Nieuws uit Tiel, editie 15 februari 2024

In deze editie:

– Balije kan van start

– Anders Wonen

– Warmtenet

– Minder inwoners

Balije kan van start

De bouw van een sociaal wooncomplex aan de Balije in Tiel-Noord heeft groen licht gekregen van De Raad van State. Omwonenden hadden geklaagd dat het project te groot is voor deze omgeving. Woningcorporatie Kleurijk Wonen wilde in eerste instantie 44 appartementen, deels in 4 lagen bouwen. Dit worden er nu 36 in maximaal 3 lagen. De school is al gesloopt en het grondwerk verricht. De aannemer kan nu snel aan de slag.

 

 

 

Anders Wonen’ mag er van Raad van State komen

Er is in Tiel al lang behoefte aan woongelegenheid voor mensen die door persoonlijke omstandigheden of gedrag (tijdelijk) niet in een woonbuurt kunnen wonen. De zoektocht naar een plek voor een klein aantal eenvoudige en verplaatsbare huisjes voor dit doel bracht veel te weeg. Door protesten van bewoners of het resultaat van nader onderzoek vielen een aantal aanvankelijk geschikte plaatsen af. Uiteindelijk viel de keuze op een strook grond tussen de provinciale weg Tiel – Buren (N 834) , De Lingeweg en de Schaarsdijkweg. De weerstand hiertegen werd gedempt door omwonenden een goede begeleiding van de toekomstige bewoners van de huisjes in het vooruitzicht te stellen en op een deel van het terrein een voedselbos bos aan te leggen. Op 15 december 2021 stelde de gemeenteraad de hiervoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan vast. Uitvoering van de plannen was mogelijk door het bezwaar dat enkele omwonenden beroep aantekenden bij de Raad van State. Dit rechtscollege heeft de ingediende bezwaren kort geleden ongegrond verklaard. De gemeente kan nu verder met de realisatie van de plannen. Voor de plaatsing en een deel van de aandacht voor de bewoners heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Voor de aanleg van het voedselbos zijn ondertussen de benodigde subsidies in het vooruitzicht gesteld en heeft de gemeente zelf een bedrag gereserveerd. Wat nog wel geregeld moet worden is het beheer van het voedselbos. De gemeente heeft daarbij een beheersvorm in gedachten vergelijkbaar met het beheer van de vlindertuin. Over het beheer van de vlindertuin door een groep vrijwilligers is de gemeente erg tevreden.

 

Stand van zaken ontwikkeling warmtenet in Tiel-West

In 2030 moet de CO2 uitstoot in Nederland met 49 % minder zijn dan in 1999 het geval was. Vervolgens moet in 2050 iedereen van het gas af. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord. Dat is een hoge ambitie en om die te halen moet er veel gebeuren. In het jongste coalitieakkoord van Tiel staat, dat de gemeente in de huidige raadsperiode flinke stappen wil zetten door energiebesparing, beter isoleren van gebouwen en woningen en de aanleg van een warmtenet.

Voor dat warmtenet is de buurt Tiel-West uitgekozen. Deze buurt is een onderdeel van de wijk Tiel-West en bestaat uit de de Tielerwaardlaan, de Maurikstraat en de omliggende straten. De huurwoningen in die buurt zijn in het bezit van Woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Al twee jaar wordt daar ambtelijk gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van een warmtenet . Voor de buurt Tiel-West is gekozen omdat het naburige bedrijf Niacet in staat leek de benodigde warmte te kunnen en willen leveren. Niacet heeft echter afgehaakt omdat het bedrijf de warmte zelf kan benutten. Niettemin blijft de gekozen buurt aantrekkelijk om een warmtenet aan te leggen. Er is al veel tijd besteed aan studie, voorbereiding, overleg met betrokken organisaties en bewonersparticipatie. Een flink aantal bewoners blijkt geïnteresseerd. Ambtenaren die met de voorbereiding belast zijn, hebben de geconcludeerd dat het project kansrijk en betaalbaar is. Het moment naderde zo vertelden zij tijdens een informatieve vergadering van de gemeenteraad dat het moment aangebroken is om een samenwerkingsovereenkomst met de partijen die bij de uitvoering betrokken zijn, te sluiten. Raads- en commissieleden wilden die stap echter nog niet zetten. Op veel vragen van de raadsleden bleek geen concreet antwoord beschikbaar. De omstandigheden in Didam, dat als geslaagd voorbeeld genoemd werd, waren toch wel anders dan in Tiel. De conclusie was dat het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst moet wachten, totdat de raad meer informatie gekregen heeft en zich daar een oordeel over kan vormen. De nare ervaringen met een warmtenet in een deel van de wijk Passewaaij, zorgt er voor dat de raadsleden extra voorzichtig en kritisch zijn.

Tiel beschikt met het water van de Waal en een flinke plas warmwater diep onder de zuidkant van de stad en de bedrijfsterreinen Kellen en Medel over bronnen die in de wat verdere toekomst een groot deel van de gemeente zouden kunnen verwarmen. Dan kan ook het warmtenet in de buurt Tiel-west hierop aangesloten worden. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

 

Aantal inwoners van de gemeente Tiel daalde in 2023

Het aantal inwoners in Tiel daalde in 2023 van 42.612 (teldatum 3 – 1-2023) naar 42375 (teldatum 4- 01- 2024). Een krimp dus van 237 personen, iets meer dan ½ % van de eindstand van 2022. Deze krimp vond plaats ondanks dat er in 2023 flink wat nieuwe woningen opgeleverd werden. In het coalitieakkoord van 2022 staat het streven naar 50.000 inwoners in 2040. Er vestigden zich in 2023 vanuit het buitenland 772 personen, in 2022 waren dit er met 1304 personen veel meer. In 2023 vertrokken er 1019 personen naar het buitenland, in 2022 was dit aantal 782. In 2023 verhuisden er 1877 naar Tiel en verlieten 1720 personen naar een andere plaats in Nederland. Het aantal mannen en vrouwen binnen de gemeente is nagenoeg gelijk.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights