Autoluwe binnenstad Tiel is geen eenvoudige opgave

Het gebied binnen de stadgracht moet autoluw en daardoor aantrekkelijker worden voor het publiek. Dat vonden verschillende politieke partijen en daarom zette wethouder Groen zijn ambtenaren aan het werk om de mogelijkheden daartoe op papier te zetten. Dinsdag 1 oktober mochten de leden van de Raadscommissie Ruimte aangeven wat zij van de ambtelijke brainstorm, die in de vorm van een bespreeknota op de agenda van de vergadering van de commissie stond, vonden. Dat deden ze nog niet. Partijen willen eerst weten hoe bewoners, ondernemers en de Tielse bevolking over de plannen denken.

Samenvatting van de bespreeknota

Het doel is om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers en fietsers en wandelaars meer ruimte te geven. Dat kan bereikt worden door de WestLuidensestraat opnieuw in te richten, de binnenstad autoluw te maken, het gebruik van de fiets te stimuleren, de tijden dat er geladen en gelost mag worden te beperken en dit al dan niet te combineren met een stadsdistributiesysteem.

Vragen die daarbij spelen zijn

 1. Wie moeten we met de auto toelaten in de binnenstad?
 2. Op welke tijden mogen de groepen die toegelaten worden het gebied tussen de grachten inrijden?
 3. In welke straten moeten we het autoverkeer precies beperken?
 4. Moet de huidige rijrichting in de straten, die autoluw moeten worden, gehandhaafd worden of moeten we die wijzigen?

Ad 1 Door het aantal parkeerplaatsen flink te beperken en vooral te reserveren voor bewoners en bezoekers van die bewoners via een vergunningsstelsel blijft er zo weinig parkeerruimte over voor anderen dat er vanzelf minder zoekverkeer komt, lees je in de nota.

Ad 2 Winkelend publiek mag alleen kort en tegen betaling parkeren tijdens de winkelopeningstijden. De tijden voor laden en lossen worden beperkt van 7.00 – 11 uur ’s ochtends. Daardoor zijn de winkelstraten een uur eerder dan nu het geval is autovrij.

Ad 3 en 4 Het autoverkeer moet ten opzichte van de huidige situatie beperkt worden in de Damstraat, de Vleesstraat – Gasthuisstraat, en de Ambtmanstraat. Dat kan in een of meer van deze straten maar ook in alle straten. Dat kan onder meer door de inrichting te wijzigen. Inrichting is daarbij gericht op fietsers en auto wordt te gast. Voor fietsen komen er extra stallingmogelijkheden. Wijziging van de rijrichting kan helpen om het autoverkeer te beperken.

In de notitie wordt geconstateerd dat ondernemers en bewoners tegengestelde belangen hebben. Die belangen moeten zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden.

In de nota wordt al aangekondigd dat er in oktober een bijeenkomst georganiseerd wordt met alle belanghebbenden. Het was daarbij de bedoeling dat de commissie ruimte al wat kaders en voorkeuren zou uitspreken en dat de belanghebbenden daarop konden reageren. Verder wordt een begeleidingsgroep voorgesteld, die de concrete maatregelen verder uitwerkt. In het eerste kwartaal van 2020 zou volgens de notitie door de raad een beslissing genomen moeten worden.

Haast is geboden omdat in enkele straten de riolering vervangen moet worden en dit werk dan prima kan samengaan met het opnieuw inrichten van deze straten in bijvoorbeeld fietswegen waar de auto te gast is.

De discussie in de commissie

Tijdens de discussie werd duidelijk dat de commissieleden pas over kaders en keuzes willen praten nadat alle belanghebbenden zich uitgesproken hebben over de plannen . Enkele partijen misten in de notitie het waarom van het autoluw maken, ofwel een goede probleemanalyse. Duidelijk werd dat de auto niet helemaal geweerd zal worden uit de binnenstad. Cees Anker van GroenLinks vatte het zo samen: “De auto binnen de grachtengordel is ongewenst maar niettemin onvermijdelijk”. Meerdere partijen waren van oordeel dat het probleem al flink minder zou zijn wanneer de coffeeshops zouden worden verplaatst naar een industrieterrein en er veel beter gehandhaafd zou worden. Ook het weren van doelloos rondrijdende auto’s zou bijdragen aan reductie van het probleem.

Wensen van centrumondernemers

Wethouder Groen wees er op dat het overleg met belanghebbenden, dat aanbevolen werd, al grotendeels gepland is. Zelf had hij al met het bestuur van ondernemersvereniging van Hart van Tiel gesproken. Daarbij kwamen de volgende wensen op tafel:

 • Een betere en aantrekkelijker route van de parkeergarage naar het centrum
 • Kort parkeren moet mogelijk blijven voor een snelle boodschap
 • De coffeeshops moeten uit het centrum
 • Maak kort parkeren met blauwe schijf mogelijk op enkele plaatsen van alle parkeerplaatsen rond het centrum
 • Beperk de bevoorradingsuren tot 11 uur ’s ochtends
 • We willen zelf organiseren dat het bedrijfsafval slechts door een bedrijf opgehaald wordt
 • Zorg dat de bewaakte fietsenstalling wat langer openblijft zodat de winkelmedewerkers daar hun fiets kunnen stallen.

De wethouder deelde nog mede dat er beweging zit in het verplaatsen van de coffeeshops. Daarvoor wordt een ambtelijk projectleider aangesteld. De coffeeshophouders willen meewerken. Grootste probleem is het vinden van een geschikte plek.

Woensdag 16 oktober staat de bespreeknotitie op de agenda van de gemeenteraad.

Westluidensestraat

Sint Walburgstraat

Vleesstraat

Koornmarkt

Gasthuisstraat

Damstraat

Ambtmanstraat

Sint Agnietenstraat

 

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights