Burgemeester Frank van der Meijden geïnstalleerd

Op donderdag 15 februari werd in de Agnietenhof de nieuwe Tielse burgemeester, de heer Frank van der Meijden geïnstalleerd. Dat gebeurde in een speciale raadsvergadering die werd voorgezeten door plaatsvervangend voorzitter Tom van Oostrom.

De raadsvergadering werd voorafgegaan door een optreden van een groot kinderkoor onder leiding van Janine Waardenburg met pianobegeleiding van Ben Middeldorp. Het betrof het Zinder kinderkoor, aangevuld met kinderen die zich voorbereiden op de jaarlijkse Tielse schoolmusical Idem Dito. Zij zongen twee liedjes. Het eerste was een ode aan Tiel die ook wel het tweede Tielse volkslied wordt genoemd. Het tweede was een lof aan de energie: “Geef je energie, dan krijg je energie”. Dat laatste was geen toevallige keuze, want uit alles bleek dat de nieuwe burgemeester een energiek man is.

De installatie werd verricht door de heer Henri Lenferink, Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Deze had zich goed in de historie verdiept en wist de aanwezigen te vertellen dat in 1339 graaf Reinald II van Gelre de stad Tiel kon veroveren op Brabant. Zo heeft Gelderland nu ook de Tielse burgemeester kunnen halen uit het Brabantse Laarbeek (bij Eindhoven). Na deze inleiding legde de nieuwe burgemeester de eed af, waarmee zijn ambtsperiode feitelijk inging.

Namens het Tielse college van B&W sprak locoburgemeester Carla Kreuk. Zij kon de nieuwe burgemeester een paar speciaal voor hem gemaakte sneakers aanbieden. Deze zijn vervaardigd door de Tielse ondernemer Sam van IJzendoorn van het bedrijf Vijz. Hierbij werd aangegeven dat de heer van der Meijden heel sportief veel (hard)loopt.

Tom van Oostrom en Carla Kreuk hingen vervolgens de burgemeester de ambtsketen van Tiel om. Deze kreeg ook de voorzittershamer van de gemeenteraad. Vervolgens kwam er een rij van sprekers uit Tiel en omgeving. Allereerst Tom van Oostrom namens de gemeenteraad. Daarna kwam burgemeester Hans Ostendorp van de gemeente Buren namens de burgemeesterskring uit de regio. Hij benadrukte dat een van de sterke kanten van Tiel is dat de stad zulke parels van buurgemeenten heeft. Namens de Veiligheidsregio Rivierenland sprak burgemeester Servaas Stoop van de gemeente West-Betuwe. Dat veiligheid ook voor de nieuwe Tielse burgemeester een belangrijk aandachtspunt zal moeten zijn, was al eerder aan bod gekomen.

Burgemeester Frank van der Meijden excuseerde zich in zijn dankspeech voor het feit dat hij eerder bij het prijzen van de fruitregio de banaan als zijn favoriete fruit had genoemd, uitgerekend een vrucht die hier niet groeit. De heer van der Meijden is echter ook een enthousiast fietser en die gebruiken veel bananen voor energie. Hij wil nu zo snel mogelijk de stad Tiel, de dorpen in de gemeente en de inwoners leren kennen. Hij was al enthousiast over de jonge vrijwilligers die hij in de Vlindertuin had aangetroffen en gesproken. Hij wil er vol energie voor gaan om Tiel stevig op de kaart te zetten.

Na afloop volgde nog een nazit met receptie. Deze werd goed bezocht. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een groot aantal mensen uit de gemeente Laarbeek waaronder een groep gildenbroeders. Dat liet zien, hoe populair Frank van der Meijden daar was. Zijn volgende uitdaging is nu om dit in Tiel te evenaren.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights