Burgerinitiatief Awards 2023

De burgerinitiatief Award is in 2018 in het leven geroepen door Mozaïek Welzijn. Het is een waardering voor inwoners die zich inzetten voor andere inwoners van de gemeente Tiel.

De award kijkt terug op het voorafgaande jaar. Er waren 22 nominaties binnengekomen over 2023 vanuit Tiel maar ook van dorpen van de gemeente. De jury bestond uit wethouder Carla Kreuk, Ans Duquesnoy, commissielid en Marcel van den Berg van Ondernemers Corporatie Tiel (OCT). Het was voor de jury een enorme klus en grote uitdaging om een keuze te maken wie er zou winnen, want alle initiatieven zijn op hun terrein waardevol voor Tiel. Tiel is rijk aan burgerinitiatieven en de bereidheid van Tielenaren om zich vrijwillig in te zetten voor de medemens blijkt groot.

Er worden jaarlijks drie geldprijzen uitgereikt: bij de categorie jongeren en gehandicapten zonder leeftijdsgrens; ter beschikking gesteld door de Stichting Burgerweeshuis Tiel die vertegenwoordigd was door Regent Alice Tjaden. De categorie ouderen, gesponsord door de Stichting Oud Burgermannen- en Vrouwenhuis, vertegenwoordigd door Yvonne Stolk; en de categorie algemeen, met wethouder Carla Kreuk namens de gemeente Tiel.

De cheque voor jongeren ging naar: De Vrolijke Wandelaars, de organisatie van de Avondvierdaagse van Tiel. Lovende woorden van regent Alice Tjaden voor dit wandelfestijn. Honderden mensen en kinderen doen er ieder jaar weer aan mee. Vier avonden langs prachtige routes in onze regio, omringd door een feestelijke sfeer en aanmoedigingen van enthousiaste toeschouwer.

De cheque voor de categorie algemeen ging naar de Stichting Dierenhulp Dierenambulance, een organisatie die zich met thans ongeveer 50 vrijwilligers al ruim 33 jaar inzet voor mens en dier. De vrijwilligers zijn 24/7 actief. Via de website en Facebook-community zorgen zij voor een snelle hereniging van dieren met hun eigenaars.

In de categorie ouderen mocht Vic Latumahima namens de Maluku Oldstars Theole Tiel de prijs en award ontvangen. Bij de Maluku Old Start ontmoeten 60+-ers elkaar onder andere twee ochtenden in de week om lekker te bewegen, ‘walking-football’ te spelen en samen te lunchen in het clubhuis. Zij groeiden de afgelopen jaren van 12 naar 14 deelnemers.

Alle winnaars kregen een bos bloemen en een award. Voor alle andere aanwezige organisaties was er ook een bos bloemen en een schriftelijke blijk van waardering. Andere genomineerden waren bijvoorbeeld het Clubhuis uit de Peppellaan, de Tielse jeugdvakantieweek, Tiel Tip Top en de Tielse Stadsfabriek. Marc Horsten van Mozaïek benadrukte nog dat er niemand voor niets naar Zinder gekomen was die middag, het was een mooie gelegenheid om kennis te maken en te netwerken en vooral ook om te informeren wat stichtingen zoals het Burgerweeshuis en het Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor organisaties kunnen betekenen.

Fotoalbum

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights