Zoektocht naar opvolger burgemeester Beenakker van start

Burgemeester Beenakker heeft aangegeven dat hij niet in aanmerking wil komen voor een derde termijn van zes jaar als burgemeester van Tiel. Dus moet de Commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, op zoek naar kandidaten voor deze voor Tiel belangrijke functie. Zo’n procedure begint met het opmaken van een profielschets door een commissie uit de Tielse gemeenteraad. Die klus is geklaard en woensdag 12 juli werd het resultaat tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad goedgekeurd en door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Tom van Oostrom aan de commissaris overhandigd. Die kan nu aan de slag.

Waaraan moet de burgemeester voldoen?

Samengevat moet de nieuwe burgemeester een rechte rug hebben wanneer het gaat om bestrijding van overlast en misdaad, in staat zijn om de samenwerking binnen de gemeenteraad en tussen raad, ambtelijk kader de regio verder uit te bouwen.

Hij of zij moet een krachtig bestuurder zijn, maar ervaring binnen het openbaar bestuur acht de raad niet noodzakelijk. De burgemeester moet hart voor Tiel hebben, maar ook een rol van betekenis in en voor de regio vervullen, hij of zij moet voorop gaan maar ook tussen de mensen staan. Daarnaast wil de raad dat hij duidelijk leiding geeft, energiek is en visie heeft, zorgt voor een goed sfeer tijdens de raadsvergaderingen, op zijn tijd een kwinkslag weet te maken en ook een echte burgermoeder of -vader is. De raad speelt geen politieke voorkeur uit. Ook blijkt er geen voorkeur voor een vrouw of man.

De Commissaris was blij met de profielschets. Hij noemde die kort en bondig en hij gaf een goed beeld van de verwachtingen van de raad en een mooie schets van de situatie in Tiel en de gewenste ontwikkelingsrichting. Hij stelde nog een aantal vragen, die het gewenste beeld verder invulden. Hij vertelde ook dat er anders dan in veel andere beroepen er doorgaans voldoende reacties op een burgemeester vacature binnen komen. Alle kans dus dat na het afscheid van burgemeester Beenakker rond 9 januari zijn opvolg(st)er bekend zal zijn. Op 15 februari is de installatie van de nieuwe burgemeester gepland. Overigens kan de burgemeester wanneer hij snel een passende baan vindt, eerder vertrekken. In dat geval wordt er geen waarnemer benoemt.

Videoverslag gemeenteraad speelt belangrijke informatieve rol bij sollicitatie

De commissaris wees er op dat de raadsvergadering belangrijke informatie bevat voor kandidaten en dat deze intensief bekeken zal worden door kandidaten. Tijdens de vergadering gaf hij daarom nog tips aan mogelijke kandidaten voor hun sollicitatie. Kabinetchef van de Commissaris, Wiel Waelen schetste de procedure en het tijdpad van de selectieprocedure. Kandidaten kunnen via het videoverslag ook een indruk krijgen van de Tielse ‘volksvertegenwoordiging’. Dat beeld zal niet negatief zijn. De sfeer en samenwerking tussen oppositie en coalitie zijn aanmerkelijk beter dan eerder het geval was.

Wilt u meer weten? Op de site van de gemeente Tiel kunt u de raadsvergadering van 12 juli terugzien.

Fotoalbum:

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights