Stand van zaken Dijkversterking Tiel–Waardenburg: augustus 2023

Het dijkvak Tiel – Waardenburg strekt zich uit van het Inundatiekanaal bij Tiel tot de Martinus Nijhofbrug bij Waardenburg en is 19,4 km lang. Een enorme klus die enkele honderden miljoenen gaat kosten. Daarom hebben drie (natte) bouwbedrijven de handen in een geslagen. Onder de projectnaam Mekante Diek voeren Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord samen de werkzaamheden uit. Natuurlijk gebeurt dit in nauwe samenwerking met de opdrachtgever het Waterschap Rivierenland. In dit artikel leggen wij het accent op de werkzaamheden op het grondgebied van Tiel en de dorpen Ophemert en Varik.

Fotoalbum onder de tekst

Officiële start

Begin dit jaar is begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Dat was wat later dan eerder gepland. Op 14 april werd het officiële startschot gegeven. Dat gebeurde met een feestelijke bijeenkomst voor dijkbewoners en andere betrokkenen bij het project. De bijeenkomst vond plaats op het terrein waar medewerkers van Mekante Diek en van het projectbureau van het Waterschap in een grote bouwkeet aan de Weiweg in Varik samen werken. Voor de feestelijke startbijeenkomst waren alle aanwonenden van het dijkvak uitgenodigd. Naast informatie over de aanpak en de planning van de werkzaamheden was er veel aandacht voor duurzaamheid waarmee het project wordt uitgevoerd. Ook riepen de projectmanagers van het waterschap en de aannemerscombinatie, Peter Lobbezoo en Dick Baars de talrijke aanwezigen op om schade of overlast direct te melden, want overlast willen de beide organisaties zoveel mogelijk voorkomen.

Duurzaamheid (update 1-9)

De aannemers zijn trots op hun extra duurzame aanpak. Zo werken alle grondverzetmachines op stroom. Ook de wals, de machine die de damwanden de grond in brengt en de asfaltverdeelmachine werken op elektriciteit. Daarvoor zijn enorme accupakketten nodig. Per machine zijn er twee. Een is in gebruik en de ander wordt dan opgeladen op het speciaal aangelegde oplaadstation direct naast de stortplaats van de Avri in Geldermalsen. Dat is vlak bij het zonnepark en de windmolens op het Avri-terrein. Die stroomopwekkers leveren de duurzame stroom voor het laadstation.Met een volle accu kan het voertuig of machine een hele dag dienst doen. Opladen duurt minder dan 24 uur. Vervoer van de werkplek naar het laadstation gebeurt per vrachtauto. Het grootste accupakket voor de zwaarste machines weegt ongeveer 16 ton. De pakketten voor de kleinere kranen en trekkers wegen van één tot vier ton per stuk.

Het laadplein is het eerste dat exploitant WattHub XL in Nederland in april 2023 opende. Naar eigen zeggen is het laadplein op dit moment het grootste van de wereld. Er staan 39 laadpalen, die in een mum van tijd accupakketten voor zware machines en vrachtwagens kan opladen. Op dit moment is Mekante Diek de enige gebruiker van het laadstation. Maar later zal het aantal gebruikers snel kunnen toenemen. Om wachttijden te voorkomen, moet je dan vooraf een of meer laadpalen reserveren.

Aanpak van het werk

Mekante Diek heeft het hele tracé opgedeeld in deelstukken. Men is begonnen bij beide uiteinden in Tiel en Waardenburg. Vandaar schuift men van beide kanten langzaam op naar het ontmoetingspunt in het midden van het dijkvak. Op zeven plekken in het tracé zijn in de Waal losplekken gemaakt voor schepen die grond aanvoeren. Het gaat daarbij om enorme hoeveelheden. Op enkele plaatsen zijn kribben verhoogd en verbreed om daar met vrachtwagens over te kunnen rijden naar de aangemeerde schepen met grond. Langs het hele traject zijn werkstations ingericht voor materiaal, tussenopslag van grond, stalling van grondverzetmachines en vrachtauto’s. Mooi is, dat vrijwel langs het tracé een tijdelijke werkweg voor vrachtauto’s en grondverzetmachines aan de Waalzijde van de dijk is aangelegd. Verkeer heeft daarom nauwelijks hinder van de werkzaamheden, zolang dat verkeer tenminste van de dijk gebruik kan maken. Want er zullen tot en met 2025 regelmatig langdurig stukken van de dijk afgesloten zijn voor niet bestemmingsverkeer. Ruwweg de helft van de dijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden met damwanden. Met het inslaan van de stalen planken is men al maanden bezig. Want dat gaat niet zo snel.

Afsluiting

Het grootste deel van het dijkvak van het Inundatiekanaal tot waar de Dr. J.M. den Uyllaan overgaat in de Ophemertsedijk is voor alle verkeer al langer afgesloten. Sinds 21 augustus is ook het naast gelegen dijkvak tot de zogenaamde Rode Molen (oprit dijk bij Bredestraat in Zennewijnen) afgesloten. Fietsers en brommers kunnen via het Roeierpad en de Zennewijnenseweg zonder omweg onderlangs zonder extra kilometers te moeten maken. Gemotoriseerd verkeer moet langere tijd omrijden via Wadenoijen.

Dat afsluiten gebeurt zorgvuldig. Voor de dijkbewoners die in het eerstgenoemde dijkvak in het afgesloten deel wonen is een aparte parkeerplaats aangelegd voor hun auto en is er voor iedereen een brievenbus bij de ingang van het afgesloten deel.

In de wintermaanden zullen geen werkzaamheden uitgevoerd worden die de bestaande dijk verzwakt. Dat gebeurt om het binnendijkse gebied ook bij hoogwater veilig te houden.

Op diverse plekken met een grote archeologische verwachtingswaarde is en wordt archeologisch onderzoek verricht. Daarbij zijn tot heden geen spectaculaire vondsten gedaan.

Nadat de zware basalt stenen van de bestaande dijk verwijderd zijn- wat al op grote delen gebeurt is – wordt uit veiligheidsoverwegingen steeds onderzoek gedaan naar onontplofte oorlogsresten.

In Varik is de aanlegplaats voor het veerpontje naar Heerewaarden naar de oostelijke kant van de Bol verplaatst. Tot 10 september vaart dit pontje nog dagelijks.

Op de landelijke dag van de bouw was het dijkvak Tiel – Waardenburg onder meer op twee plaatsen in de buurt van Tiel te bezichtigen. Door de moeilijke bereikbaarheid van het belangrijkste informatiepunt, kwamen hier slechts weinig bezoekers. Ook het uitzichtpunt op een container op de plek waar tot voor kort de gietijzeren kunstboog met miniatuurtjes van bekende gebouwen stond, kon de drukte aan. Op die plek, die nog steeds te bezoeken is heb je een prachtig uitzicht van de al flink gevorderde werkzaamheden richting Tiel en de steenfabriek in Zennewijnen. De steenfabriek is via de dijk niet meer te bereiken. Verkeer voor de fabriek kan gebruik maken van de werkweg die onder langs de dijk loopt.

Verwacht wordt dat de dijk vanaf 2026 hoogwaterveilig is.

Fotoalbum:

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights