De binnenstad van Tiel

In ontwerp-structuurvisie voor de binnenstad zijn veel waardevolle suggesties te vinden. Maar er staan ook irriterende fouten in en heel wat conclusies die om een critische kanttekening vragen. Een aanloop voor een discussie dus.
 
 

Bodemschat Tiel droogt op.

Dinsdag 21 februari heeft de tweede kamer een wetsontwerp aanvaard dat gemeenten verbiedt om na 31 december 2021 nog precariorechten op leidingen en kabels te heffen. Dat is een forse streep door de financiële planning van de gemeente.

 
 

Pagina's