Gemeentelijke financiën van Tiel nu op orde, maar blijft dat zo?

Tiel presenteerde een overschot van maar liefst 6,1 miljoen euro over het jaar 2022. Daarvan gaat 5 miljoen naar de algemene reserve. Die is nu voor een gemeente als Tiel op een redelijk niveau. Een ongekende weelde voor de gemeente die jarenlang moest bezuinigen. Grote boosdoener voor die tekorten was het sociaal domein, waar de gemeente ieder jaar enkele miljoenen moest toeleggen op taken die het rijk naar de gemeente doorgeschoven heeft. Vorig jaar kwam onze centrale overheid tot inkeer en kwam met een flinke voorlopig eenmalige extra betaling over de brug. Verder bleek de rijksoverheid best scheutig wanneer het om het compenseren van de gemeenten voor uitgaven in verband met corona ging. Zelf gaf de gemeente in 2022 minder uit doordat vacatures door krapte op de arbeidsmarkt niet vervuld konden worden en mede daardoor enkele projecten niet uitgevoerd konden worden.

2024 en 2025

Voor de jaren 2024 en 2025 ziet het verwachte financiële plaatje er relatief gunstig uit. In 2024 wordt een overschot verwacht van 125.000 euro en voor 2025 zelfs van 2,3 miljoen euro. In die jaren is er ook nog ruimte voor investeringen. Het college noemt voor 2024 en 2025 onder meer het vervangen van het gras op het hoofdveld voor voetbalvereniging Theole. Voor een brug voor langzaam verkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal houdt college rekening met een bijdrage van Tiel van 1,25 miljoen euro. Dit jaar moet duidelijk worden of de aanleg van die vurig begeerde brug mede door bijdragen van provincie en andere fondsen haalbaar is. Voor de wijken Tiel-Oost, Tiel Noord en Passewaaij, het buurtschap Zennewijnen en de dorpen Wadenoijen en Kapel-Avezaath staat in totaal 200.000 euro extra voor het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte op deze lijst. Andere grote uitgaven / investeringen zijn onder meer een extra commissiezaal voor de gemeenteraad, meer geld voor het jongerenwerk, het onmogelijk maken om in Passewaaij met auto’s op de fietspaden te rijden, versterking van de capaciteit toezicht en handhaving en een fors bedrag voor vervanging en onderhoud van de cultuurgebouwen. Ook het museum zou geld moeten krijgen om het plan voor vijf verhaallijnen goed uit te kunnen voeren.

Het ravijn

Vanaf 2026 hangen er donkere wolken boven de inkomsten van de Nederlandse gemeenten. Gemeenten kijken met angst naar 2026 en volgende jaren. Zij spreken zelfs over een financieel ravijn waar ze dan instorten, dan krijgen ze minder budget van het rijk. Hoeveel minder is nog niet duidelijk. In de zogenaamde perspectievennota noemt het college een bedrag voor Tiel van zes miljoen euro per jaar. Als dat doorgaat zal dat serieuze gevolgen hebben voor de investeringsmogelijkheden en het voorzieningen niveau van de gemeente. Gemeenten kunnen dan de lokale belastingen verhogen maar daar zal de gemeenteraad moeite mee hebben. Op dit moment wordt op velerlei manieren geprobeerd de rijksoverheid op andere gedachten te brengen. Of dat lukt is de grote vraag. Ook wethouder Dijkstra heeft daar twijfels bij. Het rijk heeft de laatste jaren kapitalen uitgegeven aan corona, kosten voor betaalbaar houden van de energierekening van de inwoners, de oorlog in Oekraïne, compensatieregelingen en staat voor enorme uitgaven om de stikstof uitstoot te beperken, terwijl de bodem van de schatkist in zicht is. D66, LLT en CDA stelden voor om nu alvast na te gaan denken over de opvang van deze voor Tiel enorme financiële aderlating. De andere partijen vonden het daarvoor nog te vroeg.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights