Herinrichten Waalkade en kademuur wordt duurder

TIEL  Er is meer geld nodig voor het herstel van de kademuur en de herinrichting kadegebied / Waalkade tot een aantrekkelijk recreatie en verblijfsgebied. Het oorspronkelijke budget bedroeg 4 miljoen waarvan de helft bestaat uit subsidie van de provincie. Nu blijkt 5 miljoen nodig. Een flink deel van het bedrag is nodig om de bestrating van de wandelpromenade vast te leggen in de ondergrond zodat deze bij hoogwater niet beschadigd. Verder eisen de sterk gestegen bouwkosten hun tol. De meerkosten komen geheel ten laste van de gemeente. De provincie gaat zijn bijdrage van 2 miljoen niet vergroten. Opvallend is dat er 720.000 euro nodig blijkt aan voorbereidingskosten, administratie, projectleiding, toezicht en directievoering. De felbegeerde mooie trap aan de Waalstraat komt er definitief niet. Rijkswaterstaat bleek niet te vermurwen. De trap en de extra grond die nodig was voor de aanleg, beperken naar hun oordeel een goede doorstroming van het Waalwater bij hoog water en de bergingscapaciteit. In plaats daarvan komen er nu zeven lossen trappen. “Maar die worden ook mooi” belooft wethouder Melissen. Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte blijkt dat de bouwkosten in korte tijd aanzienlijk gestegen zijn. 

 

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2017/04/ontwerp-vaste-trappen-waalkade-tiel-klaar/

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2017/07/waalkade-tiel-inloopbijeenkomst-fase-1-planvorming-fase-2/

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights