Rioolvervanging en opnieuw inrichten openbare ruimte in Tielse binnenstad van start

Er is lang over gepraat. En er waren voor- en ook flink wat tegenstanders. Maar naarmate de plannen meer uitgewerkt werden en de communicatie daarover zijn werk deed, groeide het enthousiasme voor het ‘majeure’ project om naast een noodzakelijke vervanging van de riolering de openbare ruimte een stuk mooier, groener en autoluwer te maken. Gebruik maken van de meekoppelkansen heet dat. Na een jarenlange voorbereidingstijd kon wethouder Groen 31 mei met zichtbaar genoegen het eerste gootstuk van de nieuwe riolering op zijn plek zetten.

Fotoalbum onder de tekst.

Het was een heuglijk moment waarbij de wethouder en de mensen van Heijmans Infra BV elkaar complimenteerden met de prettige samenwerking. Er was alle vertrouwen in een vlotte en goede uitvoering van het project dat bij elkaar zo’n 12 miljoen euro gaat kosten. Dat geld komt voor het grootste deel uit het rioolfonds. Voor het restant waarmee het aantrekkelijker maken van het winkelgebied en enkele aangrenzende straten betaald moet worden, heeft de gemeenteraad uit de begroting een budget beschikbaar gesteld.

Start bij Kromme Elleboog en Binnenmolenstraat

Als startplaats is gekozen voor de Kromme Elleboog en de Binnenmolenstraat. De keuze is niet willekeurig. De bewoners van de Binnenmolenstraat hebben bij iedere stortbui last van het vele water dat dan van de aflopende Kromme Elleboog hun straat in komt. “Dat geeft dan een ondergelopen weg en regelmatig stroomt het water ondanks de verhoogde drempels enkele huizen in. Het komt ook voor dat het via de kruipruimte wegstroomt en dan via de achterdeur alsnog naar binnen komt. Dat is echt geen toestand” zegt Evert Heuff, een van de bewoners van de Binnenmolenstraat. Evert woont nagenoeg tegenover de T-kruising waar de Kromme Elleboog uitkomt op de Binnenmolenstraat. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ons fijne buurtje binnenkort van dit grote probleem verlost zal zijn. Ik verwacht ook dat de straat als de riolering is vervangen er een stuk beter uit komt te zien en voor voetgangers en fietsers een stuk veiliger wordt. Nu zijn de trottoirs te smal voor voetgangers en rolstoelen en maken lantaarnpalen en palen van verkeersborden het lopen op de smalle trottoirstroken onmogelijk. Dat terwijl het een drukke éénrichtingsweg is en er door sommigen onverantwoord hard wordt gereden.” Voorlopig zal het overtollige regenwater afgevoerd worden naar de stadsgracht. Pas in de tweede helft van 2025 zijn alle grondwerkzaamheden klaar en kan het nieuwe riool ook het regenwater van dit probleempunt afvoeren.

Parkeren

In totaal zullen er zo’n vijftigtal parkeerplaatsen in het stadscentrum verdwijnen. Projectwethouder Groen: “Dat is geen probleem. Bewoners in de binnenstad krijgen er beter ingerichte straten voor terug en het naar een parkeerplek zoekende verkeer zorgt nu voor veel overlast. Wist je trouwens dat er in het hele projectgebied 98 groenvakken komen. Die variëren in grootte van enkele meters tot vele tientallen vierkante meters. De vlindertuin is daarbij het grote voorbeeld. De binnenstad zal echt veel aantrekkelijker worden en de wateroverlast die er ook op andere plekken bij tijd en wijle is, zal voorgoed tot het verleden behoren. Ik ben echt heel blij dat we vandaag het startschot hebben kunnen geven. Een hele groep mensen heeft hier jarenlang keihard aan gewerkt.”

Tijdens de werkzaamheden zullen er tijdelijk nog wat extra parkeerplaatsen vervallen. Denk daarbij aan de (delen van) straten waar gewerkt wordt. Maar aannemer Heijmans heeft ook een plek nodig voor de opslag van bouwmateriaal, machines, gereedschappen en bouwketen. Die ruimte is gevonden door ongeveer de helft van het Taluud, het parkeerterrein aan de oostkant van de Stationstraat daarvoor vrij te maken. Tijdens het corso zal dit stuk grotendeels vrijgemaakt worden, zodat er voldoende ruimte is voor de corsotribunes.

Geen eenvoudige klus

v.l.n.r. Johan ter Horst: Regio directeur Heijmans, Wouter Palm: Project manager Heijmans, wethouder Frank Groen, Osman Sancak: projectleider gemeente Tiel.

Regio directeur Johan Terhorst van Heijmans Infra spreekt van een niet eenvoudige klus. “Op een nieuw bouwterrein heb je van alle kanten voldoende ruimte voor dit soort werk. Hier zijn de straten veelal smal en het riool ligt op meerdere plekken 4,5 meter diep. Dat is soms best lastig. Maar we hebben ook met dit soort werk voldoende ervaring en we gebruiken natuurlijk hulpmiddelen om bij dieper graafwerk instortingen en verzakkingen te voorkomen. Maar dat garandeert nog niet dat alles van een leien dakje zal gaan. Er is ons veel aan gelegen om overlast zo veel als mogelijk te beperken.”

“Met onze planning houden we rekening met voor de ondernemers belangrijke jaar perioden. Zo zullen we niet in het terrasseizoen bijvoorbeeld het Plein of de Groenmarkt openbreken en in de december maand in een drukke winkelstraat werken.”

Martein van der Veen, bedrijfsleider van Heijmans Infra voor het rayon Midden-Nederland, is nieuwsgierig of er bij het graafwerk nog bijzondere archeologische vondsten gedaan worden. “Dat moet haast wel” veronderstelt hij. Het stuk tussen de gracht is al heel lang bewoond en daar zouden we best sporen van kunnen ontdekken. We houden daar in ieder geval rekening mee.

Planning

Deze zomer zul je in de binnenstad nog weinig van de werkzaamheden merken. Na de Kromme Elleboog en de Binnenmolenstraat schuiven de mensen van Heijmans langzaam via de beide Achterstraten richting gemeentehuis, Agnietenstraat en Bleekveld. Rond de kerst bereikt men dan via de Westluidensestraat, Tolhuisstraat en Kleibergsestraat de Weerstraat. Begin volgend jaar zijn volgens de planning achtereenvolgens de Damstraat, Groenmarkt, Varkensmarkt en stukjes van de Voorstad en Waterstraat aan de beurt. Daarna resteren de rest van de Waterstraat en Voorstad en het Hoogeinde, de Koornmarkt en de Ambtmanstraat. Voor de eerste helft van 2025 staan dat tot slot De Vleesstraat, de Gasthuisstraat en het Kalverbos op het programma.

Zonder tegenvallers zou dan met de zomervakantie van 2025 alles klaar moeten zijn en kunnen bewoners van de centrumstraten en Tiel en de regio genieten van een binnenstad die autoluw, veel groener en van aantrekkelijk straatmeubilair is voorzien. Wethouder Groen verwacht dat deze ingrijpende aanpak Tiel ook extra aantrekkingskracht zal uitoefenen op bezoek van toeristen en dagjesmensen. “Dat is goed voor de winkeliers en horeca-ondernemers en maakt het extra aantrekkelijk voor woningzoekenden om in de Fruitstad aan de Waal te gaan wonen.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights