Dijkversterking dijkvak Tiel Ophemertsedijk

De uit te voeren verbeterplannen aan dijken welke in 2020 zullen starten beginnen op Tiels grondgebied bij de Ophemertsedijk nabij het Inundatiekanaal. Aan de Waalzijde staan 3 woningen nabij het kanaal en 1 bij de steenfabriek.

Op dit moment wordt een verkenning uitgevoerd naar dijkversterking en rivierverruiming in het gebied tussen Tiel en Waardenburg langs de Waal om te kunnen bepalen welke maatregelen in het gebied genomen gaan worden ten behoeve van de waterveiligheid.

Langs het hele traject worden tussen 14 februari en 29 maart weer info bijeenkomsten voor bewoners gehouden.

De samenwerkende overheden zijn: Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel  en Waterschap Rivierenland.

Zie het item Varik:

https://detielenaar.nl/nieuws/2018/02/geen-overeenstemming-hoogwatergeul-varik-en-heesselt/

voor meer info zie: 

http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/common/projecten/tiel—waardenburg/tiel—waardenburg.html

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights