Roze Soos Tiel wint Dalesprijs

In een overvolle raadszaal van de gemeente Nijmegen werd de Burgemeester Dalesprijs uitgereikt aan de twee voormannen van de Roze Club Tiel, Ton Jansen en Cees Anker.

De Dalesprijs is in 1996 ingesteld door het COC-Nijmegen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro en een oorkonde. Hij wordt jaarlijks toegekend aan vrouwen, mannen of organisaties voor hun inspanning voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van de discriminatie in de breedste zin van het woord. De prijsuitreiking vond plaats aansluitend aan de Daleslezing. Die werd dit jaar verzorgd door de kersverse minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. De prijsuitreiking werd bijgewoond door een uitgebreide Tielse delegatie, waaronder burgemeester Hans Beenakker en wethouder Marcel Melissen.

Uit het juryrapport

De jury heeft gekozen voor een klein initiatief in het werkgebied van COC-Nijmegen. Waar een beschermde plaats wordt geboden om elkaar te ontmoeten. Dat tegen de stroom in zijn werk doet in een gebied waar religie sterk vertegenwoordigd is en waar geloof ook het omgaan met seksuele geaardheid bemoeilijkt. Dit maakt het in een sociaal lastige omgeving moeilijk om te zijn wie je bent of wilt zijn. De doelgroep betreft bovendien mensen die zich niet aangetrokken voelen tot het uitgaansleven in grotere steden zoals Nijmegen of Arnhem. Het initiatief organiseert activiteiten voor 40+ mannen uit Tiel en uit de kleinere landelijke kernen er omheen. Deze ontmoetingsgroep biedt mensen die homoseksueel zijn of homoseksuele gevoelens hebben de mogelijkheid uit hun isolement te komen. De jury merkt op dat de groep sinds zes jaar, op basis van enkele vrijwilligers zonder financiële steun van buitenaf, laat zien wat er met een kleinschalig initiatief bereikt kan worden. De jury bestempelt de groep dan ook als een schoolvoorbeeld van een emancipatoire activiteit. De jury is onder de indruk van hun inzet op verbinding in plaats van op polarisatie en kwam daardoor unaniem tot de voordracht.

Burgemeester Beenakker

Burgemeester Hans Beenakker feliciteerde de groep met de prijs. Hij was er trots op dat een groep uit Tiel deze belangrijke prijs kreeg. Hij memoreerde dat Tiel een homovriendelijke stad wil zijn en zich keert tegen alle vormen van discriminatie. Hij wees op de aanleg van het regenboogpad en op de recente discussie in de gemeenteraad. Daar werd besloten om in plaats van een Nederlandse vlag op te hangen, de tekst van artikel 1 in de raadszaal aan te brengen. Met wat Flipje-artikelen als geschenk voor de Soos maakte de burgemeester nog even reclame voor Tiel als fruitstad aan de Waal.

Cees Anker, mede oprichter van de soos en stuwende kracht van de soos

Tijdens het daaropvolgende interview vertelde Cees Anker wat meer over de werkwijze van de Roze Soos: “In Tiel en omgeving loop je als homo nog steeds de kans dat je nageroepen of uitgescholden wordt. Daardoor is er nog steeds voor sommigen een drempel om ‘uit de kast te komen’. Nieuwe leden doen er soms wel twee jaar over om bij ons de stap over de drempel te zetten. Zijn ze eenmaal lid, dat blijkt de Soos een warm bad. We hebben met name voor nieuwelingen veel aandacht. Iedere tweede zondagmiddag van de maand komen we bij elkaar in het Oosthonk. Het is vooral een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te steunen en te praten over gevoelens en ervaringen waar je anders niet over kunt of durft te spreken. Er zijn ook lezingen, we gaan samen op stap en jaarlijks is er een barbecue. Het geld gaan we gebruiken om leuke en mooie dingen voor de soosleden te organiseren.

Ton Jansen, mede oprichter en voorzitter

Ton Jansen gaf informatie over de ontstaansgeschiedenis van de soos. We begonnen heel moeizaam met zeven personen, want de drempel was hoog. Nu hebben we ongeveer 40 leden. Vervolgens vertelde hij geëmotioneerd over zijn vervelende jeugdervaringen. Toen ik uit de kast kwam, kostte me dat meteen mijn eerste baan. Ook in mijn twee job werd ik vanwege mijn seksuele geaardheid na korte tijd ontslagen. Toen mijn hospita in Utrecht merkte dat ik homo was, kon hij ik meteen vertrekken. Bij mijn derde baan vertrok ik om een volgende stap in mijn carrière te maken. Maar ook daar hebben zich acceptatieproblemen voorgedaan. Ik werkte toen bij een organisatie waar burgemeester Broekens van Tiel voorzitter van was. Op een gegeven moment ging een grote groep medewerkers naar het bestuur met het dreigement, dat ik als homo weg moest anders zouden veel personeelsleden ontslag nemen. Broekens reactie: ‘Dan nemen jullie maar ontslag’. Dat hielp.”

Aanklacht tegen minister Ollogren

De inleiding van minister Ollongren spitste zich toe op de geschiedenis, de wettelijke en de bestuurlijk aspecten van de grondwet. Ook de recente aanvallen op het gelijksheids- en antidicriminatiebeginsel kreeg aandacht. Door kort haar levensgeschiedenis te vertellen, schetste zij haar eigen gelaagdheden die zij koesterde: “Die gelaagdheid, die vrijheid, koester ik. Geen mens is terug te brengen tot een enkele identiteit. Ieder mens is altijd méér dan de som van zijn etniciteit, geslacht, geloof of welke aanduiding we ook gebruiken voor onszelf.” Zij vond het jammer dat er in Nederland niet meer emotionele binding was met de grondwet en bepleitte meer aandacht bij het onderwijs voor de grondwet. Ook memoreerde zij de recente aanvallen op de grondwet. Daarbij kwamen Wilders en Baudet voorbij.
Dr minister onder meer daarover: “De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: Het praten over rassen in het politieke debat. Rassenmenging kwam al voorbij uit de mond van Forumleden. Rassenverdunning ook. De afgelopen weken ging Baudet opnieuw verder. Geconfronteerd met uitspraken dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen, een uitspraak van een kandidaat van Forum bij de verkiezingen aanstaande maart, zei de voorman van Forum dat hij daar geen afstand van wilde nemen. Volgens Baudet was dit een wetenschappelijk debat. Daar wilde hij zich niet in mengen. Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras. Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere.”

Dit citaat is wanneer ik dit op 3 februari schrijf een belangrijk nieuwsitem in de media. Baudet heeft aangifte gedaan wegens smaad tegen de minister. De minister heeft daar via haar woordvoerder op geregeerd dat ze liever het debat met Baudet was aangegaan. gedaan heeft.

De volledige toespraak van de minister vindt u via onderstaande link

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/02/02/burgemeest…

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights