Kinderraad sluit vergaderjaar af met boek vol wensen en een terugblik

Alleen maar verslagen maken van wat je vindt wat er in Tiel moet veranderen maakt weinig indruk. Daarom was het maken van een boek met daarin de onderwerpen die naar het oordeel van de leden van kinderraad beter en veiliger moeten een belangrijke drijfveer om aandacht te krijgen van politici en bestuurders. Die aandacht en bovendien veel publiciteit kregen ze door het boek aan te bieden tijdens de raadsvergadering van 29 juni.

Fotoalbum met complete album onder de tekst

De leden kunnen terugkijken op een succesvolle afsluiting van het vergaderjaar. De presentatie voor een volle tribune kreeg terecht veel aandacht. Burgemeester Beenakker beloofde dat hij en het college goed zullen kijken naar de wensen. Het kloeke boek van ruim 50 bij 50 cm krijgt naast het beeld van Flipje, de Tielse mascotte, een belangrijke plaats in de raadszaal. Leden van het college en de raad kunnen het gemakkelijk regelmatig doorbladeren en nagaan of er wel voldoende met de aanbevelingen wordt gedaan. Want er staan goede punten in.

Punten waarvoor aandacht wordt gevraagd

Wat dacht u bijvoorbeeld van het toegankelijk en geschikt maken van de Tielse speeltuinen voor kinderen met een beperking. Maar de kinderen denken niet alleen aan voorzieningen voor kinderen. Iedereen zal het verzoek om meer groen in de stad omarmen. Trottoirs en fietspaden verbeteren is er nog zo een. Ga maar eens een eindje wandelen met iemand in een rolstoel of laat je door elkaar schudden op de fietspaden die soms meer lijken op een golfbaan op de kermis dan een fijn vlak fietspad. De kinderen signaleren ook het gebrek aan speel- en ontmoetingsplekken voor oudere kinderen, de hinder door het rondhangen van vervelende oudere jeugd op de speelplekken voor jongere kinderen en de behoefte aan meer ontmoetingsplekken en activiteiten in de woonwijken. Verder vind je nog voorstellen om het plastic afval rondom scholen te verminderen en afval beter te scheiden. Al met al een lijst met realistische punten, die de Tielse politiek niet zo maar naast zich neer kan leggen en bij een verdere bespreking van het coalitieakkoord en de begroting voor 2024 zeker aandacht verdienen. Alle raadsleden en de leden van de kinderraad, de makers dus, kregen een kleine uitgave van het grote boek dat nu de raadszaal siert en zullen er ongetwijfeld in alle rust nog eens naar kijken en er bij hun beleidskeuzes rekening mee houden.

Veel geleerd

Trotse ouders zagen hun politici in de dop zonder schroom de gekozen volksvertegenwoordigers toespreken en constateerden dat de uurtjes die zij dit jaar in de raadszaal doorbrachten nuttig waren geweest. De kinderen kregen inzicht in de lokale democratie, de gemeentelijke organisatie en leerden veel van de manier van vergaderen. Het maken van het boek onder leiding van Gera van der Leun, die eerder bij projecten van de kinderraad betrokken was, bleek ook een leerzame, leuke en creatieve ervaring.

Over de kinderraad

oktober 2021
Installatie kinderraad

De kinderraad is in 2011 ontstaan uit een initiatief van scholen, scholieren en enkele Tielse raadsleden. De kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente. Een tweede doel is om bij jongeren in een vroeg stadium interesse te wekken voor de plaatselijke politiek. De kinderraad kan advies geven aan de gemeenteraad over zaken die jongeren aangaan. Of plannen bedenken die voor jongeren van belang zijn. Ieder jaar kiezen de deelnemende scholen uit de leerlingen van de twee hoogste groepen twee leerlingen die zitting nemen in de kinderraad. De eerste jaren werd de keuze gemaakt via echte verkiezingen waarbij de kandidaten en hun achterban campagne voerden met heuse affiches voor een benoeming. Dit jaar vaardigden twaalf basisscholen leerlingen af voor de kinderraad. De maandelijkse vergaderingen worden voorgezeten door raadsleden, die dit een leuke, nuttige maar ook leerzame ervaring vinden.

Projecten

Naast vergaderen hebben vrijwel alle jaargangen tijdens het zittingsjaar een of meer projecten uitgevoerd. Die hadden doorgaans tot doel om de stad mooier en schoner te maken of op maatschappelijk terrein iets toe te voegen. Enkele projecten waren: een inzamelingsactie voor SOS-kinderdorp; een speelgoedactie rond Sinterklaas voor kinderen van ouders die gebruiker waren van de voedselbank, het opknappen en kunstzinnig beschilderen van de Berenkuil rotonde bij de westelijke stadsentree, het verfraaien en bevorderen van het gebruik van afvalbakken, het bezoeken van ouderen in verzorgingshuizen en met hen spelletjes doen, Het schoonmaken van de schoolomgeving en een deel van de Stolpersteine. En nu is er een boek met oude en nieuwe kinderwensen en een terugblik op de elf maal dat Tiel een kinderraad rijk was.

Fotoalbum

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights