Foto

Het zinderde zaterdag tijdens Open Huis Zinder Tiel

Na een jarenlange voorbereidingstijd en een indrukwekkende bouwperiode was het zaterdag 2 september zover. Iedere belangstellende kon het inwendige van het nieuwe Zindercomplex komen bekijken. Dat deden er zeer velen. Van 10.30-15.00 uur bezochten vele honderden mensen het nieuwe gebouw. Tevredenheid en bewondering vierden hoogtij.

 
 

Bouw corsowagen Ingen: voor laatste maal deelnemer aan Fruitcorso Tiel

INGEN

De Corsoclub Ingen neemt dit jaar voor de laatste maal deel aan het Fruitcorso in Tiel op 16 september. Vorig jaar vierden ze nog hun 50ste deelname maar door gebrek aan een bouwhal en plakkers stoppen ze. Volgens voorzitter Ria van Blijderveen kost de hal verplaatsen ruim 25.000 euro en dat is er niet. De bouwers zijn "gelaten" onder de aangekondigde stop. John van Voorthuizen werkt al mee vanaf het eerste corso in 1961, ook dit jaar aan de wagen "Convoi Exceptionnel" van ontwerper Lars van Voorst.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 30 augustus 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor twee pijnpunten van de gemeente. Rijkswaterstaat stemt voor als nog niet in met de aanleg van het visitekaartje van de Waalkade, de trap op de groene wal. Het tweede pijnpunt gaat over ongeoorloofd vernietigen van alle bouwvergunningen met bijbehorende bouwtekeningen over de periode van 1945 tot 2010. Andere onderwerpen zijn onder meer: de bestrijding van ratten in en om het hertenkamp en het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

 
 

Fotoserie Bibliotheek in cultuurcentrum Zinder Tiel in gebruik

TIEL  Maandag 28 augustus is de bibliotheek voor het publiek geopend. Samen met "Zinder Educatie", het voormalige Centrum voor de Kunsten, De Plantage, is aanstaande zaterdag 2 september in het nieuwe cultuurcentrum een "open huis". De laatste werkzaamheden worden nog verricht. Op het John van Buren plein zijn zit elementen aangebracht waar als eerste het Betuws Symfonie orkest tijdens hun pauze gebruik van kon maken.

 
 

Fruitcorso Tiel: start voorbereidingen mozaieken op het Kalverbos

Fruitcorso Tiel: start voorbereidingen mozaieken op het Kalverbos

TIEL Zaterdag 26 augustus zijn door een ploeg vrijwilligers van 4-Stromenland de nodige voorzieningen aangebracht voor de jaarlijkse presentatie van de mozaieken langs de stadsgracht. Vanaf maandag 4 september worden de mozaieken gelegd. Donderdagavond 7 september is de opening van de corsoweek.

Voor video item zie:  http://detielenaar.nl/kunst-cultuur/video-fruitcorso-tiel-start-voorbere...

 
 

Pagina's