Start herinrichting Laan van Westroijen Tiel nadert

Direct na de jaarwisseling begint de Bunnik Groep, een veelzijdige aannemer op het gebied van infra, milieu en groenvoorziening, met de herinrichting van de Laan van Westroijen. Van de werkzaamheden zullen alle Tielenaren wat merken, want de Laan van Westroijen is een belangrijke hoofdverkeersweg in Tiel. Daardoor zal het in grote delen van 2023 vooral in de spits flink drukker kunnen zijn op de andere doorgaande wegen.

Fotoalbum onder de tekst


Maandag 28 november tekenden wethouder Frank Groen en de directeur van de Bunnik Groep, Frank Mollenhof, de overeenkomst en onthulden het informatiebord over de werkzaamheden dat bij het zwembad staat.
De wethouder: “Het gaat om het stuk van de Laan van Westroijen vanaf de Rivierenlandlaan tot aan de rotonde bij de Predikbroeder
sweg. Bij de start van de voorbereidingen dachten we te kunnen volstaan met het vervangen van het wegdek. Maar dat viel tegen. De ondergrond bleek onvoldoende stevig en moest ook vervangen worden. Bovendien klaagden verschillende inwoners maar ook de gemeenteraad over de hobbels op het fietspad, die veroorzaakt werden door de boomwortels. Een flink aantal bomen bleken ook ziek. Daarom moeten ze allemaal vervangen worden. Er komt nu een ander soort, dat het fietspad en het wegdek niet aantast. Bij nader onderzoek bleken er ook nog vleermuizen in de bomen te verblijven. Dat betekende dat we niet alle bomen tegelijk mochten rooien en grotere maar daardoor ook duurdere bomen moesten planten om de vleermuizen niet te verjagen. Het opknappen werd door dat alles niet alleen lastiger maar ook veel duurder. Daardoor dreigde ons budget voor het onderhoud van wegen verstoord te raken. Om dat te voorkomen hebben we er in overleg met de raad een investering van gemaakt, die we over een reeks van jaren afschrijven. We nemen nu ook de kans te baat om de weg opnieuw in te richten, veiliger te maken en de fietsers op de rotondes van het autoverkeer te scheiden. Hierdoor wordt ook de doorstroming verbeterd.”

Wat gaat er gebeuren?

• Allereerst zal het asfalt en de onderliggende lagen verwijderd worden. Het nieuwe asfalt van de rijbaan wordt geluidsreducerend. Ook de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag. Tegelijkertijd zullen de hobbels veroorzaakt door boomwortels verdwijnen.
• In het midden van de weg komt een verhoogde rijbaanscheiding.
• De rotondes op de kruising Predikbroedersweg en kruising Rivierenlandlaan worden in zijn geheel opgebroken en opnieuw opgebouwd. Er komen vrijliggende fietspaden om de rotondes. Dit verhoogt de veiligheid en zorgt ook voor een betere doorstroming van het verkeer.
• De groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad wordt ook aangepakt. De bomen zijn aan het einde van hun levensduur of ziek. De wortels van de huidige bomen geven schade aan de weg en het fietspad. Er komen nieuwe bomen terug met verbeterde groeiplaatsen zodat de wortels in de toekomst niet meer de weg en het fietspad omhoog drukken.

Werkplanning

Deze maand (december 2022) zal al wat voorbereidend werk gedaan worden zoals een onderzoek naar de kwaliteit van de grond voor de nieuwe bomen het verwijderen van straatmeubilair en inrichten van het werkdepot.
In januari zullen aan de noordzijde 41 bomen gekapt worden.
Vanaf januari 2023 tot en met februari 2023 wordt er gewerkt aan het deel vanaf de kruising Predikbroedersweg tot aan de Dode Linge. Vanaf maart tot en met april is het aansluitende deel tot aan de Sportparklaan aan de beurt. Van mei tot juni zal het laatste stuk vanaf de kruising Sportparklaan tot de rotonde waar de Laan van Westroijen overgaat in de Rivierenlandlaan onder handen genomen worden. Van oktober 2023 tot en met december 2023 zullen 43 bomen aan de zuidzijde gekapt worden, zullen de groenstroken verbeterd worden, de fietspaden lang de weg vernieuwd en nieuwe bomen geplant.
Wethouder Groen: “Door dit alles wordt de weg mooier en veiliger, krijgen we een betere verkeersdoorstroming en kan hij weer vijftig jaar mee.”

Bereikbaarheid

Woningen en bedrijven zijn ten allen tijde te voet bereikbaar. De gemeente zorgt er voor dat mindervaliden de wijk in kunnen. Dat geldt ook voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie). Voor (brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingen. Die worden straks met borden aangegeven. Als de weg geasfalteerd wordt is het nodig de weg helemaal af te sluiten. De aannemer informeert de bewoners en bedrijven hier tijdig over. De hulpdiensten kunnen altijd over of langs het werk. De wethouder: “Al die maatregelen nemen niet weg dat omwonenden en alle Tielenaren hinder van de werkzaamheden kunnen ondervinden. Dat is vervelend, maar we hebben geen keus.”

Bouwapp houdt u op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van de werkzaamheden en wilt u deze volgen?

Zie: https://debouw.app/projects/laan-van-westroijen/updates of download dan de Bouwapp in de Appstore of Playstore. Deze app is herkenbaar aan de gele helm. Als u het project ‘Laan van Westroijen’ volgt dan krijgt u steeds bericht wanneer de aannemer nieuwe informatie op de app plaatst.

Na de Laan van Westroijen volgt de Nieuwe Tielseweg

In 2024 wacht een tweede, wat men in gemeenteland een majeur project noemt: de verbetering van de Nieuwe Tielseweg. Ook dat project zal door de Bunnik Groep worden uitgevoerd en opnieuw en misschien nog wel voor meer hinder voor het verkeer gaan zorgen.

Fotoalbum. Klik op een foto en ‘swipe’

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights