Over ons

Zonder de pretentie te willen hebben volledig te kunnen zijn, wil de Tielenaar ieder die daarvoor belangstelling heeft, op de hoogte houden van wat er in de stad en omgeving leeft en te doen is. Daarvoor worden zowel wat betreft tekst als beeld en geluid moderne technieken toegepast en journalistieke normen gehanteerd. In beginsel wil het redactieteam ruimte bieden aan iedereen, die nieuws of commentaar heeft, dat voor Tielenaren en streekbewoners interessant kan zijn. Maar het eindoordeel over de vraag wat het publiceren op deze site waard is behoudt de redactie aan zich.

De redactie wil ook het nieuws van politieke partijen en korte verslagen van de raads- en commissievergaderingen publiceren. Daarbij wordt onpartijdigheid nagestreefd en zal het oude adagium “audi et alteram partem” – hoor ook de andere partij – in praktijk gebracht worden. Voor commentaren, artikelen en columns gelden, zoals dat in de journalistiek en jurisprudentie gebruikelijk is, ruimere normen. Dat kan ook betekenen dat er op deze site meningen worden geventileerd, die niet door de redactie worden gedeeld. Maar de vrijheid van meningsuiting betekent niet, dat gebruik wordt gemaakt van het recht op belediging. Copyrights zullen naar beste vermogen gerespecteerd worden.

Het team wil graag ruimte bieden voor zakelijke polemieken, houdt van kwalitatief hoogstaand beeldmateriaal en heeft specifieke belangstelling voor de cultuurhistorie.

Het team wil met een open vizier deelnemen aan het maatschappelijk debat. Anonieme bijdragen worden daarom niet geplaatst. Alle bijdragen worden ondertekend en de inzenders zullen door de redactie getraceerd moeten kunnen worden. Bijdragen worden pas gepubliceerd na een fiat van een van de leden van het redactieteam.

De site is zowel qua inhoud als vormgeving nog volledig in opbouw en de redactie staat open voor suggesties die tot verbetering ervan kunnen leiden.

Geverifieerd door MonsterInsights