Sterkere Waaldijk krijgt fietsroute en Wandel- fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal?

Sterkere Waaldijk krijgt fietsroute

De Dijk tussen Nijmegen en Gorinchem aan de noordzijde van de Waal (de kant waar Tiel aan ligt) moet opnieuw steviger en op veel plaatsen ook nog wat hoger worden. Het is een van de maatregelen om het Rivierengebied veilig te houden en de bergings- en afvoercapaciteit van de rivier te vergroten. De dijkverzwaring biedt een mooie kans om de dijk, die ook wel de tribune van Rivierenland genoemd wordt, beter geschikt te maken voor recreatie. Recreatie is naast agribusiness en logistiek een economisch speerpunt van de regio. De Waaldijk moet een grote gastvrije dijk worden, waar het fijn fietsen is en met mooie verblijfsplekken. Elke gemeente stelt daarvoor 10.000 euro beschikbaar. Verder draagt het Waterschap bij en rekenen de gemeenten op een bijdrage van de provincie. Een gespecialiseerd bureau moet een plan maken en een ander bureau moet zorgen dat veel recreanten naar het rivierengebied komen om op de dijk te fietsen.

De dijken zijn in trek. Het is er nu nog heerlijk rustig, maar het aantal recreanten van buiten de regio groeit ieder jaar. Het grote Rivierenpad van Hoek van Holland naar Kleef in Duitsland trekt steeds meer wandelaars en ontwikkelt zich tot het kleinere zusje van het Pieterpad.

Wandel- en fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

Nieuw is dat er nu ook concreet gedacht wordt aan het aanleggen van een wandelbrug over het Amsterdam –Rijnkanaal. Ook Tielenaren krijgen er dan een mooie wat langere dagwandeling van Tiel over de dijk naar de Prins Willem Alexanderbrug en via de dijk in het land van Maas en Waal en de voetgangerspont weer terug naar de Fruitstad aan de Waal. Een mooi aanvulling op de plannen voor de Waalkade en de kleine Willemspolder.

In het midden de Tielse Echteldsedijk die een verbinding naar de Echteldse zijde zou kunnen krijgen

Nog even geduld

De uitvoering van dit plan zal echter nog wel even duren. Eerst moet er duidelijkheid komen of de hoogwatergeul bij Varik-Heesselt er wel of niet komt. Die bepaalt mede of en hoeveel de dijk verhoogd moet worden. De bestuurders in de regio kunnen het er niet over eens worden. Daarom kwam minister Cora van Nieuwenhuizen maandag 12 februari naar Varik. De inwoners van Varik en Heesselt grepen de gelegenheid aan om duidelijk te maken dat zij die geul niet zien zitten. Volgens de planning moet de minister binnen enkele maanden een besluit nemen over de geul. Daarna kan het Waterschap aan de slag om de dijkverzwaring voor te bereiden en daarna uit te voeren. Voor het werk klaar is zijn we wel enkele jaren verder.

Een foto impressie van de bijeenkomst in Varik

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights