Kermisboek Tiel nog niet gesloten

Het samenvoegen van de Oktoberkermis met de Pinksterkermis heeft veel losgemaakt. Het college, dat dit besluit genomen heeft, spreekt over samenvoeging. De man of vrouw in de straat en politici ervaren het meer als het opheffen van de Oktoberkermis of najaarskermis. Het besluit van het college blijkt slecht te bevallen. Ouderen hebben dierbare herinneringen aan de oktoberkermis, dat eeuwenlang het belangrijkste evenement was voor Tiel en de omgeving en waar ook nu nog naar wordt uitgezien.

Het college nam het besluit op advies van het bureau De Kermisgids, die de Tielse kermissen de laatste jaren organiseert. Eerder had de gemeente de organisatie zelf in handen en was er een veel sterkere binding met de kermis en de exploitanten. Het was bij voorbeeld een idee van de gemeente om van de laatste kermisdag, Beste Maandag, een zogenaamde piekendag te maken.

Het college heeft de bevoegdheid om het ‘samenvoegingsbesluit’ besluit te nemen. Maar dat neemt niet weg dat de gemeenteraad het raadsbreed betreurt dat het besluit genomen is zonder enige informatie en overleg vooraf. Een communicatiefoutje van de gemeente. Dat is jammer want de raadsleden weten wanneer het over de kermis gaat veel beter dan het college en de ambtenaren, die tegenwoordig veelal van buiten de gemeente komen en daar ook wonen, wat er onder de bevolking leeft. Velen hebben ook dierbare herinneringen aan de kermis die ieder jaar gedurende vijf dagen in Tiel en de regio het openbare en het gezinsleven bepaalde. Velen keken er naar uit en er is veel geld aan verdiend door de lokale neringdoenden. De Horeca-ondernemers draaiden tot ver na de Tweede wereldoorlog omzetten die niet onderdeden voor de omzetten die hun collega’s tijdens de carnavalsperiode in het zuiden maken.

Politieke reacties

Tijden de vergadering van de Commissie Bestuur bleek dat de Partij van de Burgers al een reeks zogenaamde artikel 41 vragen heeft gesteld over dit onverwachte besluit van het college. De partij vraagt onder meer waarom er gekozen is voor de Pinksterkermis en niet voor de Najaarskermis. Verder wordt gesteld dat de belangstelling voor de kermis is gaan tanen, na de overplaatsing naar de Waalkade. Is er niet een betere plek te vinden en is daar naar gezocht, is dan ook een volgende vraag. Verder roept de partij het college op om de kermismeer attractief te maken voor de exploitanten en vraagt men op grond van welke overwegingen dit besluit genomen is en of hier een notitie aan ten grondslag ligt. Ook de VVD had bij monde van Wim van Baal weinig waardering voor het besluit. Wim benadrukte de rijke historie, het belang van de Tielse winkeliers en de waarde die de bevolking gezien de vele reacties die zijn partij maar ook andere partijen ontvingen, er aan hechtte. Ton Zuidema (D 66) wees op het cultuurhistorisch belang van de najaarskermis en de onverbrekelijke relatie tussen de kermis en de Tielsche Kermiskoek. Een lekkernij, die stamt uit 1840 en die Magda en Gerard van Ooijen een plaats wisten te bezorgen op de nationale lijst van immaterieel erfgoed. Yvonne Son-Stolk (CDA) was al op zoek gegaan naar een vervangende organisatie die de najaarskermis in Tiel wel wilde organiseren. Zij kwam in contact met de bekende kermisfamilie Eckelboom. Die heeft in Rumpt een groot terrein waar zij in de winter hun attracties opslaan, met hun ruim zestig familieleden wonen en hun spullen verder ontwikkelen en repareren. De familie heeft een kermistraditie van meer dan 100 jaar en beschikt over tal van moderne en nostalgische kermisattracties. De familie verzekerde Yvonne dat zij kans zagen om de kermis in Tiel binnen vijf jaar weer in de oude glorie te herstellen.

De familie Eckelboom inschakelen past ook goed in het beleid van Fruitdelta Rivierenland. Het is goed voor de regionale werkgelegenheid en helpt recreatie en toerisme te bevorderen.

Verantwoordelijk wethouder Ben Brink waagde zich tijdens de commissievergadering nog niet aan een reactie. Hij komt er binnenkort uitvoering op terug en zal dan reageren op de schriftelijke vragen van de PvdB en de door andere partijen gemaakte opmerkingen. Het kermisboek is nog niet gesloten. Voor de kermisliefhebbers is er nog hoop.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/02/gaat-de-tielse-kermis-verdwijnen/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights