Bijzondere ledenvergadering Oudheidkamer

Een bestuurswissel, het programma van volgend seizoen en drie scholieren van het Lingecollege, waaronder de winnaar van de OKT-prijs voor het beste profielwerkstuk. Kortom: een bijzondere ledenvergadering van de Tielse Oudheidkamer.

Dinsdag 16 april nam Martin van der Mark afscheid, na zeven jaar zeer betrokken actief te zijn geweest als voorzitter. Hij begon in 2015 als penningmeester en werd twee jaar later voorzitter. Onder zijn deskundige leiding maakte de oudheidkamer onder andere een flinke groei door in het ledental. Hij ontving de ere-penning van de Oudheidkamer uit handen van secretaris Emile Smit. Er waren lovende woorden alom voor de aftredende voorzitter, die zelf eerder die avond nog afscheid nam van twee algemene bestuursleden, Ria Kragten en Paul van der Ven.

De voorzittershamer werd letterlijk overgenomen door de heer Willem Gradisen, thans nog burgemeester van Mook en Middelaar, geen onbekende in Tiel, hij is er ruim 15 jaar wethouder geweest. “Ik heb hart voor Tiel en studeerde geschiedenis”, sprak de nieuwe voorzitter die vertelde trots te zijn op zijn nieuwe functie. Marleen Schreuders en Marjon de Lange nemen de plaats in van de twee afgetreden algemene bestuursleden.

Namens de programmacommissie van de OKT gaf Henk van der Linden een beeld van de nog komende activiteiten en het nieuwe programma voor volgend seizoen, dat parallel loopt met een schooljaar. Er komt een excursie naar Buren, het verhaal van Gelre wordt naar Tiel gehaald, Beatrijs van Dijk houdt een workshop over stamboomonderzoek en zijn natuurlijk lezingen zoals ‘Migratie door de eeuwen heen (door Emile Smit)’, ‘Ter Navolging (door Pierre van der Schaaf)’ en ‘de Tielse Zouaaf (door Peter Schipper)’. Ook zal er aandacht besteedt worden aan de Marokkaanse, Molukse en Turkse gemeenschappen in Tiel én natuurlijk aan hun historie.

OKT-prijs

Na de pauze was het tijd voor het uitreiken van de jaarlijkse OKT-prijs voor het beste Profielwerkstuk van het Lingecollege. De keuze was eerder al gevallen op Ruben Voorneveld uit VWO-6 , tijdens de ledenvergadering hield hij zijn presentatie voor groot publiek. Het onderwerp was ‘lichtvervuiling’ en een oplossing daarvoor. Ruben ontving namens de OKT uit handen van wethouder Groen een geldbedrag, oorkonde en museum-jaarkaart, en werd uitgenodigd om zijn idee over met name straatverlichting voor te dragen bij de gemeente.

Na Ruben was het de beurt aan Niki Wu en Fien van de Water om hun PWS-presentatie aan alle aanwezige leden te tonen. Zij werkten ruim een jaar aan het behoud van de museale collectie natuurkundige voorwerpen van het Lingecollege en hebben daar een bestemming voor gezocht, zodat deze bijzondere artikelen bewaard blijven en er bovendien iets mee gedaan wordt. De BATO was daarin de ‘opdrachtgever’ van de beide dames. Zij hebben de weg vrijgemaakt voor de Natuurkunde-werkgroep, onderdeel van de OKT, om verder te werken met de collectie. Ze ontwierpen ook een passend logo voor de werkgroep. Als dank voor het vele werk dat zij verrichten werden ze door de OKT verrast met een bloemetje en een kadobon.

In memoriam
Tijdens de ledenvergadering werd ook stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Els Holleman, een bijzonder mens en een actief lid van de oudheidkamer, zoals in de werkgroep Open Monumentendag waarvan ze de website beheerde en ook actief op de facebookpagina was. Els was betrokken bij de oprichting van de Stichting tot Behoud van het Tielse carillon, een aantal jaren geleden. Veel Tielenaren kennen haar als docente in ruste, van theater d’Elstars of één van de vele andere activiteiten die Els ondernam zoals sporten bij Tenny van de Berg (40 jaar lang!) en opruimacties in haar woonomgeving met een geel hesje en gewapend met een grijper en vuilniszak. Els werd enorm gewaardeerd, dat bleek ook wel uit de druk bezochte uitvaart die in de ochtend van 16 april plaats vond.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights