Waalkade Tiel: inloopbijeenkomst fase 1, planvorming fase 2

Door Jan Bouwhuis op woensdag 5 juli 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Foto.

Herinrichting Waalkade fase 2
Na eerdere besluiten over de eerste fase van de herinrichting van de Waalkade (aanleg trappen, vernieuwen kademuur en herinrichting Veerweg langs de haven) en het opheffen van 500 parkeerplaatsen, heeft het college nu besloten opdracht te geven voor het maken van een ontwerp voor het overige deel van de Waalkade, fase 2.
De eerste fase van de herinrichting van de Waalkade wordt in de loop van 2018 afgerond. Door nu te starten met de ontwerpfase voor fase 2 kan deze fase aansluitend aan fase 1 worden uitgevoerd. De kosten voor het maken van een ontwerp bedragen € 11.760,- (excl. BTW) en worden gedekt uit de post
‘onvoorzien’.
Het college maakt voor de uitvoering een voorbehoud van financiering. Mocht de provincie positief besluiten over de gecombineerde verantwoording van Westluidense Poort en Santwijckse Poort, dan kan in het najaar van 2017 het voorlopig ontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een bestek. In het eerste kwartaal van 2018 worden dan de werkzaamheden aanbesteed en zouden dan gereed kunnen zijn vóór 1 september 2018. Bij afwijzing van de gecombineerde verantwoording zal een besluit over de uitwerking van het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden worden genomen in het kader van de Perspectievennota 2018. In dat geval kunnen de werkzaamheden op z’n vroegst in 2019 worden aanbesteed en uitgevoerd.

Inloopbijeenkomst Definitief Ontwerp deel Fase 1 Waalkade

Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een definitief ontwerp gemaakt. Op dinsdag 11 juli 2017 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de raadzaal, ingang Ambtmanstraat 13. Belangstellenden zijn tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom om het definitieve ontwerp te bekijken.
Het ontwerp combineert vervanging van de kademuur en de aanleg van trappen (bij evenementen te gebruiken als vluchtroutes) met een nieuwe inrichting voor een deel van de Waalkade. Het gaat om het deel tussen pompstation Van Dijkhuizen, de Waalkade en de groene wal langs de Waalstraat.

Planning werkzaamheden
Het definitieve ontwerp voor dit deel van de Waalkade wordt hierna vertaald naar een zogenaamd bestek. Hierin staan alle voorschriften voor de aannemer. Daarna besteden we het werk aan. De verwachting is dat de aanleg van de trappen direct na Appelpop begint. Begin 2018 zijn dan de kademuur en de herinrichting van het gebied aan de beurt.

Wat vooraf ging
Het plan is een uitwerking van het Masterplan Waalfront dat de gemeenteraad in 2005 vaststelde. Een van de hoofdlijnen van dit masterplan is het verbeteren van de uitstraling van de stad als ‘stad aan de rivier’ en het versterken van de relatie tussen Tiel en de Waal. Begin 2015 gaf de gemeenteraad de opdracht om samen met bewoners en gebruikers een plan te maken voor de herinrichting van een deel van de Waalkade. Op basis van in oktober 2015 opgehaalde wensen en ideeën is een stedenbouwkundig schetsplan opgesteld. Vervolgens is dit plan vertaald naar een Voorlopig ontwerp. Hiervoor is op 29 november 2016 een inloopbijeenkomst geweest. Dit plan is nu vertaald in een definitief ontwerp.

zie ook:  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/inloopbijeenkomst-voorlopig-ontwer…

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights