Nieuws uit Tiel, editie 24 Juni 2024

In deze editie:

– Vogeleilandje onderhoud

– Subsidie vestiging winkel binnenstad

– Winkelverbod

– Meerkoet zit fontein in de weg

Vogeleilandje wordt eindelijk gerestaureerd

Vandaag is aannemer gebr. Geebel in opdracht van de gemeente Tiel begonnen met de renovatie van het vogeleilandje. Dat is hard nodig: de vervuiling wordt verwijderd, delen van het houtwerk zijn verrot, het metselwerk is in slechte staat en alle voegen zijn er uit. Voor de evenementen in september moet het vogeleilandje voorzien van planten er weer pico-bello bij staan.

Het vogeleilandje is een gemeentelijk monument. Het eerste vogeleilandje werd in 1922 door de VVV Tiel aan de stad geschonken. Het VVV-bestuur spande zich destijds al in om toeristen naar de stad te halen en zag dit eilandje als een nieuwe toeristische trekpleister.

Flinke premie voor winkels die naar Tiel komen

Ondernemers die zich in de stad willen vestigen of die van een zijstraat naar het hoofdwinkelgebied verhuizen, kunnen daarom een flinke premie van de gemeente krijgen.

Er is al langer een subsidieregeling om ondernemers te helpen, leegstand tegen te gaan en een sterk winkelcentrum te vormen. Deze sluit echter onvoldoende aan op de vraag van (potentiële) ondernemers.

De regeling is daarom vernieuwd. De belangrijkste verandering is dat het niet langer alleen gaat om een verplaatsingssubsidie. Ook nieuwe ondernemers kunnen er aanspraak op maken. Tiel betaalt allereerst mee aan advieskosten om te onderzoeken hoe haalbaar een plan is. Deze advieskosten kunnen volledig gedekt worden met subsidie tot een bedrag van maximaal 3.000 euro.

Vervolgens is er subsidie als bijdrage in de kosten om een zaak in de hoofdwinkelstraten te vestigen of in een aanloopstraat. In dat laatste geval gaat het niet om winkels en horeca maar om andere functies zoals dienstverlening, ambachtelijke bedrijven, ateliers of galeries. Voor deze kosten verstrekt Tiel maximaal 50 procent van de kosten tot een maximum van 20.000 euro.

Tot slot is er een subsidie voor het verfraaien van leegstaande panden. De eigenaar kan een bijdrage van 50 procent van de kosten tot 2.000 euro krijgen om de etalage of ruiten aan de straatzijde te verfraaien met passende bestickering.

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de gemeente Tiel (www.tiel.nl) of via subsidiebinnenstad@tiel.nl

Collectief winkelverbod

De ondernemers in de binnenstad van Tiel ‘pikken het niet langer’ en hebben de handen inéén geslagen door gezamenlijk de criminaliteit in de Tielse binnenstad aan te pakken. Door het instellen van een zogenaamd collectief winkelverbod worden winkeldieven geweerd uit de binnenstad.

Het collectieve winkelverbod is een initiatief vanuit de werkgroep “Veilig Winkelgebied binnenstad Tiel”, dat is geïnitieerd door ondernemersvereniging Hart van Tiel. Politie, brandweer, AVRI, gemeente Tiel en ondernemers werken hierin samen voor een veilig winkelgebied. Met een collectief winkelverbod zorgen ondernemers gezamenlijk voor een veiligere binnenstad en wordt het werk- en winkelplezier vergroot.

Werkwijze

Alle deelnemende winkeliers krijgen een sticker op de voordeur, zodat iedereen weet dat de winkel meedoet met het winkelverbod. Als iemand een strafbaar feit pleegt in één van de deelnemende winkels, dan krijgt hij of zij een collectieve waarschuwing voor één jaar. In deze periode heeft de persoon nog wel toegang tot deelnemende winkels. Bij een nieuwe overtreding krijgt deze persoon direct een collectief winkelverbod en is hij of zij niet meer welkom bij alle deelnemende winkels. Mocht de persoon dan toch een deelnemende winkel betreden, kan meteen de politie worden gebeld vanwege huisvredebreuk.

Foto: vlnr Gerlinda Vermeer (Hema), Guido de Wit (Douglas), Anouk de Valois (Platform Veilig Ondernemen) en Burgemeester Frank van der Meijden.

Kijk voor meer informatie over het collectieve winkelverbod op www.collectiefwinkelverbod.nl/

 

Fontein meerkoet

De fontein in de gracht nabij het Kalverbos – Veemarkt geeft al geruime tijd geen water. Reden is dat meerkoeten een nest hebben gemaakt op de fontein. De meerkoet is een beschermde vogel en mag niet gestoord worden. Tot in augustus kunnen meerkoeten van hun nest gebruik maken dus nog even wachten op het in gebruik stellen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights