Plannen voor woningbouw op Bleekveld Tiel verder uitgewerkt

Nieuw elan voor het Bleekveld

28 Februari 2008 Wethouder Willem Gradisen en Rick Laurens van Slokker Vastgoed.

Breed lachend staan ze op de foto: de Tielse wethouder Willem Gradisen en Rick J. Laurens van bouwbedrijf Slokker hadden op 28 februari 2008 een overeenkomst getekend om op het Bleekveld woningen te bouwen. Na decennia van alleen maar slopen zou op het lege terrein weer gewoond kunnen worden. Toen de plannen eenmaal bekend werden en de eerste schetsen en maquettes verschenen, verging menigeen echter het lachen. Slokker stond een carré van fantasieloze flatgebouwen voor ogen, die bovendien door hun schaal en hoogte, gelijk aan die van het schip van de Sint Maartenskerk, de kwetsbare ruimte zouden verknoeien. Door de kredietcrises was de markt voor dergelijke appartementen evenwel niet gunstig en zo verdwenen de plannen voorlopig in een la. Het moet toch mogelijk zijn om aan zo´n historische plek in de stad , aan de voet van de St. Maartenskerk en als buur van Zinder een kleinschalige uitstraling en een meer passende historische identiteit te geven!”

Deze hartenkreet van Peter Schipper de oud-museumdirecteur en conservator van het Flipje en Streekmuseum valt te lezen op pagina 68 van het boek Zinderend Bleekveld dat in oktober 2017 ter gelegenheid van de opening van Zinder door de Oudheidkamer en emjee-uitgevers uitgegeven werd. Peter kan weer gerust slapen. Zijn hartenkreet is verhoord. De bebouwing die er nu komt zal op enkele niet onbelangrijke details na, waarschijnlijk zijn goedkeuring wel kunnen wegdragen.

Op dinsdag 6 april presenteerden wethouder Ben Brink, Mark de Ligny en Erik Visser de plannen.

Het gaat om het terrein dat nu in gebruik is als parkeerterrein voor vergunninghouders tussen de Agnietenhof, de Sint Maartenskerk en het laatste stukje stadsgracht. Vroeger stonden hier drukkerij De Meerpaal en de groothandel in huishoudelijke artikelen en handelaar in papier, lompen en oude metalen Jansen. Ruim een half jaar geleden werden de eerste nog wat vage plannen voor de bebouwing van dit stuk terrein gepresenteerd. Sindsdien is het plan van alle kanten bekeken en aangepast. Het meer definitieve plan voorziet in de bouw van slechts 12 grondgebonden woningen en 16 appartementen. Alle woningen zijn bestemd voor mensen met een hoger inkomen. Het bouwen voor die doelgroep op die plek sluit aan op de woonvisie en het ontwikkelingsplan voor de binnenstad. De grondgebonden woningen krijgen allen een eigen tuin. Het nieuwe woningparkje krijgt aantrekkelijke details en past door hun wisselende uitvoering zoals verschillende dakvormen en steengebruik goed in de gevarieerde en fraaie panden in de omgeving. De woningen worden nagenoeg energieneutraal gebouwd.

Financiën

Doordat het aantal woningen iets kleiner is dan het eerder gepresenteerde plan zal de totale opbrengst voor projectontwikkelaar en bouwer Slokker naar verwachting 200.000 euro lager uitvallen dan aanvankelijk gepland. De gemeente moet ook nog wat geld op tafel leggen. De gemeente moet de grond schoon en zonder verharding opleveren. In totaal schat de gemeente de kosten hiervan op 150.000 euro. Een veel grotere dan verwachte vervuiling kan echter nog voor een tegenvaller zorgen. Ondertussen heeft de gemeente wel jarenlang de opbrengst van het parkeergeld geïnd.

Parkeren

Wethouder Brink kon tijdens de presentatie nog niet zeggen waar de huidige parkeervergunninghouders straks een plaatsje krijgen voor hun auto. De gemeente heeft daar wel ideeën over maar de verdeling over de beschikbare mogelijkheden is nog niet bekend.

Tijdpad.

Er moet nog veel gebeuren voordat de eerste paal of het eerste beton gestort wordt. Denk daarbij aan bespreking in de Commissie Ruimte, informeren van vergunninghouders, besluitvorming in de raad, het toewijzen van het benodigde krediet, het wijzigen van het bestemmingsplan, het informeren en consulteren van de omwonenden en tot slot de uitwerking op detailniveau van de plannen. Niettemin verwacht de gemeente dat in 2022 met de bouw gestart kan worden.

De eerste indruk van de leden van de Commissie Ruimte

Uit de reacties direct na de publicatie kun je concluderen dat de partijen voor zover zij zich uitspraken goed te spreken zijn over de nu wat concretere bouwplannen. Lucien Aspeling (GroenLinks) pleitte voor het wisselen van bouwdelen of draaien van het bouwplan. Hierdoor blijft het schip van de Sint Maartenskerk vanuit de vlindertuin beter zichtbaar. Nu bestaat een deel van de zijde die naar de vlindertuin gericht is uit appartementen van drie lagen, die in totaal goed zijn voor een bouwhoogte van 12 a 13 meter. Ronald Corporaal had ook graag wat minder vermogende Tielenaren een appartement binnen het bouwplan gegund.

Het bouwplan is het laatste onderdeel van de metamorfose van het Bleekveld en de directe omgeving in een wat armtierig parkeerterrein en een leegstaand GGR-gasgebouw in een fraaie verblijfsruimte met een cultuurcentrum, schouwburg, een ondergrondse parkeergarage, verblijfstuin en een aantrekkelijk woningcomplex. Wat nog resteert is het vinden van een nieuwe bestemming voor de oude bibliotheek.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights