Financiële vooruitzichten gemeente Tiel verbeteren

Verrassend nieuws. Het lijkt de gemeente te lukken om vanaf 2022 tot en met 2025 uit de rode cijfers te blijven. Met dat bericht opende wethouder Melissen het persgesprek dat georganiseerd was om dat goede nieuws wereldkundig te maken.

Binnenkort presenteert het college de zogenaamde perspectievennota. Deze nota geeft een overzicht van de laatste financiële ontwikkelingen rond het gemeentelijk huishoudboekje en biedt de raad de mogelijkheid om aan te geven welke punten in de komende begroting opgenomen moeten worden en welke plannen inmiddels niet meer nodig zijn. Het college stelt de raad voor om het de komende jaren in financieel opzicht kalm aan te doen. “Hand op de knip” is het devies. Daardoor en door een extra verhoging van de gemeentelijke belastingen met 2,5 % naast de inflatiecorrectie van 1,5 % moet zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. Wanneer de raad het hiermee eens is, wordt er slechts in een van de komende jaren een klein tekort voorzien.

Maar sinds het opmaken van de perspectievennota is het beeld een stuk rooskleuriger geworden. Wethouder Melissen schat dat vanaf 2015, toen de uitvoering van de jeugdzorg van het rijk naar gemeenten werd overgeheveld dit de gemeente Tiel vijf a zes miljoen euro gekost heeft. Samen met de meer uitgaven voor de wet maatschappelijke ondersteuning kom je op een totaal bedrag van 12 miljoen dat de gemeente wettelijk moest betalen maar waarvoor het rijk geen geld beschikbaar stelde. Het rijk en de gemeenten steggelen al jaren over de enorme tekorten op de uitgaven voor de jeugdzorg. Die heeft menige gemeente, waaronder Tiel dicht in de buurt van een bankroet gebracht en waarvoor de inwoners via lastenverzwaring de portemonnee moesten trekken.

Daar lijkt nu een einde aan te komen. Om duidelijkheid te verkrijgen hebben de gemeenten en het rijk een bureau de opdracht gegeven om uit te zoeken wie er nu gelijk heeft. Dat blijken de gemeenten te zijn. Wanneer de Rijksoverheid zich aan de afspraken houdt, gaat er vanaf volgend jaar 1,3 miljard extra naar de gemeenten voor de kosten van de jeugdzorg. Het rapport vindt het ook wenselijk dat de gemeenten gecompenseerd worden voor het te weinig betalen van de rijksoverheid in de achterliggende jaren. Wethouder Melissen hoopt wel op een nabetaling, maar rekent er niet op. Desondanks is hij tevreden. De budgetverhoging van het rijk zal er in ieder geval voor zorgen dat de lastenverzwaring overbodig wordt en er weer wat financiële lucht komt. Los van het geld denkt men in Den Haag aan het in de toekomst landelijk regelen van de allerduurste jeugdzorg. Per persoon zijn hier vaak bedragen van meer dan 100.000 euro per jaar mee gemoeid. Een gemeente met naar verhouding veel van deze zorgvragers komt in financieel opzicht al snel fors te kort.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights