Nieuws uit Tiel en de regio, editie 8 maart 2021

Extra kans op hinder door vliegtuiglawaai

Of en op welke wijze we in de West-Betuwe last gaan krijgen van Lelystad Airport is nog steeds onzeker. Ondertussen dreigt wel een groter onheil. Luchthaven Schiphol en Lucht Verkeers Leiding Nederland zijn van plan om de aanvoerroutes naar Schiphol te wijzigen. Dat moet de overlast voor omwonenden verminderen. Door de wijziging komt het Rivierengebied in beeld als aanvoerroute. Het gaat dan al gauw om honderden vluchten per dag. Vanuit de regio hebben de verkeerswethouders hun bezorgdheid daarover bij de provincie uitgesproken. De provincie gaat de reacties bundelen en bezwaar maken tegen het plan. Of dat zal helpen is de vraag. Het lawaai hier zal door de grotere hoogte een stuk minder zijn dan waar omwonenden van Schiphol constant mee te maken hebben. Wethouder Melissen denkt dat het feit dat de Betuwe oefenterrein is voor militaire vliegtuigen meer gewicht in de schaal zal leggen. De tijd zal het leren.

Eerherstel voor eerste KNIL-militairen in Tiel

23 maart is het 70 jaar geleden dat de eerste KNIL-militairen met hun gezinnen voet op Nederlandse bodem zetten. Kort daarna kwamen de eerste ‘Ambonezen’ naar Tiel. Anders dan hen was voorgespiegeld verloren de militairen van het KNIL in Nederland hun militaire status en kregen ontslag uit militaire dienst. Dat sloeg diep in. Sinds enkele jaren wordt onder meer hiervoor geprobeerd aan de molukse gemeenschap in Nederland eerherstel aan te bieden. Zo nemen ex-KNIL-militairen tegenwoordig een prominente plaats in bij de jaarlijkse veteranendag. Ook de gemeente Tiel draagt bij aan dit eerherstel. Zo werd al eerder besloten om herinneringsborden te plaatsen bij de twee tijdelijke woonoorden die Tiel vanaf 1951 kende, de kampen de Schutssluizen en de Elzenpasch. In 2019 werd een gedenksteen geplaatst nabij het oorlogsmonument bij de Sint Maartenskerk. Daar komt nu ook vrijstelling van grafrechten voor de eerste generatie Molukkers die in Tiel begraven zijn bij. Op de begraafplaats komt ook een informatie en herinneringsbord. Op 23 maart is de onthulling van dit bord een van de herdenkingsceremonies. Het exacte programma voor die dag wordt nog bekendgemaakt.

Eerste woning aangesloten op glasvezelnet

Judith Wijnbergen, een van de bewoners van de Lingeweg, werd woensdag 3 maart getrakteerd op een lekkere taart. De reden? Zij was de eerste Tielenaar die aangesloten werd op het nieuwe glasvezelnet. Judith gaat de taart delen met de buren die ondertussen ook aangesloten zijn. Zij is enthousiast over de toegenomen snelheid. Die komt haar onder meer doordat zij een eigen website heeft goed van pas.

Het netwerk is in het buitengebied van Tiel voor het grootste deel aangelegd. Het maken van de verbinding naar de woningen wordt nu verder ingepland. Na aansluiting kunnen bewoners een aanbieder kiezen. De woningen die aan de Waaldijk liggen moeten nog even op aansluiting wachten. In de winter mag er bij de dijk niet gewerkt worden en ook de dijkverzwaring kan bij een aantal bewoners voor vertraging zorgen.

Midden 2022 zullen vrijwel alle woningen in het buitengebied van de Regio Rivierengebied beschikken over een snelle internet aansluiting. Ondertussen wordt ook hard gewerkt om de bebouwde kommen van de stad Tiel en de beide dorpen van glasvezel te voorzien.

Niet iedereen heeft nog besloten om zich te laten aansluiten op de snelle kabel. Voor hen is het goed om te weten dat KPN in 2023 stopt met de dienstverlening via een koperen aansluiting daar waar glasvezel aanwezig is. Verwacht wordt dat Ziggo op termijn hetzelfde zal doen. Nu aansluiten op het glasvezelnet is gratis. Dit later laten doen is zeer kostbaar.

Uit in Tiel’ wordt ‘Wij zijn Tiel’

Ook in deze voor de ondernemers moeilijke tijden zal er dit jaar een nieuw informatieblad verschijnen voor de inwoners en bezoekers van Tiel. Het blad wordt gemaakt door emjee uitgevers en vormgevers uit Varik en de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Het blad zal over enkele weken gratis verkrijgbaar zijn in diverse winkels en in verschillende openbare gebouwen zoals Zinder, het museum en de stadscampus.

Gemeente Buren terug bij Bibliotheek Rivierenland

In 2013 besloot de gemeente Buren afscheid te nemen van Bibliotheek Rivierenland en per 1 januari aansluiting te zoeken bij de commerciële Karmac Bibliotheek. Dat blijkt achteraf toch niet zo’n goede keuze. Karmac was weliswaar flink goedkoper maar leverde op het gebied van educatie, leesbevordering van kinderen en het bestrijden van laaggeletterdheid veel minder dan Bibliotheek Rivierengebied op dat terrein doet. Het aantal bibliotheekleden is in Buren tijdens de Karmacperiode door het schrale aanbod en het feit dat ook kinderen contributie moesten betalen dramatisch teruggelopen. Buren heeft daarom besloten om vanaf 1 januari 2021 weer aan te sluiten bij bibliotheek Rivierenland. Kinderen kunnen nu ook weer gratis lid worden. Buren heeft een bibliotheek in Lienden en een steunpunt in Maurik. Inwoners van de gemeente in de buurt van Tiel zullen veelal de vestiging in Tiel blijven bezoeken. De provincie heeft via een eenmalige subsidie van 30.000 euro de overstap die de gemeente flink meer geld gaat kosten mede mogelijk gemaakt. Zonder enige discussie ging de gemeenteraad op 2 maart akkoord met de financiële gevolgen van de overstap voor het huishoudboekje van de gemeente.

Bibliotheek Tiel

De gemeente Tiel subsidieert de bibliotheek in 2021 voor de diensten die de organisatie aan de inwoners levert op het gebied van mediavoorziening, educatie en huisvestingskosten met een bedrag van bijna een miljoen euro. Dat is ruwweg 25 euro per inwoner. In 2019 ontving de bibliotheek in Tiel 182.000 bezoekers.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights