Start onderzoek naar derde ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij

Rechts op de foto de toekomstige uitbreiding buurt 9-10-11 Passewaaij

De zoektocht naar een derde uitvalsweg voor de wijk Passewaaij, die al in 2009 begonnen is maar al snel weer in de ijskast terecht kwam, gaat hervat worden.

Nee, er gaat de eerste tien jaar nog geen schop de grond in. Wel start en binnenkort een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om zo’n derde ontsluitingsweg aan te leggen. Een bureau krijgt de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken en aan te geven welke route gevolgd moet worden om deze te realiseren. Of het ei van Columbus gevonden wordt is nog lang niet zeker. Daarom wordt tegelijkertijd ook onderzocht of de capaciteit van de westelijke uitvalsweg van Tiel naar de A15 vergroot kan worden. Ook dat is niet simpel omdat de provincie eigenaar en beheerder van deze weg, de N 834, is. Het bureau krijgt ook de opdracht om de communicatie rond de zoektocht met omwonenden en andere belanghebbende te verzorgen en hen uit te dagen om mee te denken en ideeën aan te dragen. Een derde ontsluitingsweg of verbetering van de bestaande uitvalsweg richting de A15 is dringend nodig. De gemeente wil fasegewijs zo snel mogelijk starten met de woningbouw in de geplande buurten negen, tien en elf om een bijdrage te leveren aan de oplossing aan het heersende woning tekort. Daar moeten in totaal duizend tot vijftienhonderd nieuwe woningen verrijzen. Daardoor zal de bestaande filevorming alleen maar toenemen. Een derde ontsluitingsweg zal ook de beginnende filevorming op spitsuren naar en van het centrum kunnen verminderen. Wethouder Melissen schat dat een oplossing meer dan dertig miljoen euro zal gaan kosten en dat deze pas na 2030 uitgevoerd zal kunnen worden.

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2019/04/toegang-tot-tiel-slipt-dicht-derde-ontsluitingsweg-passewaaij-kan-niet-langer-wachten/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights