Raadsleden aan de slag voor behoud kermis Tiel

2007

College zet deur voor behoud kermis op een kier’ was de kop van een pas geleden geplaatste bijdrage van de Tielenaar. Daarin besteedden we aandacht aan de antwoorden van wethouder Brink van op een aantal vragen uit de gemeenteraad over de opheffing van de najaarskermis. Inmiddels staat die deur half open. Tijdens de bespreking van de antwoorden van de wethouder bleek dat raadsleden zelf al initiatieven genomen hebben om de kermis een doorstart te laten maken. Voortrekkers zijn Wim van Baal, Wim de Boer en Yvonne Son Stolk.

Kermis nieuwe stijl

Tijdens de bespreking in de Commissie Ruimte bleek dat de initiatiefnemers aan meer denken dan alleen een verzameling kermisattracties. Uit de ideeën die door de virtuele raadszaal rolden ontstaat het beeld van een kermis nieuwe stijl die alle leeftijdsgroepen aanspreekt. Denk daarbij aan attracties die op geschikte plekken in het centrum staan en niet langer op de Waalkade, levende muziek in de stad en in horecagelegenheden in verschillende genres, aansprekende acties van winkeliers in de trant van “Tiel pakt uit’, een standwerkersconcours en tal van andere ideeën die uit het brein van de raadsleden kwamen en nog zullen komen.

1960

Nostalgische elementen zoals de verkoop van paling vanuit enkele kramen en een prominente plaats voor de Tielse kermiskoek mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Zowel de ondernemersvereniging Hart van Tiel als de afdeling Tiel van Horeca Nederland hebben al belangstelling getoond voor een dergelijke opzet. Een grote kermisondernemer heeft ondertussen ook al in Tiel gekeken naar geschikte locaties voor de kermisattracties in het stadshart.

Steun en waarschuwingen

2003

In de Commissie Ruimte was er brede steun voor het initiatief al waren er ook waarschuwingen. Wethouder Ben Brink herhaalde nog eens dat hij getroffen was door het aantal Tielenaren dat veel waarde hechtte aan de eeuwenoude najaarskermis. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor het feit dat die massale belangstelling er niet was tijdens de kermissen van 2018 en 2019. Ook was er meer gebeurd om de belangstelling voor de kermis te promoten dan tot nu toe besproken was. Niettemin steunde de wethouder het initiatief. Ook Ton Zuidema was enthousiast over het raadsinitiatief maar wees er wel op dat bij het organiseren van een kermis veel kwam kijken en dat je wel moest oppassen dat je niet als gemeenteraad structureel kermissen ging organiseren.

De raadsgriffier liet via de voorzitter weten dat voor een werkgroep uit raadsleden geen formeel besluit nodig is. Dat betekent dat de werkgroep gevormd kan worden en direct aan de slag kan om een kermis in een nieuw en breder jasje te ontwikkelen.

Steun van nieuwe adviseur stadspromotie

De werkgroep kan rekenen op de steun en de ideeën van Marlous Löffelman, de nieuwe adviseur stadspromotie en adviseur van het kabinet van de burgemeester op dit terrein. Marloes introduceerde zichzelf voorafgaande aan de kermisdiscussie in de commissie. Zij gaat zich richten op het aantrekkelijker maken van het wonen, werken en verblijven in Tiel voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Zij kreeg lovende reacties over haar enthousiasme, taakopvatting en aanpak.

Wellicht lukt het de werkgroep met de steun van Marloes en het enthousiasme van een kermisexploitant en de centrumondernemers al dit jaar een ‘kermis nieuwe stijl’ te organiseren.

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/04/college-zet-deur-voor-behoud-oktoberkermis-op-een-kier/

en https://detielenaar.nl/nieuws/2021/02/gaat-de-tielse-kermis-verdwijnen/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights