Nieuws uit Tiel, editie 15 februari 2022

Fietsen krijgen tweede leven

Ieder jaar zamelt Avri in Tiel ongeveer 200 fietsen in. Het zijn fietsen die verkeerd gestald zijn, kapot zijn of in de openbare ruimte staan en niet meer gebruikt worden. Die fietsen, maar ook de fietsen die de politie en de woningcorporaties inzamelen bij hun wooncomplexen worden gestald bij de gemeentewerf. Om al die fietsen een tweede leven te geven worden zij de komende twee jaar opgeknapt en ter beschikking gesteld van personen en gezinnen met een kleine beurs. Dat opknappen gebeurt bij kringloopwinkel 2-Switsch door mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben en via een zogenaamd leer- werktraject het fietsenmakers vak kunnen leren.

Natuurlijk worden niet alle gevonden of verwijderde fietsen zomaar opgeknapt en doorgegeven. Iedereen, van wie een fiets gestolen is en bij de politie aangifte heeft gedaan, kan tot 13 weken na de vermissing bij de gemeentewerf komen kijken of zijn fiets daar staat. Na dertien weken kunnen zij een fiets uitzoeken uit de ingezamelde fietsen.

Vooraf heeft er over het fietsrecycle project overleg met enkele fietsenwinkels plaatsgevonden. Zij staan achter het project en zien daar geen concurrent in. De eigenaar van een bedrijf heeft zelfs stageplekken aangeboden en hoopt via die route vakkundige fietsherstellers in dienst te kunnen nemen. Want ook fietsenmakers zijn tegenwoordig schaars.

Vrije Markt verdwijnt uit Tiel

In 2023 start de bouw van woningen op het Veilingterrein. Daardoor zullen naast Klesteo (gratis kleding en speelgoed voor mensen met een smalle beurs) en kringloopwinkel 2-Switch ook onder meer de Vrije Markt en Ali Baba Bazaar moeten verdwijnen. Klesteo en 2-Switch zijn met ondersteuning van de gemeente op zoek naar een geschikte andere plek. De exploitant van de zwarte markt ziet geen goede mogelijkheden om de drukbezochte markt te laten voortbestaan. Deze zal dus voordat de bouw op het veilingterrein begint zijn deuren sluiten en die niet meer elders heropenen.

Nieuwe winkel in stadscentrum

Tiel heeft vrijwel net als alle winkelsteden in Nederland te kampen met veel winkelleegstand. De belangrijkste oorzaak is het veranderende koopgedrag van de bevolking. We kopen steeds meer via internet. Voor Tiel tellen ook nog de kosten van het parkeren, terwijl dat in de omliggende plaatsen doorgaans gratis is. Ook de groei van het winkelaanbod in de grotere dorpen speelt een rol. Door het vullen van etalages van leegstaande winkels met bijvoorbeeld kunst en tijdelijke verhuur wordt de leegstand wat gemaskeerd en geprobeerd het winkelcentrum aantrekkelijk te maken. Met het compacter maken van het winkelcentrum wil de gemeente in samenwerking met ondernemersvereniging Hart van Tiel het winkelhart kloppend en gevuld houden. Ook een nieuwe inrichting van de openbare ruimte van een deel van de straten van het gebied tussen de grachtgordel moet daaraan bijdragen. Leuk nieuws is dat er weer een nieuwe winkel naar Tiel komt. Takko opent binnenkort een nieuwe winkel in het voormalige pand van Miss Etam in de Waterstraat. Takko is een winkelketen met 1900 filialen in 17 landen. Takko verkoopt kleding voor het hele gezin voor prijzen die passen in het middensegment. Takko is in de omgeving van Tiel al flink aanwezig. Er zijn al filialen in Geldermalsen, Druten en Veenendaal. Het spreekt voor zich dat Hart van Tiel blij is met de nieuwe vestiging. De keuze van Tjakko voor Tiel geeft vertrouwen in de toekomst van het winkelcentrum.

Huisvesting arbeidsmigranten

23 december 2021

Het lukt niet om binnen de eerder door de raad gestelde kaders gecentraliseerde woonruimte voor arbeidsmigranten te realiseren. Om de vingers niet opnieuw te branden vraagt het college voor dit pijndossier aan de raad om opnieuw naar de afgesproken randvoorwaarden te kijken. Ondertussen is het terrein waar Duijts zijn gebruikte bouwmaterialenhandel op Latenstein had in handen van een groot landelijk uitzendbureau van arbeidsmigranten. Het toestemming geven om daar een groot arbeidsmigrantenhotel te laten bouwen zou betekenen dat de woningen voor de sociale sector, die nu door arbeidsmigranten bezet worden niet voor deze sociale doelgroep beschikbaar komen. Voor sociale huur- en koopwoningen bestaat in Tiel veel belangstelling en voor de huursector zijn er flinke wachttijden. Het ziet er naar uit dat ook de nieuwe locatie niet kan rekenen op applaus van veel inwoners.

Tiel krijgt tweede hulppost

De regio Gelderland-Zuid heeft plannen om op het terrein waar tot enkele jaren geleden Daan Cornelissen zijn boerenbedrijf uitoefende tussen de personenspoorlijn en de Laan van Westroijen, een tweede hulppost te bouwen. De regio acht deze post nodig vanwege de aanwezigheid van de industrieterreinen en de goederenspoorlijn in de directe omgeving. Het wordt een gebouw dat voor het grootste deel uit één bouwlaag bestaat en maximaal tien meter hoog zal worden. Omwonenden lijken geen bezwaar te hebben tegen de komst van de hulpdienst. Niemand toonde belangstelling voor een informatieavond. Om de bouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan (nu kantoren) worden aangepast. De grond is destijds aangekocht door de toenmalige woningcorporatie SVT met het doel om daar een nieuw kantoor voor de eigen organisatie te bouwen. Kort daarna fuseerde SVT met de woningcorporatie Kleurrijk Wonen en was het nieuwe kantoor niet meer nodig.

Op het overgebleven deel richting Grotebrugse Grintweg gaat Van der Meijden Vastgoed uit  Veenendaal 3 duurzame kantoortorens bouwen van ongeveer 925 m2 per stuk.

 

Minder precariorechten voor horeca-terrassen

Het college heeft besloten ook in 2021 de horecaondernemers die een terras bij hun zaak exploiteren tegemoet te komen voor het enorme verlies aan inkomsten vanwege de sluiting van de terrassen wegens corona gedurende een groot deel van het jaar. Zij hoeven slechts de helft van de normale terrasbelasting te betalen. De gemeente kan dit betalen uit de vorstelijke tegemoetkoming die zij van het rijk gekregen heeft voor extra kosten en gemis aan inkomsten door corona. Tiel is niet de enige gemeente die dit doet. Meerdere gemeenten zien in 2021 helemaal af van het heffen van de zogenaamde precariorechten voor buitenterrassen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights