van de gemeente. Dat is in vergelijking met andere gemeenten een goede score.

  • Als verbeterpunten worden het groenonderhoud en de veiligheid op straat veel genoemd. Bij veiligheid gaat het minder over de openbare orden maar vaker over de verkeersveiligheid.

Samenvattend kun je concluderen, dat Tiel het in vergelijking met de resultaten van soortgelijke onderzoeken elders zeker niet slecht doet. Maar wanneer je een excellente dienstverlener wilt worden, dan valt er nog flink wat te verbeteren.

Het volledige rapport waar u ook uitsplitsingen per buurt en de dorpen treft, vindt op https://cmsoo.tiel.nl/sites/tiel/files/2024-06/Onderzoeksrapport%20inwonersonderzoek%20Tiel%20tbv%20Excellente%20Dienstverlening%20%28Verian%2C%20mei%202024%29.pdf

Informatiebijeenkomst

Donderdag 27 juni was er in de Agnietenhof een inwonersbijeenkomst over de dienstverlening. Op de agenda stond achtergrondinformatie over het waarom en de opzet van het onderzoek, de resultaten van het onderzoek onder bewoners voor bewoners. De ongeveer tachtig aanwezige inwoners konden in zes groepjes meer knelpunten in de dienstverlening inventariseren en daarvoor oplossingen aandragen. Dat leverde veel informatie op, die veelal echter ook in de enquête al vaak genoemd was.

Burgemeester Van der Meijden vertelde over zijn eerste ervaringen in Tiel. Tiel vond hij een mooie gemeente, waar veel te doen was en waar inwoners ivoor de gemeenschap belangrijke initiatieven namen. “We mogen best wat trotser zijn op de plaats waar we wonen”, concludeerde hij. “Tiel kan nog een stuk veiliger en leefbaarder. Maar dat zullen wij samen moeten doen. De inwoners kunnen daar veel aan bijdragen. ”Pim van Wanroij is de ambtelijk leider en coördinator van het project om de dienstverlening door de gemeente te verbeteren. Hij bleek een goed presentator en gespreksleider. Deelnemers aan deze avond toonden zich geboeid waren geboeid en amuseerden zich prima,. Zij konden hun bijdragen kwijt en kregen een mooi inkijkje in het project waar we zeker nog meer over zullen horen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights