Parkeerterrein Het Taluud Tiel voor 2030 omgetoverd in aantrekkelijke woonbuurt

Het gaat hard met de vernieuwing van de stationsomgeving. De sloop van de opstallen op het veilingterrein staat te gebeuren en volgend jaar starten daar volgens plan de eerste bouwactiviteiten. Vervolgens start de bouw van het nieuwe beroepscollege en wordt het terrein van het huidige scholencomplex aan de Teisterbantlaan volgebouwd met woningen. Voor buitenstaanders is nu ook de woningbouw op parkeerterrein Het Taluud in een stroomversnelling gekomen. Voor 2030 moet het terrein met minstens 100 woningen bebouwd zijn om een forse subsidie van de rijksoverheid niet te missen. Lingehoven is nu de werknaam van het project maar zal wellicht ook straks de naam ven de nieuwe woonbuurt worden. Dat is een ode aan de Dode Linge, ooit een belangrijke verbindingsroute van de Waal naar de Linge.

In totaal heeft de gemeente op Het Taluud en aan de kant van de Jacob Cremerstraat nu 33.000 m2 (= 3,3 hectare) beschikbaar voor woningbouw.

In de gebiedsvisie voor Tiel-West, die in 2011 is vastgesteld, lezen we onder meer: “Lingehoven zal worden ontwikkeld als een gemengd woongebied in de vorm van grote hoven grenzend aan groene of stenen open ruimtes. Centraal in het plan staat de doorbraak met een nieuwe centrumroute vanaf het spoor via het Taluud richting het centrum. Als woningtypes komen grondgebonden , geschakelde woningen en appartementen voor. De appartementen zouden vier tot zes woonlagen kunnen krijgen.” In het huidige plan komt die verbindingsroute niet meer voor en worden de Stationsstraat, de Voor de Kijkuit en de Jacob Cremerstraat als ontsluitingswegen voor de nieuwe woonbuurt genoemd.

Planpresentatie

Donderdag 29 juni werd het plan gepresenteerd aan omwonenden. Hierbij bleek dat er sinds 2011 het nodige veranderd is bij de ontwikkeling van dit soort megaprojecten. In plaats van het voorleggen van een uitgewerkt plan was er een presentatie van uitgangspunten waarbij de bezoekers gevraagd werden om wensen, ideeën en aandachtspunten kenbaar te maken. Pas daarna zal er een concreter plan komen. Op grote vellen konden de ruim honderd bezoekers hun opmerkingen kwijt op plakbriefjes. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Kritiek op de plannen was veelal constructief. Meerdere plakbriefjes pleitten voor veel groen en het gebruik van de Dode Linge als start van een groene wandelroute. Zorgen waren er over de verkeersafwikkeling. Enkele bezoekers namen de gelegenheid te baat om de gemeente te vragen wat te doen aan het (veel) te hard rijden op de Voor de Kijkuit en Stationsstraat.

Uitgangspunten

Op dit moment heeft het Taluud 130 parkeerplaatsen op ruwweg de helft van het terrein. De rest is tot eind volgend jaar in gebruik als werk- en opslagruimte door bouwbedrijf Heijmans. Heijmans is tot ver in 2024 bezig met de rioolvernieuwing en herinrichting van een aantal straten in het stadscentrum. Een van de uitgangspunten is dat er van die 130 ongeveer 100 parkeerplaatsen over moeten blijven. Die staan overdag voor een groot deel ter beschikking van bezoekers van de binnenstad en zijn ’s avonds en ’s nachts voor de bewoners. Andere uitgangspunten zijn: Ontsluiting en parkeren voor toekomstige woningen, parkeren zo veel mogelijk uit het zicht, aandacht voor bereikbaarheid van langzaam verkeer en een onderzoek naar de bovenlokale ontsluitingsmogelijkheden.

Mooie woonplek

Wanneer we mogen afgaan op de fraaie sfeerplaatjes die de verschillende informatieborden sierden dan wordt het een mooie buurt en een verrijking van het centrum.

Projectleider Osman Sancak is heel tevreden over de opkomst en het verloop van de avond. De ruim honderd bezoekers kwamen naast allerlei vragen met tal van wensen en suggesties. Sancak is er van overtuigd dat de woningbouw op het terrein doorgaat en dat er veel belangstelling voor zal zijn. “Het is een ideale plek, dicht bij het station en het winkelcentrum. Een rijkssubsidie dwingt ons om voor 2030 de woningen op te leveren. Dat moet kunnen lukken.”

Volgende stappen

Na de inloopavond gaat de gemeente aan de slag met het maken van een concept gebiedsvisie. In het vierde kwartaal van 2023 volgt dan een tweede inloopavond waarin de gebiedsvisie gepresenteerd wordt en terugkoppeling plaatsvindt van de opgehaalde inbreng van de bezoekers van de inloopavond van 29 juni. In datzelfde kwartaal moeten college en gemeenteraad hun zegje doen over de gebiedsvisie en moet de raad er in het eerste kwartaal van 2024 een besluit over nemen.

Oostendorp

De gemeente zou graag het naastgelegen terrein waar nu Oostendorp apparatenbouw gevestigd is bij het plan betrekken. Daarvoor is een verplaatsing van dit meer dan 100 jarige Tielse metaalbedrijf naar een industrieterrein noodzakelijk. Het bedrijf heeft begrip voor de wensen van de gemeente en zou met een verplaatsing zijn huidige van buiten wat rommelige huisvesting flink kunnen verbeteren. Gesprekken over een vertrek van dit laatste metaalbedrijf binnen de stad zijn al enige tijd gaande, maar de kogel is nog niet door de kerk.

In de directe omgeving van het plangebied liggen aan de J. D. van Leeuwenstraat nog meer terreinen dat voor woningbouw en aanhaken aan het plan geschikt is. De gemeente is met de verwerving daarvan niet actief bezig. “Maar als eigenaren zich bij de gemeenten melden, zullen we daar serieus naar kijken”, antwoord projectleider Osman Sancak desgevraagd.

De vroegere monumentale basisschool naast Oostendorp , de voormalige A1 school van ‘Wage’ die nu in gebruik is bij het ROC-RIVOR, blijft buiten de plannen en dus gewoon staan.

Het Fruitcorso zal over vier of vijf jaar geen gebruik meer kunnen maken van Het Taluud voor het plaatsen van tribunes. Het bestuur kijkt nu al uit naar alternatieve mogelijkheden.

Fotoalbum:

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights