Autoluwe binnenstad Tiel verder uitgewerkt

In 2024 moet de binnenstad van Tiel autoluw worden. De riolering van enkele straten moet vernieuwd worden en die gelegenheid grijpt de gemeente aan om die straten voor de inwoners en fietsers en wandelaars vriendelijker in te richten. Tegelijkertijd wordt dan ook de binnenstad autoluw.

Het maken van een plan voor een autoluwe binnenstad is makkelijker gezegd dan gedaan. Want, en dat zal niemand verbazen, de meningen zijn flink verdeeld. Het college komt nu met een plan waarmee men geprobeerd heeft zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van zoveel mogelijk mensen die in het centrum wonen en / of er hun boterham verdienen. Op 29 juni bespreekt de commissie Ruimte het voorstel, waarna de raad op 14 juli een besluit neemt.

Hoe ziet het plan er uit?

Het eerdere idee om de Hoogeindsestraat en het Hoogeinde open te stellen voor bezoekers die snel een boodschap willen doen en slechts kort hoeven te parkeren is geschrapt. Die straten blijven tot het voetgangersgebied van het winkelcentrum behoren. Als compensatie hiervoor worden de parkeerduur van de parkeerplaatsen aan het Kalverbos en Oliemolenwal beperkt tot maximaal 30 minuten. De gemeente onderzoekt nog of er in die straten extra laad- en losplaatsen en het aantal parkeerplaatsen nog wat uitgebreid kan worden.

Huf van Burenstraat

De grens van het autoluwe deel van de binnenstad komt bij de hoek Huf van Burenstraat / Rechtbankstraat. Auto’s kunnen daar straks buiten de winkeltijden niet langer rechtsaf richting de Waalcoupure.

Westluidensestraat

Bij restaurant de Pankoekhoek aan de Westluidensestraat komt een tweede paal, die het gedeelte van de binnenstad waar alleen houders van een parkeervergunning, bewoners met een parkeervoorziening op eigen terrein, zorgverleners voor bewoners, pakketdiensten, houders van een tijdelijke parkeervergunning en natuurlijk de hulpdiensten toegang hebben.

Voor de toegang tot het autoluwe deel gelden de volgende venstertijden voor vrije toegang van autoverkeer:

  • Op de promenade (uitsluitend voor laden en lossen): maandag tot en met vrijdag van 6:00 tot 11:00 uur en zaterdag van 6:00 uur tot 10:00 uur.

  • In de Huf van Burenstraat, de Waalstraat, de Tolhuiswal, de Westluidensestraat tussen Waalstraat en St. Agnietenstraat en de St. Agnietenstraat: maandag tot en met zaterdag van 6:00 uur tot 17:00 uur.

  • In de Westluidensestraat tussen St. Agnietenstraat en Damstraat, de Damstraat, de Vleesstraat, de Gasthuisstraat, het Hoogeinde, de Koornmarkt en de Ambtmanstraat: maandag tot en met zaterdag van 6:00 uur tot 12:00 uur.

De afsluiting van het autoluwe deel zal plaatsvinden met beweegbare palen. De palen die er nu zijn blijven in functie.

Agnietenstraat

Nieuwe palen komen aan bij de ingang van Huf van Burenstraat en de Westluidensestraat ter hoogte van de Pankoekhoek en Agnietenstraat nabij het Korenbeursplein. Ook 2 palen bij het Hoogeinde en Ambtmanstraat nabij de Walburgstraat. Alle palen zullen uitgerust worden met een herkenningssysteem voor kentekens.

Hoogeinde
Ambtmanstraat

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights