Gemeenteraad heeft twijfels bij oplossing voor waterproblematiek en de stevigheid van de bodem van de Waalkade

De Waalkade, in de volksmond de Kaai is een aansprekende plek in Tiel met een rijke geschiedenis. Voor inwoners van “de overkant” was het eeuwenlang de toegangspoort naar Tiel via het veer. De ligging aan de Waal was belangrijk voor de Tielse economie en de inwoners vonden er vertier. Je kon er roeiboten en kano’s huren en het eerste zwembad van Tiel lag in de Waalhaven. Wat we nu het evenemententerrein noemen voetbalde de jeugd en was er een wielerbaan. Langzaam maar zeker werd in de naoorlogse jaren de Waalkade minder belangrijk. De Waalbrug nabij Tiel maakte de twee grote veerponten overbodig en de aanvoer van zand en grint verplaatste zich naar de Industriehaven op Kellen. De Waal verloor zijn belangrijke functie voor de economie en recreatie. De Waalplaat werd parkeerterrein, standplaats voor circus en kermis en festivalterrein voor Appelpop,

Fotoalbum onder de tekst

De Waal moet weer het gezicht worden van Tiel. Meer dan 30 jaar worden er ontwerpen gemaakt, intentieverklaringen getekend en inspraakbijeenkomsten gehouden. Daarom besloot bestuur en politiek in dat de kademuur opgeknapt moest worden, de auto’s grotendeels van de kade moesten verdwijnen en het hele gebied een facelift moest krijgen. In 2018 zijn de trappen aangebracht maar de rest bleek lastiger en duurder dan verwacht. Rijkswaterstaat wilde geen obstakels en de grasplaat moest voldoen aan de eisen van meerdere functies. Een probleem is nog niet opgelost. Dat is de waterafvoer van de Waalplaat. Dit probleem ontstond na het opnieuw inrichten van de grasvlakte na de verwijdering van de verharding van het voormalige parkeerterrein. Dat geeft onzekerheid voor de organisatoren van evenementen en jaagt de gemeente op hoge kosten wanneer blijkt dat stro en rijplaten nodig zijn om een evenement doorgang te laten vinden.

Woensdag 10 april presenteerde de gemeente de oplossing voor dit probleem. Sleuven gevuld met zand moesten de verbinding met de dieper liggende zandlaag herstellen. Hierdoor zou overtollig water bij hevige regenval snel afgevoerd worden. Een raamwerk van ingezonken kunststof roosters moet er samen met stevig gras voor zorgen, dat de Waalplaat voor evenementen berijdbaar is met zwaar materieel. Voor het plan is een budget van 900.000 euro nodig.

Wethouder Verbeek verdedigde het voorstel met verve. “Het is nu of nooit, willen we dit jaar zonder risico’s een appelpop organiseren. En zelfs wanneer het dit jaar niet meer lukt hebben we geen tijd te verliezen om het terrein volgend seizoen zonder problemen te kunnen gebruiken. Tegenover een forse investering staat een besparing van kosten voor noodmaatregelen bij evenementen en reparaties aan de bodem.“

Maar de raadsleden lieten zich niet opjagen. Men wilde eerst meer technische informatie. Frank Groen sr. bleek te twijfelen of de 25 ton die een m2 van met kunststof verstevigde roosters zou kunnen verdragen wel voldoende was. “Bij heftrucks met kleine wielen wordt slechts op heel klein oppervlak enorme druk op de vloer uitgeoefend.” En er waren meer technische en andere vragen. Het CDA wees bijvoorbeeld op komende korting op het gemeentefonds in 2026. Dat maande tot voorzichtigheid met de financiën. Maureen Klijn opperde het idee om Appelpop om te bouwen naar een kleinschaliger muziekfestival, dat verdeeld over verschillende plekken in de binnenstad gehouden zou kunnen worden. De Waalkade zou dan ook wat meer aangekleed kunnen worden met groen en straatmeubilair. Maureen was niet de enige die vond dat de kade er wel wat killig bij lag. Maar voor haar plan bleek geen steun. Appelpop was te belangrijk voor de stad om aan de huidige formule te sleutelen, vonden de meeste fracties.

Om niet geconfronteerd te worden met onvoorziene herstelkosten na een evenement, wil het college organisatoren aansprakelijk stellen voor de kosten van aangerichte schade. Daartoe zouden er voor en na een evenement steeds foto’s van het terrein gemaakt moeten worden om eventuele schade vast te stellen. Niet besproken werd de vraag of een dergelijke voorwaarde organisatoren van evenementen niet zal afschrikken om In Tiel op het evenemententerrein een evenement te organiseren.

Wethouder Verbeek wees nog eens op de kaders, die de raad gesteld had voor het gebruik van de grote grasplaat. Deze moet dienen als evenemententerrein, recreatieruimte voor inwoners en bezoekers, parkeerplaats wanneer door bijzondere omstandigheden even extra parkeerruimte nodig is en een groene uitstraling hebben. Deze kaders had hij als richtsnoer gebruikt bij de keuze voor de voorgestelde oplossing van de problemen. Deze kaders maken het gebruik van betonnen elementen, zoals je wel bij parkeerplaatsen ziet, niet mogelijk. Die kunnen weliswaar meer druk verdragen maar zorgen voor een minder groen aanzicht en lenen zich niet voor een festival- en recreatief terrein.

Woensdag 17 april zullen de technische aspecten aan de hand van vragen van de raadsleden toegelicht worden. Het gaat dan nadrukkelijk om technische vragen. Een verder inhoudelijke discussie en besluitvorming zal in de raadsvergadering van 24 april plaatsvinden.

Bij de stukken voor de vergadering van de informatieve commissie vindt u het advies dat deskundigen uitbrachten.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights