Politiek steunt plan verplaatsing coffeeshops Tiel

Verplaatsing van de coffeeshops is al lang een breed gedragen wens van de Tielse politiek. De huidige coalitie nam het idee op in het coalitieakkoord en komt nu met een voorzichtige eerste stap om het plan uit te voeren. Alle partijen vonden het een goed idee zo bleek uit de laatste vergadering van de commissie samenleving.

In Tiel zijn vier coffeeshops, drie in de straten binnen de grachtengordel en een in de Hertogenbuurt in Tiel-West, het winkelcentrum bij de Hertog Karellaan / Graaf Waltgerlaan. In de wijde omgeving van Tiel vind je nog twee shops in Culemborg en een in Rhenen. Logisch dat de shops in Tiel dus veel bezoekers van buiten de eigen gemeente aantrekken.

Alle partijen steunen het plan om de coffeeshops uit het centrum te verplaatsen. Tijdens de bespreking in de Commissie Samenleving van 3 juni was er wel wat ongeloof. “Gaat het wel lukken om een geschikte plek te vinden?”, was daarbij de belangrijkste vraag. Je maakt namelijk vrijwel niemand blij met het bericht dat er een dergelijke shop in de buurt komt en eerder was er veel protest vanuit omwonenden tegen de komst van wooneenheden voor het project Anders Wonen. Burgemeester Beenakker toonde zich echter optimistisch en vastberaden. Uit zijn reactie kon je opmerken dat er al plaatsen in beeld waren. Om politiektactische redenen kon en wilde hij daar nu nog niets concreets over vertellen. Beenakker gaat het ook anders aanpakken. Omwonenden zullen goed geïnformeerd worden over de plannen en betrokken worden bij de wijze van uitvoering, maar voldoende draagvlak van bedrijven en / of bewoners in de nabijheid voor de overplaatsing zijn geen vereiste bij de beslissing over de toekomstige plaatsen. De gemeente zoekt naar een rustige plek, die makkelijk toegankelijk is via de invalswegen. De huidige coffeeshopexploitanten hebben als wensen geformuleerd: een goede toegankelijkheid via de uitvalswegen per auto en voldoende parkeerplaatsen en ook makkelijk te bereiken vanuit de stad per fiets of brommer of scooter. De locatie moet daarom niet te ver van de stad liggen waardoor de industrieterreinen Biezenwei en Medel in hun ogen afvallen.

Het plan heeft kans van slagen omdat de coffeeshopexploitanten zelf willen meewerken. De drie shops binnen de grachten vrezen de naderende afsluiting van de binnenstad door het autoluw maken van het centrum. Dat gaat klanten kosten. Ook vinden zij de voortdurende kritiek, die hun klanten nu oproepen niet prettig. Het plan, dat zich nog in de oriëntatie – en zoekfase bevindt wordt alleen uitgevoerd wanneer alle vier de shops meewerken. Maar daar twijfelt de burgemeester niet aan.

Met het verplaatsen van de coffeeshops wordt een belangrijke bron van overlast voor omwonenden van de coffeeshops in de binnenstad weggenomen. Coffeeshops mogen maar 5 gram cannabis per keer verkopen, daardoor moeten geregelde gebruikers er vaak naar toe. Die komen veelal per auto, die op ongewenste plekken vlakbij de shops geparkeerd worden. Regelmatig blijft de motor daarbij draaien en staat de muziek hard aan. Omwonenden signaleren ook een levendige harddrugshandel in de buurt van de shops. Veel mensen ervaren de sfeer rond de shops als onbehaaglijk. Bezoekers van de shops die binnen een stickie roken of wat drinken veroorzaken doorgaans nauwelijks overlast. Binnen de shops hangt doorgaans een rustige sfeer.

Ondanks begrip en maatregelen van de exploitanten, die stewards inhuren en regels voor bezoekers opgesteld hebben, lukt het hen onvoldoende om de overlast op straat voldoende te beperken. Tijdens het debat werd trouwens opgemerkt dat de stewards die de coffeeshops inzetten om de overlast te beperken al weer een tijdje gemist worden. Daar gaat de gemeente actie op ondernemen.

De gemeente hanteert al enkele jaren een zogenaamd uitsterfbeleid voor de aanwezige coffeeshops, maar dat heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd. De shops zijn lucratief en er is geen zicht op bedrijfsbeëindiging of overdracht door de eigenaren op korte termijn.

Officieel is de handel in softdrugs in Nederland niet toegestaan, maar de overheid hanteert een zogenaamd gedoogbeleid. Softdrugs mogen in kleine voorraden wel verkocht worden maar de grootschalige productie van cannabis is verboden. Dat heeft geleid tot een groot aantal illegale kwekerijen waar naast de wiet ook de criminaliteit welig tiert. Om hier een eind aan te maken wordt op dit moment geëxperimenteerd met het kweken van cannabis onder toezicht en beheer van de overheid. Tiel heeft zich aangemeld voor dit experiment , maar zit niet bij de tien gemeenten die het experiment gaan uitvoeren. Tiel is bij het experiment wel controlegemeente.

In de raadscommissie bestuur waar het voorstel besproken werd, vonden met uitzondering van ProTiel alle partijen dat het voorstel als een hamerstuk naar de raad kon. Daarom zullen er in de raad nog wat woorden aan gewijd worden maar het plan om in twee combinaties van twee shops de softdrugverkooppunten buiten de bebouwing te plaatsen zal niet ter discussie staan.

Partijen kozen voor het snelste alternatief. Dit jaar al starten met de voorbereiding. In oktober 2020 hoopt de burgemeester dan na overleg in de driehoek (Burgemeester, Openbaar Ministerie en Politieleiding) met twee nader te verkennen voorkeurslocaties te komen. Als de raad daar mee instemt zal het van de omstandigheden afhangen hoe snel de verhuizing kan plaatsvinden. Wanneer de grond gemeente eigendom is, zal dat redelijk snel kunnen. Wanneer alles meezit is niettemin nog zeker een jaar nodig voor wijzigingen van het bestemmingsplan, andere onderzoeken en eventuele juridische procedures. In een somberder scenario kan het nog jaren duren voordat je voor wat cannabis de stad niet meer in hoeft. Denkbaar is ook dat na grondig onderzoek blijkt dat de aanvankelijk gekozen locatie(s) bij nader inzien toch niet geschikt blijken.

In totaal trekt de gemeente voorlopig 105.000 euro uit voor de verplaatsing.

Coffeeshop Cobra Tolhuisstraat
Coffeeshop Catweazle Hertog Karellaan
Coffeeshop Lamar Ambtmanstraat
Coffeeshop Relax Vleesstraat

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights