Omgeving Burense Poort krijgt opknapbeurt

Nog dit jaar krijgt het Burgemeester Hasselmanplein en het parkeerterrein dat er aan grenst een grondige opknapbeurt. Het wordt er mooier en vooral voor de voetgangers veiliger.

Het moet gezegd. Het collegeakkoord ‘Tiel in Balans’ blijft vooral wat de aanpak van de openbare ruimte betreft geen papieren tijger. In rap tempo werden en worden bijna alle genoemde projecten ter hand genomen. Denk aan de Waalkade, de nieuwbouw van het Lingecollege, het zwembad, en verschillende woningbouwprojecten en het aantrekkelijker maken van de Binnenstad. Op het onderzoeksprogramma staan de derde ontsluitingsweg van Passewaaij, het doortrekken van de rondweg in Passewaaij en de bouw van woningen en een nieuw gebouw voor het VMBO op het veilingterrein bij het station Tiel Centraal. Nu komt daar de verbetering van het Burgemeester Hasselmanplein en het parkeerterrein dat daar aan grenst bij. Natuurlijk kan dat allemaal mede door voorwerk van eerdere colleges en een sterk verbeterde woningmarkt. Maar toch!

Project is deel van een eerder en groter plan

Het gaat om een sterk afgeslankte vorm van een eerder veel meer omvattend plan. Dat plan voorzag in een verbinding van het parkeerterrein bij het Burgemeester Hasselmanplein met de parkeerterreinen van Albert Hein en De Action en het herinrichten van de Veemarkt. Dat plan gaat (nog ) niet door. Het terrein van de Action is eigendom van de familie Mulders. Mulders sr. wilde wel meewerken. Maar zijn familie oordeelde na zijn overlijden anders. Mede daardoor besloot Albert Heijn ook van deelname af te zien en blijven de parkeerplaatsen voorlopig gescheiden van elkaar.

Wat gaat er gebeuren?

De uitstraling van het parkeerterrein aan de Boterkampsteeg en vooral de Boterkampsteeg zelf maken geen nette indruk. Bovendien is de oversteek van het parkeerterrein naar het winkelcentrum ronduit gevaarlijk. Daarom wordt het parkeerterrein opnieuw ingericht, komen er mogelijk een aantal bomen en wat groenstroken met zitelementen. Ook krijgt het Burgemeester Hasselmanplein nieuwe bestrating. Daardoor wordt het mooier en veiliger voor voetgangers. De bestrating wordt via de Burense Poort doorgetrokken naar de Hoogeindsestraat. Het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein wordt 66, ietsje minder dan er nu zijn. Wanneer er bomen op de parkeerplaats komen gaan er daar nog enkele vanaf. Het hele plan moet nog in detail uitgewerkt worden. Daardoor kan de feitelijke situatie wat gaan afwijken van de tekeningen die wij bij dit artikel geplaatst hebben. Het is de bedoeling dat ook de Buurse poort opnieuw bestraat wordt en dat de nieuwe bestrating via de Buurse poort mooi aansluit op de herinrichting van de Hoogeindsestraat.

Wat gaat het kosten?

Voor het hele plan is een bedrag tussen de 400.000 en 450.000 euro beschikbaar. Eerder was nog een miljoen meer, waardoor er veel meer had kunnen gebeuren. Nu wordt bijvoorbeeld het grootste deel van de Veemarkt (nog) niet meegenomen.

Wat moet er nog gebeuren?

De gemeente hoopt na de corsoweek met de werkzaamheden te beginnen. Maar daarvoor moet er nog veel gebeuren op het gebied van de detaillering van het plan, moet de gemeenteraad er mee instemmen en moet de aanbesteding lukken binnen het bescheiden budget.

Eerste reactie van de leden van de commissie Ruimte

Maandag 6 april werd het plan aan de leden van de raadscommissie Ruimte gepresenteerd door beleidsmedewerker Bart Bosman en bouwkundige Erik Visser. De leden moeten zich er nog uitgebreider over buigen maar gaven alvast wat eerste schoten voor de boeg. Tjakko van Eijnatten (CDA) betreurde het dat het terrein van de vroegere ABN-AMROBANK niet bij het plan betrokken wordt. ‘De gemeente heeft dit terrein met het bankgebouw destijds juist aangekocht om het parkeerterrein te kunnen vergroten’. Wethouder Ben Brink reageerde daarop dat het college het terrein nu om budgettaire redenen toch wil verkopen. “Jammer” reageerde van Eijnatten “Het is een flinke oppervlakte en daardoor een gemiste kans.”Lucien Aspeling (GroenLinks) betreurde het dat er alleen maar over parkeerplaatsen voor auto’s gesproken werd, terwijl steeds meer bezoekers met de fiets naar de binnenstad komen. Dat vond ook Ronald Corporaal (CU). Erik Rhebergen (VVD) pleitte voor het gelijktijdig toch opknappen van de bestrating van de hele Veemarkt.

Gaat Albert Heijn nu wel of niet verbouwen?

Over de plannen van Albert Heijn met het filiaal op de hoek Veemarkt /Molenstraatje werd tijdens de presentatie van het plan niet gesproken. Zelf veronderstelde ik dat die door het nu niet meedoen en de enorme vlucht die het thuisbezorgen van de wekelijkse boodschappen doormaakt, niet doorgaan. Dat bleek een onjuiste veronderstelling. Bij navraag bij het concern bleek dat de plannen nog steeds bestaan en dat we er mogelijk al over een half jaar meer van horen. Met name de bevoorrading van de winkel aan de achterzijde van de winkel is een belangrijke reden om te verbouwen. De vrachtauto’s zijn hinderlijk en gevaarlijk voor bezoekers van de supermarkt en van de chauffeurs wordt nu veel van hun stuurmanskunst gevraagd.

zie voor de historie van dit gebied:  https://detielenaar.nl/historie/2021/04/de-veemarkt-in-tiel-bood-meer-dan-alleen-koeien/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights