Raad Tiel biedt college nog geen kaders voor autoluwe binnenstad

Een autoluwe binnenstad willen alle politieke partijen. Maar de uitvoering zoals het college dat voorstelt, vindt een meerderheid van de raad niet realistisch. In een opvallende eensgezindheid concludeerden bijna alle partijen tijdens de raadsvergadering van woensdag 17 juni: “Daar hebben we nu het geld niet voor”. Wethouder Groen rest niets anders dat het voorstel in stukjes te hakken en per deelproject de kosten aan te geven. Later dit jaar zal de raad dan beslissen of en welke delen van het plan uitgevoerd kunnen worden. De raad was het wel eens over de coffeeshop verplaatsing. Die moeten liever vandaag dan morgen de stad uit.

Wethouder Groen komt wel op een bijzonder ongelukkig moment met zijn kostbare plannen om de binnenstad autoluw te maken. Het is nog maar enkele weken geleden dat zijn collega Melissen een heel somber perspectief schetste over de staat van de gemeentelijke financiën. De extra rijksbijdrage die in het voorjaar werd toegekend viel tegen, de jeugdzorg gaat volgens hem dit jaar mogelijk een miljoen meer kosten dan begroot, de coronacrisis kost de gemeente door extra kosten, veel minder parkeeropbrengsten, minder opbrengst aan precariorechten, het missen van de opbrengst van de toegangskaarten voor de Agnietenhof en museum en andere kosten nu al meer dan een miljoen euro. Los daarvan zijn er nog enkele begrotingsoverschrijdingen, onvoorziene uitgaven en ziet het er naar uit dat niet alle geplande bezuinigen voor dit jaar gehaald gaan worden. “Bezuinigen tot op het bod is niet voldoende zei Melissen bij de presentatie van de voortgangsrapportage. “We moeten tot op het beenmerg snijden. Want de rekeningen moeten wel betaald kunnen worden.”

In die situatie komt Wethouder Groen nu met een niet begroot plan om bijna 1,5 miljoen uit te geven om de binnen stad niet alleen autoluw te maken maar ook verder af te sluiten voor auto’s en de looproute van de parkeergarage naar de Groenmarkt via de Westluidensestraat en de Damstraat opnieuw en veel vriendelijker voor fietsers en voetgangers in te richten. Dat hij daar nu mee komt, klinkt vreemder dan het is. Volgend jaar staat het vervangen van de riolering in oa de Vleesstraat / Gasthuisstraat en de Ambtmanstraat op het programma en dan kan in die straten met weinig extra kosten de bestrating aangepast worden en wat groen geplant.

Winkelcentrum wel of niet afsluiten met beweegbare versperringen?

De beweegbare afsluiting van de winkelstraten is de laatste tijd regelmatig defect. Dit kost, naast veel ergernis, ook veel geld aan reparaties. Volgens wethouder Groen kost dit momenteel per jaar meer dan het bedrag waarvoor de hele installatie nu nog in de boeken staat. Daarom wil hij de huidige installatie vervangen en tegelijkertijd enkele afsluitingen verplaatsen. Met de invoering van een systeem van kentekenherkenning gaat dat ruim 500.000 euro kosten. De winkeliers hechten aan een afsluiting van het centrum buiten de openingstijden van de winkels om ramkrakers minder kans te geven. Ton Zuidema (D66) opperde echter het idee om de hele afsluiting weg te halen. “Het is geen gemeentelijke plicht, maar een niet verplichte service aan de binnenstad ondernemers”, filosofeerde hij. Als je die service niet meer kunt betalen, is het aan de ondernemers om zelf diefstalpreventie maatregelen te nemen.”

Andere discussiepunten.

Ronald Corporaal (CU) vond dat de Oliemolenwal ook gelijktijdig bij het plan betrokken moest worden en kwam ook het idee voor een centraal overlaadpunt van goederen voor de binnenstad ter sprake, die dan met kleine elektrische vrachtwagens naar de plek van bestemming gebracht konden worden. Een soort bodehuis nieuwe stijl dus. Wethouder Groen ontraadde het verder uitwerken van dit laatste idee. Het is erg duur voor de ondernemers en ervaringen elders in het land zijn niet gunstig met een dergelijk systeem”.

Ook van de voordelen van het openstellen van Hoogeinde en de Hoogeindsestraat voor autoverkeer en het parkeren daar mogelijk te maken waren verschillende fracties niet overtuigd. Zij zagen alleen maar nadelen.

Unaniem besloot de raad een beslissing over het plan uit te stellen tot de begrotingsbehandeling. Wethouder Groen zorgt dan voor informatie over de kosten van de verschillende onderdelen van de huidige plannen. Het is dan aan de raad om te beoordelen welke noden zij het groots achten om geld aan te besteden.

Verplaatsing coffeeshops

Enthousiaster reageerde de raad op het plan om de coffeeshops uit het centrum te verplaatsen naar de randen van de gemeente. Met algemene stemmen werd het plan omarmd. Verschillende fracties adviseerden de burgemeester in wiens portefeuille de coffeeshops zitten, wel goed naar omwonenden van de toekomstige twee plekken te luisteren maar van meet af aan duidelijk te maken dat over de locatie zelf geen discussie mogelijk is. Maar dat was de burgemeester toch al van plan. Met inspraak over de locatie voor zogenaamde nimby-projecten (not in my backyard-; niet in mijn achtertuinprojecten), los je met inspraak over de locatiekeuze het probleem niet op. Omwonenden worden wel betrokken bij de invulling van de twee locaties waar steeds twee coffeeshops gezamenlijk huisvesting zullen vinden. Beenakker deelde mede dat vrijwel alle kosten van de verplaatsing voor rekening van de huidige coffeeshophouders komen. De ambtelijke uren die het project vergt zullen binnen de normale workload uitgevoerd worden en geen extra geld kosten. Nog dit jaar hoopt Beenakker de zoektocht naar locaties afgerond te hebben. Het uitsterfbeleid, (= het vervallen van het gedogen bij een wisseling van uitbater) voor de shops zal ook op de nieuwe locaties van kracht blijven.

Item coffeeshops: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/06/politiek-steunt-plan-verplaatsing-coffeeshops-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights