Nieuws uit Tiel, editie 9 april 2021

Geen fruitcorso in 2021

Dit jaar zal er geen fruitcorso zijn. Het corsobestuur spreekt van een nare beslissing. Ook al zouden de huidige beperkingen binnen enkele weken voor een groot deel opgeheven zijn, dan lukt het niet meer om een corso te presenteren dat voldoet aan de eisen van de corsoverenigingen en de verwachtingen van de bezoekers. Om de corsotraditie levend te houden beraadt het bestuur zich wel op andere mogelijkheden om op en rond het corsoweekeinde de corsosfeer in de streek levend te houden. Daarbij zullen saamhorigheid binnen en tussen de corsoclubs en de Betuwe en het fruit belangrijke richtsnoeren zijn. Dat alles moet natuurlijk wel gebeuren binnen de ruimte die corona tegen die tijd biedt. De grootse viering van het zestigjarig jubileum van het corso schuift voor de tweede maal een jaar op. “Maar”, zo besluit de voorzitter van de stichting 4-Stromenland, Laurens Verspuij, het persbericht “We kijken er naar uit om deze jubileumeditie volgend jaar te organiseren”.

KWF stopt met samenloop voor Hoop

KWF Kankerbestrijding stopt met de Samenloop voor Hoop. De samenloop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding en steun te bieden aan (ex)kankerpatiënten en hun familieleden. Het was een aansprekend en ontroerend evenement dat in vele tientallen plaatsen in Nederland regelmatig georganiseerd werd. Tiel stond op 11 en 12 juni op het programma. Veel lokale organisaties voelen zich overvallen door dit besluit. Het evenement, dat in Tiel tot nu toe rond de Sint Maartenskerk en omgeving georganiseerd werd, kreeg overal veel waardering en leverde veel geld op voor de kankerbestrijding. KWF stelt dat er echter ook voor hun organisatie veel kosten tegenover stonden en dat vooral door het coronavirus er een scheefgroei tussen opbrengst en kosten dreigde te ontstaan. De samenlopen zullen ook nadat het covid 19 virus bedwongen is niet hervat worden.

(Ver)nieuwbouw Lingecollege Lyceum tikkeltje duurder

De post onvoorzien in de aanneemsom voor het Lingecollege Lyceum blijkt niet voldoende. De gemeente verwacht dat de kosten 180.000 of te wel 1,3 % van de aanneemsom duurder uitvallen.

Stadsbeiaardier speelt “Hymne des Nations”

Op zaterdag 17 april om 14.00 uur speelt stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek op het carillon van de Sint Maartenskerk de “Hymne des Nations”. Ruitenbeek doet dat niet alleen. De stichting Carillon Tiel geeft met het spelen van dit lied gevolg aan het verzoek van het nationale 4 en 5 mei comité om in het weekeinde van 17 en 18 april deze bekende hymne te spelen. Op 18 april bestaat het Internationale Gerechtshof in Den Haag 75 jaar. De hymne is destijds speciaal voor het Vredespaleis, waar Het Strafhof gevestigd is, geschreven.

Gemeente verwerpt bezwaar tegen vergroting parkeerdruk Batouwe; omwonenden gaan in beroep

De gemeente heeft een besluit genomen over de bezwaren van omwonenden tegen het tekort aan parkeerplaatsen rond de voormalige serviceflat De Batouwe aan de Wadenoijenlaan. Het belangrijkste bezwaar was dat het al bestaande tekort aan parkeerplaatsen in het gebied rondom de Batouwe door het wijzigen van de bestemming van de serviceflat in een woongebouw met sociale huurwoningen flink groter zal worden. De bezwarencommissie stelde de omwonenden op bijna alle punten in het gelijk. De gemeente heeft naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie besloten om de toekomstige parkeersituatie niet te wijzigen maar het bestreden besluit uitgebreider toe te lichten waaronder ook de berekening van het aantal parkeerplaatsen dat nodig is voor de nieuwe functie van de voormalige serviceflat. De indieners van de bezwaarschriften zijn teleurgesteld over dit besluit. Zij hebben een juridisch adviseur in de arm genomen om te beoordelen of het instellen van beroep bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank in Arnhem zinvol is. Ook het al dan niet vragen om een voorlopige voorziening bij de rechtbank maak deel uit van deze raadpleging.

Jumbo komt met album over historisch Tiel

In samenwerking met de Vereniging Oudheidkamer Tiel presenteren de beide Jumbovestigingen een album over historisch Tiel. De inleidende tekst en de bijschriften bij de plakplaatjes, die bezoekers van de Jumbo bij hun aankopen kunnen sparen, zijn geschreven door historicus Emile Smit, secretaris van de Oudheidkamer. Het album is vanaf zaterdag 10 april verkrijgbaar in de Tielse jumbovestingen. Op zaterdag 10 april zullen leden van de Oudheidkamer het album uitreiken en dan, maar ook op de daarop volgende zaterdagen tot en met 29 mei, in de Jumbowinkels aanwezig zijn om met belangstellenden in gesprek te gaan over de rijke historie van Tiel. Ook om de vele activiteiten van deze vereniging meer bekendheid te geven en te wijzen op de cultuurhistorie elementen in Tiel. De leden zullen steeds van 10.00 tot 15.00 uur aanwezig zijn. Wanneer de corona-omstandigheden dit toelaten is er zaterdag 5 juni een ruilbeurs voor het compleet maken van het album in de centrale ontmoetingsruimte van het regionaal archief Rivierenland.

Camerabewaking spoorwegovergang Wadenoijen

Een aantal malen zijn er stenen gelegd op de rails bij de spoorwegovergang aan de Groenestraat in Wadenoijen. Daarbij is de nodige schade aan de trein en rails ontstaan. Reden voor ProRail om er een mobiele bewakingscamera te plaatsen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights