Nieuws uit Tiel, editie 5 februari 2023

In deze editie:

– Corsowagen Tiel

– Skatebaan

– Metaalwaren Schröer

– Islamitische begraafplaats

Presentatie Ontwerpen Corsowagen Tiel

Diverse verenigingen hebben hun ontwerpen voor het fruitcorso gepresenteerd. Zondagmiddag was Tiel aan de beurt.

De volgende ontwerpen met de makers:

Grote wagen:
Titel: Recordamos
Ontwerpers: Lisa de Kleijn, Mark de Jongh, Pauline van Mourik, Adriana van Galen & Mirjam Libbers.

Jeugd wagen:
Titel: Waar is dat feestje?
Ontwerpster: Loïs Libbers.

Mozaïeken:
Titel: Wammes Waggel
Ontwerpsters: Inge van Schuppen en Marjan van Schuppen.

Later volgt een uitgebreide Corso ontwerp bijdrage.

 

Skatepark Tiel

Tijdens de commissie vergadering van 1 februari heeft onder leiding van Mozaïek welzijn een aantal jongeren van de werkgroep Skatepark Tiel een presentatie gegeven over een nieuw skatepark, o.a. middels een filmpje. Het idee is om dit ‘Extreme Urban Sports’ veld op het Linge-Waalpark in Passewaaij aan te leggen. Er is een kostenraming gemaakt van 250.000,= euro, op te brengen door de gemeente, andere subsidie verstrekkers en crowdfunding.

 

Afvoeren persen metaalwarenfabriek Schröer

De metaalwarenfabriek Schröer, de laatste in Tiel, is al geruime tijd gesloten. De gebouwen worden gesloopt en er komt een nieuw woningbouwplan. De persen en andere machines zijn afgelopen week afgevoerd, deels als ‘oud ijzer’ maar één pers is bewaard en krijgt misschien later een bijzondere plaats.

Fotoalbum

 

Video:

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2022/02/nieuws-uit-tiel-editie-13-februari-2022/

 

Islamitische begraafplaats naast algemene begraafplaats aan de Papesteeg

Er is een plek gevonden voor de vurig gewenste Islamitische begraafplaats in Tiel. In en rond Tiel wonen ongeveer 6000 mensen die de islam belijden. Lang was het regel dat bij overlijden de overledene in het land van herkomst begraven werd. Daar woonden de meest familieleden en was je verzekerd van de uit de geloofsovertuiging noodzakelijke eeuwige grafrust. Dat is aan het veranderen. Nabestaanden wonen in Nederland en willen hun dierbare overledenen hier begraven. Maar dan wel met eeuwige grafrust en faciliteiten voor de bijbehorende rituelen. ‘Doden horen begraven te worden waar zij sterven’, is tegenwoordig het standpunt van islamitische organisaties.

De stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN) heeft een initiatiefvoorstel bij de gemeente ingediend, nadat de drie lokale Tielse moskeegemeenschappen plannen hadden gemaakt voor een gezamenlijke islamitische begraafplaats. De begraafplaats komt op een stuk weiland naast de Algemene Begraafplaats aan de Papesteeg. Het gaat om een flink stuk grond waar enkele duizenden overledenen een laatste rustplaats zullen vinden. Bij moslims is het regel dat er slechts een overledene in een graf komt te liggen. De ingang is gepland aan de zuidzijde van het terrein aan de Tielerwaardlaan nabij de bestaande moskee. Daar zijn ook parkeerplaatsen gepland. De grond voor de begraafplaats is gekocht met een ontbindende voorwaarde wanneer de plannen onverhoopt toch niet doorgaan. Mogelijk wordt het gebouw van de Marokkaanse moskee aan de Tielerwaardlaan benut voor het vervullen van de voorgeschreven rituelen en plaats van samenkomst bij begrafenissen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights