Dijkversterking Stad Tiel officieel van start

Afgelopen week zijn bouwborden geplaatst en onthuld en daarmee is een officieel startsein gegeven van de dijkversterking in Tiel. Het gaat om de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. De werkzaamheden zijn eind 2024 klaar en worden in opdracht van Waterschap Rivierenland door aannemer FPH Ploegmakers uitgevoerd.

Op het terrein van voormalig tankstation Dijkhuizen aan de Echteldsedijk – Havendijk komt na de werkzaamheden in 2024 een appartementengebouw. Het verlengde van de havenkade vormt straks een doorgaande boulevard met de Echteldsedijk. Zo ontstaat een wandelroute waarbij voetgangers het kruispunt vermijden. De oude stadsmuur van Tiel blijft zoals hij is om het hoogwater in de toekomst te kunnen tegenhouden. Wel is het nodig de aangrenzende stadswal te verhogen. Ook komt er een verlengde stadsmuur om de historische stadsmuur recht te doen. Tegelijk komt er een goede verbinding met het vernieuwde deel op de Waalkade langs de haven. De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het Rijk en de waterschappen werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken worden de komende dertig jaar versterkt, waarvan 400 kilometer in het Rivierengebied. Het is een complex project met veel verschillende functies op een klein gebied en een combinatie van muren, damwanden, filterschermen, coupures en grondlichamen.

De Ophemertsedijk is afgesloten en de voorbereidende werkzaamheden zijn daar begonnen. Het voormalige speelpark aan de Hertog Arnoldstraat is grotendeels bouwterrein geworden. Bij deze inrichting stonden de nodige bomen in de weg. Deels zijn deze gekapt en een 5 tal platanen hebben elders in Tiel een plaats gevonden. Een grote boom is verhuisd naar het Speelpark Drumpt. De gebruikers hadden behoefte aan een schaduwplek en dat is op deze wijze opgelost. Bewoners die nieuwsgierig zijn naar de nieuwe hoogte van de Ophemertsedijk kunnen donderdag 9 februari tussen 15.00 en 16.30 uur terecht nabij de Dijkstraat. Middels paaltjes op de dijk wordt de nieuwe hoogte aangegeven.

Naast het verhogen van het voet- en fietspad op de Ophemertsedijk wordt het pad bij Bellevue omgelegd richting Waalzijde zodat het terras van Grand Café Bellevue aansluit aan het gebouw.

Meer info over het project: www.wsrl.nl/StadTiel

Fotoalbum. Klik op een foto en ‘swipe’

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights