Nieuws uit Tiel, editie 13 februari 2022

Video:

Sloop als afronding nieuwbouw Lingecollege Lyceum Tiel De nieuwbouw van het Lingecollege Lyceum aan de Heiligestraat is bijna afgerond. Daarbij werd de semipermanente aanbouw achter het vroegere HBS-gebouw gesloopt. Dit betreft een houten aanbouw met 21 lokalen, die in 2000 achter de school werd gebouwd. De aanbouw vond destijds plaats aan de vooravond van de fusie van het Lingecollege met de Gemeentelijke MAVO De Meander. Het pand was bedoeld voor een gebruik van tien à vijftien jaar en heeft dus ruimschoots de gebruiksduur overschreden. Vooral tijdens de renovatie in de jaren 2019-2021 was het nog dringend nodig. Dat was des te meer onaangenaam, omdat het van meet af aan al ernstige tekortkomingen had.

Na deze sloop staat het oude HBS-gebouw weer helemaal vrij. Dat gaat binnenkort in de verkoop. (Emile Smit)

 

 

Bouw twee maal zes villa’s in Tiel waaronder terrein Schröer Meslaan

Er komt vaart in de bouw van duurdere koop- en huurwoningen.

Tiel krijgt er op het oog een aantrekkelijk woonbuurtje bij in Drumpt. Op het terrein van de vroegere metaalwarenfabriek van Schröer aan de Burgemeester Meslaan komen 6 villa’s. De woningen passen goed bij deze villarijke straat en helpen het beleid van de gemeente Tiel om meer goed gesitueerde inwoners aan te trekken.

 

 

Datzelfde geldt voor de zes woningen die samen een tweede buitenplaats gaan vormen in Passewaaij. Die komen op de hoek Kruisstraat – Passewaaijse Hogeweg.

Meer laadpalen voor elektrische auto’s

Vanaf 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Het aantal elektrisch auto’s zal daardoor de komende jaren strekt groeien. Dat is ook de verwachting van de gemeente. De elektrische aangedreven auto’s zullen goedkoper worden terwijl de actieradius gestaag zal groeien. Daardoor zijn er meer laadpalen nodig. Nu zijn er 36 in de openbare ruimte en 30 laadpunten in de parkeergarage, terwijl er twintig aanvragen voor een laadpaal in behandeling zijn. In 2025 zijn er volgend de gemeente ongeveer 230 nodig zijn. Dat moet in 2035 uitgroeien tot 935 stuks. De gemeente wil het elektrisch rijden stimuleren door de laadplaatsen goed bereikbaar te maken, de bediening eenvoudig te houden en de tarieven billijk vast te stellen. Alle laadpalen zullen voor algemeen gebruik zijn. Veel laadpalen zullen geconcentreerd worden bij publieke voorzieningen zoals parkeerterreinen, winkelcentra, sportterreinen en stadions. Langs de straten in de binnenstad komen geen laadpalen. Buiten de binnenstad moet iedereen binnen 200 meter van zijn woning een of meer laadpalen aantreffen. Voorlopig zal de loopafstand echter nog wat groter zijn. Nog niet duidelijk is of in heel Tiel het elektriciteitsnetwerk het aantal laadpalen overal aankan. Met Liander worden de mogelijkheden en eventuele beperkingen in kaart gebracht. De parkeerplaatsen bij de laadpalen mogen alleen gebruikt worden om voertuigen op te laden. De gemeente zint nog op de mogelijkheden om dit goed te handhaven. De palen zullen deels geplaatst worden volgens een planning van de gemeente en deels naar aanleiding van verzoeken van E-rijders. De gemeente heeft een uitgebreid tijdpad opgesteld om de huidige plannen men belanghebbenden te bespreken alvorens tot uitvoering over te gaan. Ook zal de gemeenten alle inwoners nog uitgebreid informeren, want de plaatsing van laadpalen is een maatschappelijk beladen onderwerp.

Bommelweg Wadenoijen aangepakt

De werkzaamheden aan de smalle Bommelweg in Wadenoijen zijn begonnen. De weg die vol gaten zat en vooral voor fietsers gevaarlijke wegkanten had wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Bermverhardingen met betonstroken, rode stroken voor fietsers, plateaus en wegversmallingen en nieuwe asfaltlagen moeten de relatief drukke weg veiliger maken en meer geschikt voor het zware wegverkeer. Tijdens het werk, dat zich beperkt tot het stuk tussen de Zeekade en de Bredestraat zijn er omleiding routes maar blijven woningen en bedrijven wel bereikbaar. De werkzaamheden zullen afhankelijk van het weer tot eind maart of begin April duren. De Bommelweg wordt een 60 kilometerstraat. Wanneer de weg klaar is zal bij wijze van proef de Bredestraat een eenrichtingsstraat worden voor zwaar verkeer.

Nieuwe topfunctionarissen in de cultuursector.

In de loop van dit jaar gaat Ruud van Zuilen, de directeur van het Tielse cultuurbedrijf dat bestaat uit de Agnietenhof en Zinder, met pensioen. Het college heeft daarom de eerste stappen gezet om in de opvolging van deze voor Tiel en omstreken belangrijke functionaris te voorzien. Bij het museum is Jurriaan de Mol vooralsnog als interimmer benoemd tot museumdirecteur. De Mol is niet van plan om louter op de winkel te passen. Hij gaat de komende maanden plannen ontwikkelen om de geschiedenis van Tiel op een nieuwe en aantrekkelijker manier te presenteren. De Mol heeft ervaring in de marketing, horeca en de toeristische sector in Nederland. Hij was tien jaar directeur van het Regionaal Bureau Toerisme Arnhem – Nijmegen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights