Koningsdagontbijt en onderscheidingen

In de Sint Maartenskerk was zaterdag – Koningsdag het allereerste Tielse koningsdagontbijt. Alle Tielenaren die afgelopen jaren een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen waren met 2 personen uitgenodigd. Ruim 200 personen genoten van een prima ontbijt waarbij de personen welke de dag ervoor tijdens de Lintjesregen een onderscheiding hadden ontvangen met een toespraak in het zonnetje en bloemen werden gezet.

Burgemeester Frank van der Meijden zei tot alle aanwezigen: ”We mogen ons gelukkig prijzen met de vele vrijwilligers die al die activiteiten organiseren en uitvoeren. Het is een bijzonder gezelschap van mensen die zo’n Koninklijke onderscheiding mogen dragen. Mensen die zich gedurende lange tijd onbaatzuchtig inzetten voor een ander en voor het algemeen belang. Dat zijn de mensen die onze samenleving maken. Het is oprecht een eer dat ik hen dan namens Zijne Majesteit de Koning die onderscheiding mag uitreiken als erkenning voor hun bijzondere verdienste. Zulke tradities zijn belangrijk, dat doet ertoe.”

Fotoalbum onder de tekst

Overzicht van de gedecoreerden 2024

Antonette Johanna Daatje van Beem – van Lith (roepnaam Netty; 72 jaar)

Al bijna 20 jaar zet mevrouw Van Beem zich in als bestuurslid voor de Oranjevereniging in Kerk-Avezaath. De laatste 10 jaar is zij hier ook vice voorzitter. Tevens is zij sinds 2009 zowel voor als achter de schermen actief bij 3 toneelverenigingen: het Betuwetoneel Tiel, Avezathen toneel en toneelgroep Oranjevereniging. Hier is zij o.a. verantwoordelijk voor het zoeken van sponsoren, de publiciteit en bouwt zij mee aan de decors. Verder was mevrouw ruim 20 jaar actief binnen Woonzorgcentrum SZR in Tiel. Hier was zij lid van de feestcommissie.

 

 

Eva Maria Vizee-Klingenschmid (roepnaam Evi; 76 jaar);

Mevrouw Vizee is vanaf 1993 vrijwilliger geweest bij voetbalclub RKTVC in Tiel. Iedere zaterdag was zij de hele dag actief in de kantine, achter de bar en in de keuken. Zij verzorgde de limonade voor alle jeugdelftallen in de rust en koffie en thee voor scheidsrechters, wedstrijdleiding en de vele ouders die kwamen aanmoedigen. Ook de volwassen spelers en hun supporters werden door haar voor, tijdens en na de wedstrijd van hapjes en drankjes voorzien. Op 75 jarige leeftijd in 2023 is mevrouw Vizee na ruim 30 jaar gestopt met deze vrijwilligersactiviteiten.

 

 

Leendert Kouwenhoven (roepnaam Leen; 83 jaar)

Al meer dan 45 jaar is de heer Kouwenhoven actief als vrijwilliger bij tennisvereniging TC Groenendaal. Hier heeft hij in de loop der jaren meerdere activiteiten geheel belangeloos opgepakt. Vanaf 1978 is hij de trekker van het klusteam en zit hij in de accommodatiecommissie. Verder is hij in de jaren ‘80 bijna 10 jaar voorzitter geweest van de clubhuis commissie. Na zijn pensionering in 1999 is hij het aanspreekpunt voor leden over alle zaken rondom de banen en het clubhuis van het tennispark. Ook was de heer Kouwenhoven ruim 10 jaar voorzitter van de Yge van de Werf toernooicommissie.

 

 

Antonius Matthijs van Toorn (roepnaam Ton; 78 jaar)

De heer Van Toorn is al ruim 50 jaar vrijwillig actief bij atletiekvereniging Astylos. Hier geeft hij aan meerdere groepen, meerdere keren per week de hardlooptrainingen. Hij bereidt deze voor, ruimt op en maakt de loopschema’s. Maar vooral ook enthousiasmeert hij de (beginnende) lopers en begeleidt hen met kennis van zaken bij het hardlopen. Sinds een aantal jaar is hij ook actief binnen de technische commissie. Deze commissie is opgericht om het bestuur te ontlasten en meer uniformiteit aan te brengen in de training.

 

 

Hendrikus Franciscus van Hoeven (roepnaam Henk; 59 jaar)

De heer Van Hoeven is al ruim 35 jaar vrijwillig actief als assistent Voetbaltrainer bij Voetbalvereniging Ophemert. Vanaf 2010 is hij hier ook bestuurslid. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuille accommodatiebeheer. Daarnaast zet hij zich in bij Stichting Muziekstad Tiel. Ruim 20 jaar is hij betrokken bij de op- en afbouw van Appelpop, het grootste gratis muziekfestival in Nederland. Vanaf 2020 is de heer van Hoeven ook als vrijwilliger betrokken bij de Roparun. Hier verzorgt hij het basiskamp en treedt hij op als chauffeur.

 

 

Ankie Petra van der Molen-Luking (roepnaam Ank; 68 jaar)

Mevrouw Van der Molen is al ruim 45 jaar actief binnen de Gereformeerde Kerk Tiel, die in 2011 is opgegaan in de Protestantse Gemeente Tiel. Gedurende deze periode heeft zij verschillende taken geheel vrijwillig op zich genomen. Zo was zij ouderling en zat zij in het College van Diakenen. Ook was zij lid van de Commissie Eredienst en de Commissie Kindernevendienst en is zij nog steeds actief binnen de Gereformeerde Cantorij. Ook was zij betrokken als vrijwilliger bij het kerkkoor Procantie en was zij betrokken bij de oprichting van het Tiels Vocaal Ensemble. Nog steeds verzorgt zij zangavonden voor ouderen in de verpleegtehuizen Walstede en Vrijthof.

 

Herman Jonkmans (roepnaam Herman; 64 jaar)

De heer Jonkmans heeft in 2014 Stichting Servicepunt Thuiswonen opgericht met de succesvolle dienst AUTOMOBIEL als onderdeel hiervan. Deze stichting heeft als doel om het kwalitatief langer thuiswonen voor meer mensen bereikbaar te maken en houden. Het concept van de servicedienst AUTOMOBIEL is inmiddels in diverse andere gemeenten uitgerold en operationeel. Verder was de heer Jonkmans medeoprichter van het Tiels Vocaal Ensemble, Lid van de ouderraad van SKOR en was hij voorzitter van de raad Samen op Weg bij de Protestantse Kerk Tiel.

 

Fotoalbum

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2024/04/koningsdag-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights