Gemeente investeert 6,4 miljoen in centrum Tiel

Het is tegenwoordig vaak de vraag of je binnen een vastgesteld budget wel een aannemer vindt , die het werk voor het beschikbare bedrag wil uitvoeren. Tiel was een van de vele gemeenten die daarmee te maken kreeg. Maar met het aanbesteden van de rioolvernieuwing en het aantrekkelijker maken van een deel van het centrum lijkt het wel gelukt te zijn. Ook al zijn er nog wat losse eindjes, die voor hobbels kunnen zorgen.

Het gaat voor een gemeente als Tiel om een fors bedrag, namelijk 6,4 miljoen euro. Hiervan is 4,1 miljoen nodig voor de noodzakelijke vervanging van het riool. Dat bedrag komt uit het rioolfonds. Het resterende bedrag van 2,3 miljoen wordt besteed aan het autoluwer en aantrekkelijker maken van een deel van het gebied binnen de stadsgracht. Omdat de straten toch open moeten, benut de gemeente de meekoppelkansen om dit gelijktijdig met de rioolvervanging uit te laten voeren.

Aannemer Heijmans Infra B.V, een van de grotere Nederlandse bouwbedrijven op het gebied van weg- en waterbouw, kwam als beste uit de bus en is het werk gegund. In totaal toonden vier bedrijven belangstelling. Daarvan viel er een bij voorbaat af wegens onvolledigheid van de inschrijfstukken.

Onzekerheid over uiteindelijke prijs

Of het werk ook daadwerkelijk voor de afgesproken prijs gemaakt kan worden is nog niet zeker. Aannemers kunnen werk genoeg krijgen en leggen risico’s en tegenvallers bij de uitvoering tegenwoordig grotendeels bij de opdrachtgever. Ook de forse en snelle stijging van de kosten van arbeid en materialen speelt een rol. Daarom schrijft het college in een informatieve notitie voor de raad: “Een onverwacht financieel voor- of nadeel is vooraf niet te garanderen.” Tegenvallers liggen bij dit soort werk waar diep gegraven moet worden in smalle straten met een dichte bebouwing maar zo op de loer. Ook moet er nog veel nader uitgewerkt worden en was er nog tot eind 2021 gelegenheid voor bijvoorbeeld ondernemersvereniging Hart van Tiel, om nog wensen en eisen in te dienen.

Planning van het project

  • Tot 25 februari wordt het voorlopige ontwerp nader uitgewerkt.

  • Van 28 februari tot 13 mei wordt het voorlopige ontwerp omgezet in een definitief ontwerp.

  • In het resterende deel van de maand mei en juni wordt de uitvoeringsovereenkomst afgerond en de prijsaanbieding definitief uitgewerkt. Wanneer de onderhandelingen hierover gunstig verlopen zal Heijmans het werk aanvaarden en de aanbesteding definitief zijn.

  • In de zomermaanden zal het uitvoeringsplan verder uitgewerkt worden.

  • Na Appelpop en het Fruitcorso 2022 beginnen dan de feitelijke werkzaamheden. Overlast voor bewoners, winkeliers en bezoekers van de binnenstad zal daarbij zo veel mogelijk vermeden worden. Zo wordt bijvoorbeeld de laatste vier weken van 2022 niet gewerkt en is de inzet dat de heringerichte Markt en Varkensmarkt voor het terrasseizoen dat op 1 april 2023 begint klaar moet zijn.

  • Het gehele werk moet in beginsel op 30 april 2024 gereed zijn. Daarbij is wel een uitloop voorzien tot de beoogde opleveringsdatum. Die is vastgesteld op 1 juli 2024.

Subsidies

De gemeente krijgt van de regio 110.000 euro voor het verbeteren van het leefklimaat in de binnenstad. Bij de provincie heeft de gemeente een project ingediend om het Agnietenplein te vergroenen. De provincie heeft het betalen van de kosten van het maken van een plan ter grootte van 7.500 euro al toegezegd. Of de aangevraagde subsidie van 100.000 euro er komt wordt dit kwartaal duidelijk. Dat wordt wel duimen, want er zijn veel meer aanvragen vanuit de hele provincie dan het uitgetrokken budget toelaat.

kaart 2019

Meer informatie over het voorbereidingsproces en het plan voor de binnenstad vindt u op:

https://detielenaar.nl/nieuws/2021/06/autoluwe-binnenstad-tiel-verder-uitgewerkt/

https://detielenaar.nl/opinie/2021/07/over-draagvlak-en-communicatie-rond-een-autoluwe- https://detielenaar.nl/nieuws/2021/03/inwoners-houden-enquete-over-autoluw-maken-van-de-binnenstad-tiel/binnenstad/

https://detielenaar.nl/nieuws/2020/06/raad-tiel-biedt-college-nog-geen-kaders-voor-autoluwe-binnenstad/

https://detielenaar.nl/nieuws/2020/05/autoluwe-binnenstad-tiel/

https://detielenaar.nl/nieuws/2019/10/autoluwe-binnenstad-tiel-is-geen-eenvoudige-opgave/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights