Politiek

Kinderraad kiest naam voetveer "Pomona"

Tiel, 28 mei 2015
Pomona is de nieuwe naam voor voetveer Tiel - Wamel.
Uit bijna 300 inzendingen vanuit het hele land heeft de Tielse kinderraad de naam 'Pomona' gekozen als nieuwe naam voor het voetveer Tiel-Wamel. Pomona is de Romeinse godin van de boomvruchten en komt ook voor in de beroemde verhalen van Flipje. De nieuwe naam past bij Tiel als fruitstad en we zijn dan ook erg blij dat de Tielse kinderraad voor deze naam gekozen heeft, aldus Roland van Vugt, directeur stadspromotie.
De bedenkster van deze naam is mevrouw Emmie Nuyen uit Culemborg.
 
 

Bedrijventerreinen

Er is in de provincie Gelderland nog altijd een groot overschot aan industrieterreinen en dat kan de gemeenschap veel geld gaan kosten. Daarom zou het provinciaal bestuur nog wat meer moeten gebruik maken van zijn bevoegdheid om gemeenten en regio’s te dwingen de prognoses wat bij te stellen. Tot die conclusie komt de Rekenkamer voor Gelderland en Overijssel in het zojuist verschenen rapport “Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet”.
 
 

Zomerrapport

Wie belangstelling heeft voor de politiek en/of wil weten wie wie is in ons nationale parlement mag het "Haags zomerrapport" in Vrij Nederland van 27 juni niet missen. Daarin wordt alle 150 volksvertegenwoordigers de maat genomen om op een rijtje te kunnen zetten wie het best presteert. Heel bijzonder en heel verrassend ook. Want bij de bovenste top drie zitten twee leden van de Christen Unie en zeven van de tien top-kamerleden zijn vrouwen.
 
 

Kellen-West

Een geruchtmakende kwestie uit het eind van de 20e eeuw waardoor "de Tielse politiek zijn onschuld verloor". De affaire duikt soms onverwachts weer op. Hoe zat het ook weer ? Er zou een boek over te schrijven zijn!
 
 

Politici

Het zal menigeen verbazen van mij te horen dat ik van alle politici de VVD-ers doorgaans het aardigst vind. Een aantal ervan rekende ik decennia geleden al tot mijn beste vrienden – ook al was ik het met hun politieke opvattingen vaak hartgrondig oneens.

 
 

Melkkoe Passewaay

Een kwart van alle Tielenaren woont in Passewaaij. Als deze Tielenaren daarvoor in de stemming zouden zijn, kunnen ze dit jaar een zilveren jubileum vieren. Want in het najaar van 1989 kwam Passewaaij van de tekentafel . Ontwerper ervan was de jeugdige ambitieuze Rick Snoep, die geen TV in huis wilde hebben en geen auto reed, maar het ‘mooiste moderne tuindorp van de streek’ probeerde te ontwerpen. Passewaaij moest een autoluwe wijk worden met een kwalitatief hoog woonniveau.
 
 

Pagina's