Nieuws uit Tiel, editie 5 april 2024

In deze editie:

– Eerste bomen vergroening binnenstad

– Wethouder Spil stopt

– 10 woningen Tiel-Oost

– VMBO terrein

Eerste bomen geplant bij herinrichting en vergroening binnenstad

Een Koelreuteria paniculata (Chinese vernisboom) en een Lagerstroemia ‘Natchez’ (Indische Sering) hadden vorige week de eer om de eerste 2 bomen te zijn van een honderdtal die dit jaar in de binnenstad geplant gaan worden. Bij het project ‘Riool vervanging en herinrichting binnenstad’ zijn deze eerste 2 in de Tolhuisstraat geplant. Tielenaar Edwin Barendrecht van Van Ooijens Hoveniers / Dutch Quality Gardens uit Appeltern heeft met zijn Vlindertuin ervaring de opdracht gekregen de nieuw aan te leggen 98 plantvakken te voorzien van 20.000 biologisch geteelde vaste planten, 600 heesters en 4.500 bloembollen. Het merendeel zal in het najaar de grond in gaan. Voor ieder vak is een plan gemaakt.

Fotoalbum:

Wethouder Spil stopt per direct om gezondheidsredenen

Wethouder Erika Spil (GroenLinks) heeft de gemeenteraad van Tiel laten weten haar functie als wethouder om gezondheidsredenen per direct neer te leggen. Haar klachten zijn recent opgekomen. Binnen het bestuurscollege vervulde de wethouder o.a. de portefeuilles ruimtelijke ordening, klimaat en energie, duurzaamheid en dierenwelzijn. Binnen de regio vervulde zij de belangrijke functie van voorzitter van de Regionale Energie Strategie.

Zowel Maureen Klijn, fractievoorzitter van raadsfractie GroenLinks als het college betreuren het noodgedwongen vertrek van de wethouder. Zij schetsen haar als een bevlogen en gepassioneerd bestuurder, die zich enorm inzette om de bouw van woningen zo veel als mogelijk te versnellen.

GroenLinks zal op korte termijn bijeen komen om na te denken over de invulling van de vrijgevallen wethouderspost. Tot aan de benoeming van een nieuwe wethouder neemt het college de werkzaamheden waar.

De gemeenteraad zal binnenkort tijdens een receptie afscheid nemen van wethouder Spil.

 

10 nieuwe woningen in Tiel – Oost

Er is bij de gemeente door de Klokgroep uit Nijmegen een plan ingediend om in Tiel -Oost een stuk braakliggende grond tussen de Betuwestraat en de twaalf Apostelen te bebouwen met 10 nieuwe grondgebonden woningen. Het gaat om zes woningen aan de Betuwestraat en vier aan de Twaalf Apostelen. De zes woningen aan de Betuwestraat krijgen een inhoud van 390 m3, de vier geschakelde woningen langs de Twaalf Apostelen een inhoud van 550 m3. Het gaat om woningen in de duurdere segmenten. De woningen moeten mensen met hogere inkomens naar Tiel trekken en de ruimtelijke kwaliteit van Tiel-Oost verhogen. Om verder te kunnen met de (voorbereiding) van de bouw moest de gemeenteraad het bestaande bestemmingsplan opnieuw vaststellen. Dat is met algemene stemmen gebeurd.

Uit de raadsstukken kun je concluderen dat er tegenwoordig heel wat komt kijken voordat de voorzitter van de gemeenteraad een dergelijk plan kan afhameren. Zo moeten er onderzoeken plaatsvinden op het gebied van natuurbescherming, milieueffectrapportage, bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, ecologie, archeologie, cultuurhistorie, waterhuishouding, verkeer en parkeren. Daar zijn verschillende externe bureaus bij betrokken. In totaal moesten de raadsleden om in te stemmen met de aanpassing van het bestemmingsplan voor de 10 woningen meer dan 350 pagina’s tekst doorworstelen.

Klein eerste stapje voor bouw nieuw VMBO-college

Op de plek aan de Papesteeg / Teisterbantlaan waar het nieuwe beroepscollege gebouwd gaat worden, zijn de eerste stappen om de grond bouwrijp te maken gezet. De afgelopen tijd is een begin gemaakt met het opschonen van het voormalig terrein van de honden vereniging KTHV De Gehoorzame Hond en zijn daar wat bomen gerooid. Het terrein voor het nieuwe schoolgebouw is nu goed zichtbaar. Het gebouw moet eerst helemaal klaar en in gebruik zijn, voordat met de sloop van het schoolgebouw aan de Teisterbantlaan kan worden begonnen. Op dat terrein wordt dan een nieuwe woonbuurt met grondgebonden woningen gebouwd.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights