HAN HUB feestelijk geopend

Menig bezoeker van onze site zal zich wellicht afvragen wat een HAN HUB is. Daarom eerst even een uitleg HAN staat voor Hogeschool Arnhem – Nijmegen. Een Hub is een begrip waarmee in de computerwereld veel computerverbindingen samenkomen en in de logistiek de plek waar goederenstromen samenkomen en vaak opnieuw verdeeld worden voor verder transport. Bij HAN is het een naam voor een laboratorium of werkplaats waar studenten met sturing van hun docenten opdrachten uitvoeren voor het bedrijfsleven en niet op winst gerichte organisaties.

Waarom een feestje?

De Tielse wethouder Dave Verbeek legt het uit. “Een van de problemen van Tiel en de regio is dat jonge inwoners die voor een HBO of universitaire studie de stad of hun dorp uitgaan na het voltooien van hun studie vaak ook uit het Rivierenland verdwijnen. Dat is jammer, want daarmee gaat veel talent verloren voor de streek. Het is niet voor niets dat Tiel al meer dan 10 jaar bezig is om onderwijs op Hbo-niveau een wens blijft.

Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben wel voor verschillende organisaties onderzoeken uitgevoerd, waar op winstgerichte en maatschappelijke organisaties hun voordeel mee konden doen. Ook vormden HAN-onderzoeken een aantal malen de basis voor de oprichting van nu bloeiende maatschappelijk organisaties. Gemeenten namen de conclusies uit Han-rapporten over het structureel aanpakken van algemene en wijkgebonden problemen doorgaans over. Vaak zie je dan de jonge onderzoekers een binding met de streek opbouwen of verstevigen en niet zelden treden ze na voltooiing van hun studie in dienst bij de werkgever, waar ze een onderzoek hebben hebben. Dat is winst voor de regio. Daarom moeten we stimuleren dat bedrijven en maatschappelijke organisaties vaker gebruik maken van de mogelijkheden van HAN op onderzoeksgebied. Daarvoor zetten we vandaag een belangrijke stap“

Over HAN

HAN is een organisatie voor hoger beroepsonderwijs Er zijn zestien hoofdstudierichtingen met in totaal 69 opleidingen met vaak verschillende niveaus en studieduur. Je kunt er vrijwel voor iedere opleiding op HBO-niveau terecht en er wordt geïntegreerd in de opleiding veel onderzoek verricht. Bij HAN volgen ongeveer 36.000 studenten een opleiding. Het spreekt voor zich dat er als organisatie veel kennis te halen voor de regio, terwijl omgekeerd de regio veel kan betekenen voor HAN in de vorm van stages en onderzoekopdrachten.

Blij met samenwerking

Wethouder Verbeek vervolgt: “We willen bescheiden starten door meer stages en onderzoeken uit te lokken. Het enthousiasme voor deze vorm van samenwerking is groot bij het bedrijfsleven, getuige de check van 20.000 euro die het de Ondernemings Coöperatie Tiel zojuist overhandigde. Ook HAN is enthousiast . HAN heeft meer van dit soort samenwerkingsvormen in Gelderland maar uniek is hier dat het ROC er bij betrokken is. Dat is een belangrijke partner. Voorlopig is het ROC gebouw de thuisbasis voor deze regio. Han studenten kunnen gebruik maken van het praktijklaboratorium van ROC-Rivor aan de Bachstraat. We willen voorzichtig starten. Maar wanneer de ontwikkelen gaan zoals wij hopen – want er is nog veel meer mogelijk – dan komt er behoefte aan een eigen gebouw. Daarvoor is het station van Tiel in beeld. Het bevorderen van hergebruik is een van de doelen van HAN. Het station, dat nu grotendeels leegstaat, zou hiermee een tweede leven krijgen en wordt letterlijk een verbindingsstation voor alle partners hier in de regio die bij dit project betrokken zijn. Bovendien is het als hub voor studenten uit andere regio’s makkelijk bereikbaar. Het is een prachtige plek en ideaal voor HAN-studenten die met het openbaar vervoer naar Tiel komen. En dichtbij het ROC-RIVOR gebouw Met de spoorwegen zijn we over het station in contact.

Het is geweldig dat we negen maanden nadat twee HAN studenten over de resultaten van hun onderzoek verslag uitbrachten al zover zijn. Ook dat onderstreept de behoefte en belangstelling bij arbeidsorganisaties in de regio.“

Mathijs en Jort

Mathijs en Jort zijn de twee studenten die wethouder Verbeek noemde. Zij deden een onderzoek naar de behoefte van op winstgerichte bedrijven ,maatschappelijke organisaties en gemeenten in de regio. Zij spraken daarvoor uitgebreid met een twintigtal sleutelfiguren. Het viel hen daarbij op dat bijna iedereen de behoefte signaleerde aan hoger onderwijs in de regio en meer samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs in de regio wenselijk vond. Hun aanbevelingen vielen in goede aarde en kregen brede aandacht van het bestuur van de Hoge School en in de regio Rivierenland. Zij vormden de basis voor het instellen van de HAN-HUB in Tiel. Jort en Mathijs waren daarom eregasten bij het startfeestje van de Hub. Zelf hebben zij het onderzoek met veel voldoening gedaan en zijn er trots op dat het eindrapport zo enthousiast ontvangen is en nu een vervolg krijgt.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights