Inrichten Kalverbos en gracht voor Fruitcorso Tiel en mozaieken van start

TIEL  Zaterdagmorgen is een groep vrijwilligers van Stichting 4-stromenland van start gegaan met het inrichten van het Kalverbos en aanbrengen van verlichting langs de stadsgracht. Zaterdagmorgen 3 september is er een vervolg, helpers zijn welkom. Vanaf dinsdag 6 september worden de mozaieken gelegd en de corsoweek opening is donderdag 8 september vanaf 20:00 uur. Voor het volledige programma, ook van het fruitcorso op 17 september zie  http://fruitcorso.nl/programma/

Fruitcorso: mozaïekleggers trappen af.

 
 

Raadsvergadering Tiel 24 aug

Het was de eerste keer dat de raad vergaderde in de vooral technisch gerenoveerde raadszaal. Die technische renovatie was vooral te merken aan het geluid. Dat is nu overal in de zaal van een prima kwaliteit. Ook nu blijft het belangrijk dat de raadsleden in de microfoon spreken. Dat doen ze lang niet allemaal. De grote beeldschermen werkten nog niet.
 
 

Blijft het schoolzwemmen in Tiel ?

De gemeenteraad heeft spijt van het besluit om het schoolzwemmen met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen. Tijdens de vergadering van 24 augustus boog de raad zich over twee moties. D66 stelde voor 45.000 euro uit het budget voor armoedebestrijding te halen om kinderen van minima in de gelegenheid te stellen toch de zwemkunst machtig te worden.
 
 

Renovatie Lingecollege

Woensdag 24 augustus tekenden Peter Ronner, bestuurder van het Lingecollege en wethouder Laurens Verspuij een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst staan de afspraken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Linge College en de gemeente om de huisvesting van alle onderdelen van het Linge College de komende jaren ingrijpend te verbeteren.
 
 

Flipje op wielen Tiel via voetveer Pomona naar Maas en Waal

TIEL  Flipje op wielen gaat via het voetveer Pomona naar Maas en Waal voor een toer tocht van 22 km. Op 20 juli was de tocht vanwege de warmte afgelast maar ook nu moeten de 24 deelnemers de warmte trotseren. Niet eerder was een vaartochtje opgenomen in het programma. De Pomona biedt daartoe de gelegenheid, hoewel het niet de eerste keer is dat Flipje op wielen koers zet naar ’’de overkant’’. Maar in dit geval kan een nieuwe route worden gevolgd. Het is een traject met grote afwisseling over een lengte van 22 kilometer.

 
 

Pagina's