Nieuws uit Tiel, editie 29 januari 2023

In deze editie:

Bodemonderzoek Veilingterrein

Bijeenkomst armoedepact

– Sloop gymzaal Hooibeestje Passewaaij

– ANWB verwijsborden

Bodemonderzoek gestart voor nieuwbouw Veilingterrein

Langs de Drumptse Parallelweg aan de noordkant van het spoor zijn vier peilbuizen in de grond geplaatst. Met deze peilbuizen wordt het grondwater gedurende een paar maanden onderzocht. Het onderzoek is onderdeel van de voorbereiding van de ontwikkeling van het Veilingterrein tot woongebied.
Op het Veilingterrein aan de zuidkant van het spoor op de plek van de oude Metawa fabriek is sprake van bodemvervuiling. Dit wordt binnenkort gesaneerd.
De opdracht voor het bodemonderzoek komt van de Gemeenschappelijke
Exploitatie Maatschappij Veilingterrein, een samenwerking tussen de gemeente Tiel en projectontwikkelaar BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Bijeenkomst armoedepact

In Tiel was donderdag 26 januari jl. weer een bijeenkomst van het armoedepact, de eerste sinds de corona-crisis.

De stand van zaken binnen de gemeente werd besproken en er was aandacht voor de deelonderwerpen energie-armoede en kinder-armoede. 

Een waardevolle bijeenkomst waarbij nieuwe deelnemers (zoals Petje af en de Schuldhulpmaatjes) het armoedepact mede ondertekenden en aanwezigen vooral de noodzaak erkennen van het ‘bij elkaar in beeld zijn’ en ‘naar elkaar doorverwijzen’. 

De opkomst van organisaties was groot en ze werden gastvrij ontvangen op de bovenverdieping van het onlangs geopende Sociaal Plein Tiel Oost, wat onder andere de thuisbasis is van de Tielse voedselbank. Voor vragen kan een ieder contact opnemen met de Sociale Poort van Gemeente Tiel: 0344-637220, e-mail: socialepoort@tiel.nl

 

Sloop gymzaal Hooibeestje Passewaaij

De tijdelijke gymzaal aan het Hooibeestje in Passewaaij wordt gesloopt. De gymzaal is al langere tijd niet meer in gebruik en regelmatig het doelwit van vernielingen. De sloop duurt naar verwachting tot half februari. Na de sloop wordt het terrein verhard op dezelfde manier als de rest van de omgeving.

De gymzaal is gebruikt door de voormalige school ‘De Bataaf’ en nu gebruikt voor tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

ANWB verwijsborden

Bij de meeste ANWB-wegwijzers is de verlichting defect. Daarnaast kloppen niet alle aanwijzigingen op de borden. Deze manco’s worden binnenkort verholpen. De gemeente is eigenaar van de borden welke door het overheidsinstituut: de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) worden geplaatst.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights