Politiek

Raadsvergadering 23 september 2015

Verslag van de Raadsvergadering van 23 september 2015, waarin is gesproken over de wateroverlast in de Tulpstraat, de stand van zaken omtrent de vluchtelingenproblematiek binnen de gemeente Tiel en de precariorechten.
 
 

Menoelong

TIEL Al drie keer weigerde de gemeenteraad toestemming voor uitbreiding van fruitbedrijf Menoelong aan de Bommelweg in Wadenoijen. Zoiets hoort niet in het buitengebied - daar hebben we bedrijfsterreinen voor, was de achterliggende gedachte. Het gemeentebestuur denkt er nu echter anders over. Dankzij het jongste college-programma. Sommige buurtbewoners zijn er niet blij mee.
 
 

T 1000 of hoe de gemeente naar ons wil luisteren

TIEL In het Tielse stadhuis wordt gewerkt aan anders omgaan met de burger en zijn noden, de loketten gaan deels dicht, we worden digitale burgers. Maar tegelijkertijd wil die gemeente wél contact met ons houden en de inwoners verantwoordelijkheid geven voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Sterker nog: komend jaar staat een T1000 op de rol, een directe raadpleging van 1000 inwoners, een voorbereidende bijeenkomst is er op 12 november.

 
 

Stadsvisie

Wat wil de gemeenteraad met Tiel en wat zouden de inwoners van Tiel zelf eigenlijk met hun stad willen? Als onze democratie goed zou functioneren zou het antwoord op beide vragen gelijk moeten zijn. Maar iedereen weet - de politici voorop - dat dit geenszins het geval is. Daarom komt er weer een 'stadsvisie' waarvoor de burgers een mening wordt gevraagd. Of die er toe zal doen is vers twee.
 
 

Wie belangrijk is, moet belangrijke dingen doen

TIEL Een aardige kloof deze week in de Tielse raadsgelederen. Een kloof tussen wens en echt doen: het stadsbestuur vroeg commissaris der koning Clemens Cornielje toch vooral poot-aan te spelen tegen de plattelandsgemeenten die groter dreigen te worden dan Tiel na hun fuseren. Tiel is immers de centrumgemeente? En tegelijk wordt het onderbrengen van statushouders verwezen naar gemeentelijke samenwerking op regioniveau.

 
 

Vijverterrein

Het is nog verre van duidelijk hoe en wanneer er een oplossing komt voor de problematiek van het Vijverterrein. De raadscommissie openbare ruimte heeft er dinsdagavond lang over gesproken maar een deel van de stukken daarover werd behandeld in beslotenheid.
 
 

Pagina's