Politiek

Voor ouderen

Waarom is eigenlijk de gemeente Tiel nog niet aangesloten bij de Ouderen-Ombudsman, die uit de informatiebrij van de overheid de zaken vist die voor ouderen van belang zijn. Er staan nu honderd gemeenten online, waaronder niet alleen de grote steden, maar ook buurgemeenten als Geldermalsen, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. Dagelijks komen er bij deze nationale ouderenombudsman veel vragen binnen, waarvoor in menig geval korter bij huis vergeefs naar een antwoord is gezocht.
 
 

Leefbaarheid

Het weekblad Elsevier zocht uit in welke van de 393 gemeenten en 6.674 buurten het prettigst gewoond wordt. Tiel scoort daarin uitzonderlijk laag en eindigt op de 385e plaats. Ook bij dit onderzoek past een korreltje zout. Subjectiviteit ligt op de loer.
 
 

Kinderraad kiest naam voetveer "Pomona"

Tiel, 28 mei 2015
Pomona is de nieuwe naam voor voetveer Tiel - Wamel.
Uit bijna 300 inzendingen vanuit het hele land heeft de Tielse kinderraad de naam 'Pomona' gekozen als nieuwe naam voor het voetveer Tiel-Wamel. Pomona is de Romeinse godin van de boomvruchten en komt ook voor in de beroemde verhalen van Flipje. De nieuwe naam past bij Tiel als fruitstad en we zijn dan ook erg blij dat de Tielse kinderraad voor deze naam gekozen heeft, aldus Roland van Vugt, directeur stadspromotie.
De bedenkster van deze naam is mevrouw Emmie Nuyen uit Culemborg.
 
 

Bedrijventerreinen

Er is in de provincie Gelderland nog altijd een groot overschot aan industrieterreinen en dat kan de gemeenschap veel geld gaan kosten. Daarom zou het provinciaal bestuur nog wat meer moeten gebruik maken van zijn bevoegdheid om gemeenten en regio’s te dwingen de prognoses wat bij te stellen. Tot die conclusie komt de Rekenkamer voor Gelderland en Overijssel in het zojuist verschenen rapport “Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet”.
 
 

Zomerrapport

Wie belangstelling heeft voor de politiek en/of wil weten wie wie is in ons nationale parlement mag het "Haags zomerrapport" in Vrij Nederland van 27 juni niet missen. Daarin wordt alle 150 volksvertegenwoordigers de maat genomen om op een rijtje te kunnen zetten wie het best presteert. Heel bijzonder en heel verrassend ook. Want bij de bovenste top drie zitten twee leden van de Christen Unie en zeven van de tien top-kamerleden zijn vrouwen.
 
 

Kellen-West

Een geruchtmakende kwestie uit het eind van de 20e eeuw waardoor "de Tielse politiek zijn onschuld verloor". De affaire duikt soms onverwachts weer op. Hoe zat het ook weer ? Er zou een boek over te schrijven zijn!
 
 

Pagina's