College zet deur voor behoud oktoberkermis op een kier

oktober 1986

In februari besloot het college de Pinksterkermis en de Najaarskermis in oktober samen te voegen tot één kermis rond de Pinksterdagen. Het college kwam tot dit besluit omdat de belangstelling voor de najaarskermis al jaren terugloopt en de organisator van de beide kermissen in Tiel, het Bureau de Kermisgids, dit adviseerde. De reactie van de raad maar ook van een flink aantal inwoners varieerde van teleurstelling tot onbegrip. De gemeenteraad was van oordeel dat zij bij dit ingrijpende besluit betrokken hadden moeten worden. Het CDA was zelf op onderzoek uitgegaan en ontdekte dat de bekende kermisexploitantenfamilie Eckelboom uit Rumpt mogelijkheden zag om in oktober in Tiel een mooie kermis te organiseren en deze binnen vijf jaar weer te laten uitgroeien tot een evenement van formaat. De PvdB en de VVD stelden een aantal schriftelijke vragen. In dit artikel geven wij u een overzicht van de antwoorden van het college op beide brieven.

Het college geeft toe zich verkeken te hebben op de waarde die politieke partijen en de inwoners van de gemeente aan de traditionele najaarskermis toekennen. Ruiterlijk geeft men toe dat het achteraf beter was geweest wanneer zij de raad eerder geïnformeerd hadden en betrokken bij dit besluit.

Het college schrijft als algemene toelichting bij het genomen besluit:

Op 9 februari 2021 besloot het college om de Pinksterkermis en de najaarskermis samen te voegen. Er vindt dan nog één kermis plaats in het Pinksterweekend. Het college heeft daarbij de inschatting gemaakt dat de keuze kon rekenen op steun in de samenleving. De najaarskermis is al enkele jaren een minder goed lopend evenement. De bezoekersaantallen nemen af en de kermisexploitanten geven steeds vaker de voorkeur aan andere locaties. Het is daarom de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om een leuk evenement te organiseren waar zowel bezoekers als exploitanten graag naartoe komen. De najaarskermis is een bijzondere kermis voor Tiel omgeven door tradities. De tradities van het paling eten en de Tielse kermiskoek zijn voor vele Tielenaren een warme jeugdherinnering. Echter staat er al jaren geen viskraam meer op de najaarskermis en is de Tielse kermiskoek ondertussen het hele jaar verkrijgbaar bij de bakkerij. Wie de afgelopen jaren de najaarskermis bezocht zag een uitgehold evenement. Tradities moeten we koesteren, maar niet koste wat het kost behouden als er geen draagvlak meer voor is. Al in 2018 informeerde het college uw raad over de teruglopende bezoekersaantallen (beantwoording schriftelijke vragen op 20 november 2018). Sindsdien is de situatie niet veel verbeterd. De najaarskermis is daarmee al enkele jaren niet meer het evenement dat Tiel op de kaart zet. Niet bij bezoekers, maar ook niet bij inwoners. Het evenement dreigt in de toekomst een negatief effect te hebben op de begroting. In het rapport “de toekomst van Tiel” wordt gevraagd keuzes te maken voor die zaken die echt het verschil brengen in onze stad. Juist door het samenvoegen van de kermissen ontstaat één groots evenement waar inwoners ook echt enthousiast van worden. Het afschaffen van de najaarskermis levert bovendien de mogelijkheid op om een ander evenement te organiseren (of te laten organiseren door een derde partij).”

Andere plaats voor de kermis

Veel Tielenaren maar ook raadsleden denken dat de achteruitgang van de kermis mede veroorzaakt wordt door het verplaatsen van de kermis van de binnenstad naar de Waalkade. De Waalkade is en blijft een grote wat kale en winderige vlakte, die de beslotenheid en sfeer van het Bleekveld, het Plein, de Varkensmarkt en de Groenmarkt met de nabijheid van de horeca mist. Ook het organiserende bureau heeft meermalen aandacht gevraagd voor een betere plek voor de kermis. Het college heeft eerder naar een andere locatie gekeken. Dat leverde geen resultaat op. Aan alle onderzochte plaatsen kleven bezwaren en / of kan de kermis daar niet staan door met de raad afgesproken spelregels en normen op het gebied van hinder. Het college vindt het niet zinvol om nog een keer naar een andere plek voor de kermis op zoek te gaan.

Kosten

Uit de beantwoording van een vraag over de opbrengst van de staanplaatsen antwoordt het college dat de exploitanten die zelf bepalen. De toewijzing van attracties vindt plaats aan de hoogst biedende kermisexploitant. De gemeente kon tot nu toe de kosten die zij zelf maakt voor de kermis betalen uit de opbrengsten van de verpachte standplaatsen.

Belangstelling voor kermissen loopt overal terug

Het college merkt op dat de situatie in Tiel niet uniek is. Het is een landelijke trend dat de belangstelling van het publiek voor kermissen afneemt. Het college heeft gekozen voor de pinksterkermis omdat deze de laatste jaren het meest rendabel was, volgens het organiserende bureau. Het advies van dit bureau is ook het enige waarop het college zijn besluit om de najaarskermis op te heffen heeft gebaseerd. Het Bureau De Kermisgids organiseert in Nederland 115 van de 1400 kermissen ofwel 8 % van de kermissen die er jaarlijks plaatsvinden.

Laatste woord nog niet gezegd.

Het college toont zich bereid met de raad in gesprek te gaan over de opheffing van de najaarskermis. Het college geeft aan niet onwelwillend te staan tegenover initiatieven van uit de raad om de najaarskermis een nieuw en aantrekkelijker tweede leven te geven. .

Het gesprek over de toekomst van de najaarskermis staat op de agenda van de vergadering van de Commissie Bestuur van 12 april. Deze vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de kermisdiscussie in de raad volgen via het webadres ris2.ibabs.eu/tiel.

zie ook:  https://detielenaar.nl/historie/2021/03/herinneringen-aan-de-tielse-najaarskermis/

en:  https://detielenaar.nl/nieuws/2021/03/kermisboek-tiel-nog-niet-gesloten/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights