Nieuws uit Tiel, editie 30 januari 2022

In deze aflevering besteden we aandacht aan de bouw van appartementen en de herinrichting van het omliggende terrein van de voormalige basisschool De Balije, nieuwe bomen op de Schaepmanstraat en Troelstrastraat, het verloop van de jaarwisseling, enkele conclusies uit veiligheidscijfers over het derde kwartaal 2021 en de nieuwe toiletunit op bedrijventerrein Medel voor chauffeurs. We sluiten af met een herhaald pleidooi om ook het centrum van Tiel van een openbaar toilet te voorzien en attenderen u op de mogelijkheid om bij het ‘Weeshuis’’ en het ‘Gasthuis’ subsidies aan te vragen.

video:

36 sociale huurappartementen op schoolterrein

Er komen 36 appartementen op het terrein van De Balije 9 in Tiel-Noord. Daar staat nu een voormalig schoolgebouw. De appartementen worden ontwikkeld door woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Kleurrijk wonen heeft de grond van de gemeente gekocht. Het plan is ontwikkeld in nauwe samenspraak tussen de woningcorporatie, de gemeente Tiel en omwonenden. Bij de bouw gaat het hele gebied van en rond de school, waaronder de huidige sport- en speelplaats op de schop. De sport en speelplaats komt in een nieuw jasje terug.

De appartementen krijgen een of twee slaapkamers en parkeerplekken op eigen terrein. Het complex krijgt twee en drie bouwlagen. Exacte plattegronden van de woningen zijn nog niet beschikbaar. De appartementen worden bijna energieneutraal gebouwd, krijgen geen gasaansluiting en zullen goedkoop zijn wanneer het om het energiegebruik gaat. Kleurrijk Wonen verwacht alle woningen te kunnen verhuren als sociale huurwoning. De startdatum van de bouw is nog niet bekend. Eerst moeten er nog een aantal procedures zoals de wijziging van het bestemmingsplan en aanvraag voor de omgevingsvergunning doorlopen zijn. Om in aanmerking te komen moeten woningzoekenden ingeschreven staan bij Woongaard. Huurders die nu in een eengezinswoning wonen genieten daarbij voorkeur.

 

Schaepmanstraat krijgt nieuwe bomen

De Dr. Schaepmanstraat was lang een fraaie lommerrijke straat. Een straat die bezoekers die met de trein naar Tiel kwamen aangenaam verraste en welkom heette. De laatste jaren verdwenen wegens ziekte echter steeds meer mooi uitgegroeide kastanjebomen. Van de 26 die er nu nog staan, zijn er ook een aantal ziek. Voor de gemeente reden om deze belangrijke toegangsweg van het station naar het centrum van nieuwe bomen te voorzien. Dat gaat voor 1 maart gebeuren, want dan beginnen de vogels aan een nieuw broedseizoen. In plaats van de kastanjes worden er nu 40 platanen en 5 magnolia’s gepoot. Ook de naastgelegen Dr. Troelstrastraat krijgt nieuwe bomen. De bomen die daar eerder stonden zijn allemaal verdwenen. Het beplanten van de boomspiegels zal het groene karakter van de beide straten versterken.

Deze 4 bomen (links) op het Stationsplein blijven staan

Collectie Smit / Kers

Troelstrastraat

 

 

 

 

 

Rustig verloop jaarwisseling

De jaarwisseling is redelijk rustig verlopen. De hulpdiensten hadden het tamelijk rustig al moest de brandweer vijftienmaal uitrukken. Hulp van de mobiele eenheid was niet nodig, wel van de vrachtwagen met knijper van de firma Bron. Burgemeester Beenakker denkt dat het toezicht dat een aantal inwoners van de wijken Tiel-West en Tiel-Oost organiseerden heel helpend geweest is. Ook de regels voor het gebruik van vuurtonnen, gebiedsverboden voor enkele jongeren die eerder in de fout gingen en gezamenlijke controles van Politie en BOA’s op vuurwerk hebben daaraan bijgedragen. In de avond en nacht van de jaarwisseling viel van minder vuurwerkgebruik overigens weinig te merken. In twee situaties was er sprake van agressie tegen hulpverleners. Toch werd er nog veel vernield. De gemeente schat de schade aan gemeentelijk straatmeubilair op 34.000 euro. Leer en onderzoekspunten voor volgend jaar zijn onder meer: Hoe vergroten we de pakkans bij vuurwerkoverlast, hoe kunnen we ook in andere wijken bewoners motiveren om mede toezicht te houden en kunnen we kwetsbaar straatmeubilair vooraf verwijderen en na de jaarwisseling weer terugplaatsen.

 

Tiel werd in 2021 weer een stukje veiliger maar niet op alle terreinen

De jaarcijfers op het gebied van veiligheid over 2021 zijn nog niet bekend. Wel die van het derde kwartaal van 2021. Daaruit kun je concluderen dat Tiel opnieuw een stukje veiliger geworden is. De traditionele criminaliteit zoals inbraken en diefstal van auto’s, fietsen en brommers namen opnieuw af en ook het aantal meldingen van huiselijk geweld daalde flink. Wat wel toenam waren burenruzies, meldingen van jeugdoverlast, cybercriminaliteit en overlast door daklozen. De politie had de handen vol aan verwarde personen, die overlast bezorgden. Aan cybercriminaliteit kun je in Tiel zelf niet veel doen. Die wordt vaak op (grote) afstand gepleegd. Ook het aantal gevallen van winkeldiefstal en zakken- en tassenrollerij namen toe. Opvallend is dat steeds meer meldingen via misdaad anoniem gedaan worden. Het optreden tegen jeugdoverlast, onverantwoord hard rijden, houden van straatraces en met brommers rijden in de winkelstraten werd geïntensiveerd. Tijdens controles werden honderden boetes uitgeschreven.

Chauffeurs hoeven de bosjes niet meer in

Het industrieschap Medel heeft aandacht voor menselijke noodzakelijkheden. Chauffeurs kunnen sinds kort gebruik maken van een toilet-unit bij het parkeerterrein voor vrachtauto’s nabij het tankstaion van Dijkhuizen. De gemeente heeft afspraken gemaakt met het industrieschap over het gebruik, beheer en onderhoud van de unit.

Laten we hopen dat de gemeente ook wat toiletvriendelijker wordt voor de vele bezoekers van de binnenstad. Ondanks dat de behoefte aan een openbaar toilet meerdere keren gesignaleerd is, komt het er maar niet van. Een openbaar toilet hoort bij een stad met de omvang van Tiel, die zich graag als gastvrij profileert.

Oudburger Mannen- en Vrouwenhuis en Burgerweeshuis Tiel steunen passende projecten in de gemeente Tiel

Vorig jaar hebben de stichtingen Oudburger Mannen- en Vrouwengasthuis (OBMV, in de volksmond het Gasthuis) en het Burgerweeshuis Tiel weer talloze projecten gesteund en daardoor veel bijgedragen aan maatschappelijke voorzieningen en initiatieven. Graag voldoen wij daarom aan het verzoek van deze organisaties om u te attenderen op de mogelijkheid om in 2022 weer subsidies aan te vragen. Het ‘Gasthuis’ richt zich op senioren, terwijl het Weeshuis de jeugd en jongeren en mensen met een verstandelijke beperking tot doelgroep heeft. Meer informatie over deze instellingen, de criteria voor subsidie en de wijze van aanvragen vindt u op de websites van beide organisaties. https://burgerweeshuistiel.com en https://stichting-obmv.nl/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights